Komitet naukowy

 

 • Adam Biela, psychologia i socjologia (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II), Przewodniczący Komitetu Naukowego
 • Teresa Boi, pedagogika (Sophia University Institute – EDU, Education for Unity, Włochy)
 • Luigino Bruni, ekonomia (LUMSA University – EoC, Economy of Communion, Włochy)
 • Silvia Cataldi, socjologia (Sapienza University of Rome – Social-One, Social Sciences in Dialogue, Włochy)
 • Ks. Jesús Morán Cepedano, filozofia i teologia (Pontifical Lateran University in Rome, Włochy)
 • Ks. Stanisław Fel, socjologia (Dziekan Wydziału Nauk Społecznych KUL)
 • Stanisław Grochmal, nauki o zarządzaniu (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Krosno)
 • Dorota Kornas-Biela, pedagogika i psychologia (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
 • Mariola T. Kozubek, pedagogika (Uniwersytet Śląski, Katowice)
 • Simonetta Magari, psychologia (Catholic University of the Sacred Heart of Rome – Psychology and Communion, Włochy)
 • Marian Nowak, pedagog (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
 • Wojciech Otrębski, psychologia (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
 • Marek Rembierz, pedagogika (Uniwersytet Śląski, Katowice)
 • Daniela Ropelato, nauki polityczne (Sophia University Institute – MPPU, Movement Politics      & Policy for Unity, Włochy)
 • Bohdan Rożnowski, psychologia (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
 • Andrzej Sękowski, psychologia (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
 • Pal Tóth, nauki o komunikacji (Sophia University Institute – NetOne, Media and a United          World, Węgry)
 • Krzysztof Wieczorek, filozofia (Uniwersytet Śląski, Katowice)
 • Krzysztof Wielecki, socjologia (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa)

 

Komitet Organizacyjny

 

 • Stanisław Grochmal (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Krosno, Poland)
 • Izabela Mamcarz (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
 • Paweł Potakowski (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
 • Carina Rossa (LUMSA University, Roma, Focolare Movement, Italy)
 • Grażyna Soszyńska (Zespół poradni nr2, Lublin, Ruch Focolari)
 • Max Stebler (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
 • Grzegorz Wiącek (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
 • Mariola T. Kozubek, Sekretarz (Uniwersytet Śląski, Katowice)
 • Piotr Mamcarz, Przewodniczący (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

 

Referaty plenarne

 

 • Adam Biela, psycholog i socjolog (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
 • Catherine Belzung, neurobiolog (University François Rabelais of Tours, Francja)
 • Mauro Magatti, socjolog (Catholic University of Sacred Heart, Mediolan, Włochy)
 • Katarzyna Olbrycht, pedagog (Uniwersytet Śląski, Katowice)
 • John Raven, psycholog (The University of Manchester, Anglia i KUL)
 • Marina Santi, pedagog (University of Padova, Włochy)
 • Bogusław Śliwerski, pedagog (Przewodniczący Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN, Warszawa)
 • Krzysztof Wielecki, socjolog (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa)
 • Stefano Zamagni, ekonomista (University of Bologna, Włochy)
Autor: Mariola Łaguna
Ostatnia aktualizacja: 12.02.2016, godz. 10:03 - Dawid Florczak