UWAGA!

 

Informujemy o otwarciu dla użytku studentów i pracowników KUL Biblioteki Nauk Politycznych  i Komunikacji Społecznej. Czytaj dalej...

 

 

Zajęcia obowiązkowe/podstawowe

 

Zajęcia uznane za podstawowe/obowiązkowe dla studentów korzystających z programów mobilności studenckiej w programie kształcenia dla kierunku studiów:

 

Autor: Magdalena Waniewska - Bobin
Ostatnia aktualizacja: 18.03.2020, godz. 23:08 - Wińczysław Jastrzębski