Tematy prac dyplomowych powstałych

w Katedrze Fizjologii i Biotechnologii Roślin

 

 

 

2015 » Biotechnologia

Temat pracy magisterskiej

Toksyczne oddziaływanie Cu2+ na genom starszych roślin Phaseolus coccineus (L.)

Toksyczny wpływ miedzi na genom młodych roślin fasoli Phaseolus coccineus (L.)

Regeneracja aksamitki Tagetes patula (L.) przy zastosowaniu IAA i BAP

Wpływ egzogennego kwasu salicylowego na aktywność enzymów antyoksydacyjnych w komórkach lnu pochodzących z hodowli zawiesinowej

Regeneracja roślin fasoli Phaseolus coccineus (L.) w kulturach in vitro

Wpływ egzogennego kwasu salicylowego na aktywność enzymów antyoksydacyjnych w komórkach kalusa lnu Linum usitatissimum (L.)

Temat pracy licencjackiej

Bioaktywne polifenole w profilaktyce chorób

Brassinosteroidy i ich aktywność biologiczna

Len - roślina użyteczna biotechnologicznie

Mikoryza – charakterystyka i zastosowanie w biotechnologii

Roślinne substancje biologicznie czynne w farmacji i kosmetyce

Salicylany – znaczenie i wykorzystanie u roślin i zwierząt

Substancje bioaktywne w winorośli i czerwonym winie

Substancje biologicznie czynne w pożytkach pszczelich

Sukulenty jako źródło substancji bioaktywnych

Związki bioaktywne roślin leczniczych Dalekiego Wschodu i ich wykorzystanie w biotechnologii

 

2014 » Biotechnologia

Temat pracy magisterskiej

Efekt toksycznego oddziaływania Cd na wzrost komórek kalusa Phaseolus coccineus (L.)

Inicjacja i optymalizacja warunków hodowli zawiesinowej Linum usitatissimum (L.)

Opracowanie metody mikrorozmnażania Tagetes patula (L.)

Symptomy śmierci komórkowej jako reakcja na obecność metali ciężkich w środowisku wzrostu Phaseolus coccineus (L.)

Wpływ melatoniny na indukowanie procesów morfogenetycznych u roślin Phaseolus coccineus (L.) poddanych działaniu Cd

Temat pracy licencjackiej

Alkaloidy i ich wykorzystanie w medycynie

Chmiel (Humulus sp. L) - źrodło substancji bioaktywnych

Cytokininy - hormony młodości

Kwas abscysynowy- substancja bioaktywna u roślin i zwierząt

Kwas γ-aminomasłowy (GABA) - występowanie, właściwości i funkcje

Olejki eteryczne - budowa, właściwości i otrzymywanie

Propolis - substancja bioaktywna

Roślinne kultury in vitro i ich wykorzystanie

Rośliny transgeniczne i ich rola w biotechnologii

Związki biologicznie czynne u Aloe vera (L.)

 

2013 » Biotechnologia

Temat pracy licencjackiej

Związki zawierające azot bronią chemiczną roślin wyższych

Porfiryny i ich aktywność biologiczna

Interakcje roślina - mikroorganizm i ich zastosowanie w biotechnologii

Antocyjany - właściwości, aktywność i zastosowanie w kulturach in vitro

Betalainy - aktywność oraz produkcja w kulturach in vitro

Chinony - własności oraz zastosowanie w przemyśle

 

2012 » Biotechnologia

Temat pracy licencjackiej

Adaptacje morfologiczne i biochemiczne roślin do promieniowania i temperatury

Adaptacje roślin do różnych form odżywiana

Allelopatia i jej praktyczne zastosowanie

Catharanthus roseus - roślinne źródło alkaloidów

Mono-, seskwi- i diterpeny jako związki biologicznie czynne

Hiperakumulatory - charakterystyka i wykorzystanie w biotechnologii

Jasmoniany - substancje biologicznie czynne w świecie roślin i zwierząt

Karotenoidy i ich aktywność biologiczna

Kwas salicylowy i jego oddziaływania u roślin i zwierząt

Melatonina - hormon zwierzęcy i roślinny

 

2011 - Wydział Matematyczno-Przyrodniczy » Ochrona Środowiska

Temat pracy magisterskiej

Działanie IAA, kinetyny i melatoniny na kiełkowanie i wzrost siewek łubinu wąskolistnego

Efekty toksycznego oddziaływania jonów Cd w komórkach młodych liści fasoli Phaseolus coccineus (L.)

Melatonina jako antyoksydant w warunkach stresu solnego u roślin wyższych

Melatonina jako regulator wzrostu u wybranych gatunków roślin wyższych

Środki ochrony roślin zawierające miedź a aktywność enzymów antyoksydacyjnych u fasoli Phaseolus coccineus (L.)

Toksyczne oddziaływanie jonów Cd w komórkach starszych pierwszorzędowych liści fasoli Phaseolus coccineus (L.)

Wpływ niskich temperatur zimowych na formowanie się szyszek u modrzewia japońskiego Larix kaempferi (Lamb.) Carr.

 


Autor: Mariusz Spaczyński
Ostatnia aktualizacja: 06.10.2015, godz. 10:44 - Mariusz Spaczyński