Z żalem zawiadamiamy, że w dniu 13 listopada 2019 r.,
przeżywszy lat
90, odszedł do Pana

 

śp. płk. prof. dr hab. inż. Andrzej Janicki

Był zasłużonym dla Polski pracownikiem naukowym i wykładowcą.

Współpracował z instytucjami:
WAT, WIML, ITWL, PAN, NOT, Instytut Maszyn Matematycznych, Stowarzyszenie Elektryków Polskich, Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie, Politechnika Warszawska, K
atolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

i wieloma innymi w Polsce i za granicą.

Został odznaczony min.
Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski,
Złotym Medalem Sił Zbrojnych W Służbie Ojczyzny,
Złotym Medalem Za Zasługi Dla Obronności Kraju,
Złotym Krzyżem Zasługi
oraz innymi odznaczeniami rangi państwowej i poszczególnych instytucji.

 

Prof. Andrzej Janicki w latach 2007-2012 pracował na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym KUL i kierował Katedrą Technologii Społeczeństwa Informacyjnego.

Msza Święta Żałobna zostanie odprawiona w Domu Przedpogrzebowym

na Cmentarzu Wojskowym Powązki w Warszawie

dnia 22 listopada 2019 r. o godz. 13:15,

po której nastąpi odprowadzenie do grobu rodzinnego na cmentarzu miejscowym.

 

Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie

Autor: Anna Położyńska
Ostatnia aktualizacja: 13.12.2019, godz. 09:37 - Leszek Wojtowicz