INFORMACJA DOTYCZY DOKTORANTÓW KOŃCZĄCYCH STUDIA DOKTORANCKIE KTÓRZY MIELI OTWARTY PRZEWÓD DOKTORSKI JESZCZE PRZEZ RADĘ WYDZIAŁU WNH (tzw. "stary" tryb)

 

1. POWOŁANIE KOMISJI EGZAMINACYJNEJ

Termin ostateczny: Rada IH 21 czerwca 2023 r.

Warunek: zdanie przewidzianych egzaminów z języka oraz dyscypliny dodatkowej

 

2. ZŁOŻENIE PRACY DOKTORSKIEJ

Termin ostateczny: 1 września 2023 r.

 

3. POWOŁANIE RECENZENTÓW I KOMISJI DO PRZEPROWADZENIA OBRONY

Termin ostateczny: 6 września 2023 r. (nadzwyczajna Rada IH)

 

4. NADANIE STOPNIA

Termin ostateczny: 20 grudnia 2023 (nadzwyczajna Rada IH)

 

Stopień nadaje Rada Instytutu, ale nadanie stopnia doktora jest także uzależnione od otrzymania pozytywnych recenzji i skutecznej obrony zakończonej pozytywnym głosowaniem członków komisji doktorskiej.


Wzory wniosków:

Autor: Tomasz Nowicki
Ostatnia aktualizacja: 10.03.2023, godz. 23:59 - Tomasz Nowicki