Aktywny udział pracowników Naszego Instytutu w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pod honorowym patronatem JE Metropolity Warmińskiego, Ks. Arcybiskupa dra Wojciecha Ziemby oraz JM Rektora UWM w Olsztynie, prof. zw. dra hab. Ryszarda J. Góreckiego zorganizowanej w Zakładzie Filozofii i Socjologii Edukacji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie pt. "Tradycja - współczesność - nowe wyzwania w pedagogice chrześcijańskiej"
Ostatnia aktualizacja: 28.10.2008, godz. 19:17