Pracownicy Katedry Pedagogiki Rodziny

 

 


 

 

 

 

dr hab. Danuta Opozda, prof. KUL

 

Kierownik Katedry Pedagogiki Rodziny

 


 

 

 

dr Magdalena Parzyszek

 


 

 

 

dr Agnieszka Linca - Ćwikła

 


 

 

 

dr Ewelina Świdrak

 

 

 


 

 

dr Magdalena Łuka 

Autor: Leszek Wojtowicz
Ostatnia aktualizacja: 04.11.2020, godz. 16:15 - Magdalena Parzyszek