Miło nam poinformować, że Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej wydało ocenę pozytywną dla następujących kierunków studiów realizowanych w Instytucie Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu KUL:

  • INFORMATYKA na poziomie studiów I i II stopnia o profilu ogólnoakademickim (Uchwała Nr 146/2020 Prezydium PKA z dnia 7 maja 2020 r.)
  • MATEMATYKA na poziomie studiów I stopnia o profilu ogólnoakademickim (Uchwała Nr 149/2020 Prezydium PKA z dnia 7 maja 2020 r.)

Kolejna ocena programowa na powyżej wymienionych kierunkach powinna nastąpić w roku akademickim 2025/2026.

Autor: Ewa Pajdowska
Ostatnia aktualizacja: 20.05.2020, godz. 11:38 - Ewa Pajdowska