Oznaczenia Wydziałów

logo KULOprócz logo Uczelni, każdy z Wydziałów posiada dodatkowe, indywidualne oznaczenie. Zbudowane są one z akronimu KUL, wpisanego w okrąg piktogramu wydziałowego, oraz logotypu – pełnej nazwy Wydziału. Loga wydziałowe posiadają przypisaną do siebie kolorystykę, która jest różna  od kolorystyki podstawowej Uczelni. Każdy z piktogramów rozrysowany jest prostą, nowoczesną kreską i wykorzystuje symbole powszechnie utożsamiane z daną dziedziną nauki, bądź też nawiązuje do wcześniej przyjętych i funkcjonujących w tradycji Uniwersytetu oznaczeń wydziałowych.

UWAGA: w związku ze zmianami organizacyjnymi część logotypów nie jest już aktualna.

 

Wytyczne stosowania logo wydziałów

Loga wydziałowe:

Logo w formacie eps do pobrania na platformie Moodle w obszarze Działu Komunikacji KUL.

 

Wydział Teologii

  jpg pdf
wersja podstawowa  jpg  pdf logo
wersja skrócona  jpg  pdf logo

 

Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji

wersja podstawowa  jpg  pdf logo
wersja skrócona  jpg  pdf logo

 

Wydział Filozofii

wersja podstawowa  jpg  pdf logo
wersja skrócona  jpg  pdf logo

 

Wydział Nauk Humanistycznych

wersja podstawowa  jpg  pdf logo
wersja skrócona  jpg  pdf logo

 

Wydział Nauk Społecznych

wersja podstawowa  jpg  pdf logo
wersja skrócona  jpg  pdf logo

 

Wydział Medyczny

wersja podstawowa jpg pdf logo
wersja skrócona jpg pdf logo

 

Wydział Nauk Przyrodniczych i Technicznych

wersja podstawowa  jpg  pdf logo
wersja skrócona  jpg  pdf logo

WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona