Z uwagi na bardzo dużą liczbę zgłoszeń, wiele z nich zostało zakwalifikowanych jako plakaty. Jest to interesująca forma prezentacji badań, do której serdecznie zachęcamy, mając nadzieję, że Uczestnicy konferencji przyjmą ze zrozumieniem tę decyzję. 

Czwartek, 24 listopada 2011

12.00-12.15 Uroczyste otwarcie konferencji - KUL, Collegium Norwidianum, sala CN-208

 

12.15-14.00 Sesja I – Społeczny kontekst pracy w burzliwych czasach - KUL, Collegium Norwidianum, sala CN-208, prowadzący: dr Mariusz Wołońciej


prof. dr John Raven, Wielka Brytania

Society as an organisation

 

prof. dr hab. Augustyn Bańka, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Wydział Zamiejscowy w Katowicach

Obraz pracy u oburzonych i zamkniętych na placu zabaw

 

prof. dr  Berndt Joachim Ertelt, Manheim Universitat, Niemcy

Non-rational decision making as a substantial change in a paradigm of career guidance

 

prof. dr Imrich Ruisel, Slovak Academy of Sciences, Słowacja

Wisdom and modern world

 

dr hab. Marian Mráz, Uniwersytet w Trnawie, Słowacja

Hermeneutyczny i filozoficzna analiza pracy i twórczości ludzkiej

 

14.00-15.00 Obiad

 

15.00-16.30 Sesja II A – Kierowanie zespołem pracowniczym - KUL, Collegium Norwidianum, sala CN-208, prowadzący: dr Bogusława Lachowska 

 

prof. dr hab. Barbara Kożusznik, Uniwersytet Śląski

Psychologiczne uwarunkowania pracy zespołowej

 

dr hab. Stanisław A. Witkowski, dr Jagoda Stompór-Świderska, Uniwersytet Wrocławski

Proces podejmowania kluczowych decyzji zawodowych przez menedżerów

 

dr hab. Wiktor Adamus prof. UJ, Uniwersytet Jagielloński

Metody ilościowe w organizacji, zarządzaniu i psychologii

 

prof. dr hab. Jan Terelak, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Analiza psychologiczna przyczyn wypadków lotniczych na przykładzie katastrofy smoleńskiej z dnia 10 kwietnia 2010 roku: Perspektywa metodologiczna

 

15.00-16.30 Sesja II B – Kapitał ludzki w organizacji i społeczeństwie - KUL, Collegium Norwidianum, sala CN-205, prowadzący: dr Agnieszka Kozak

 

prof. dr hab. Kazimierz Albin Kłosiński, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Wybrane uwarunkowania cywilizacyjne kapitału ludzkiego

 

prof. dr hab. Franciszek Piontek, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Gospodarowanie kapitałem ludzkim w aspekcie teorii rozwoju

 

dr hab. Eva Klčovanská, Uniwersytet w Trnawie, Słowacja

Uniwersytet - miejsce przygotowywania do profesji

 

dr Jarosław Polak, Uniwersytet Śląski

Czy religijność ma znaczenie w pracy i życiu zawodowym człowieka?

 

 

17.00-17.30 Wykład prof. dr hab. Adama Bieli – KUL, Aula im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, prowadzący: dr hab. Mariola Łaguna

Człowiek pytaniem wciąż otwartym dla psychologii

 

17.30-18.30 Jubileusz 40-lecia pracy naukowej Profesora Adama Bieli – KUL, Aula im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

 

19.30 Uroczysta kolacja - Restauracja Czarcia Łapa, ul. Rynek 19 (stare miasto)

 

Piątek, 25 listopada 2011

8.15 Msza Św. w intencji Jubilata - Kościół Akademicki KUL

 

9.00-10.30 Sesja III – Doradztwo karier, zainteresowania i preferencje zawodowe - KUL, Collegium Norwidianum, CN-208, prowadzący: dr Grzegorz Kida

 

dr Czesław Noworol, Narodowe Forum Doradztwa Kariery

Umiejętność zarządzania własną karierą

 

dr hab. Wojciech Otrębski prof. KUL, dr Grzegorz Wiącek, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Kontekst teoretyczny diagnozy zainteresowań zawodowych i przystosowania do sytuacji pracy, czyli jak pomóc uczniowi z niepełnosprawnością umysłową w efektywnym przejściu ze szkoły na rynek pracy

 

dr Beata Bajcar, dr Anna Borkowska, Politechnika Wrocławska

Profile zainteresowań zawodowych i satysfakcja z pracy w zawodach z misją społeczną

 

dr Antoni Wontorczyk, Uniwersytet Jagielloński

Stanowisko pracy kierowcy z deficytami uwagi: Etyczne i społeczne problemy farmakoterapii

 

10.30-11.30 Sesja plakatowa - KUL, Collegium Norwidianum, hall na parterze

 

11.30-13.00 Sesja IV – Wypalenie zawodowe i zachowania nieproduktywne jako reakcje na stres - KUL, Collegium Norwidianum, sala CN-208, prowadzący: dr Aneta Przepiórka

 

dr Anna Dyląg, Uniwersytet Jagielloński

Sześć kluczowych czynników ryzyka wypalenia zawodowego

 

dr hab. Romuald Derbis, Akademia Jana Długosza w Częstochowie

Zmienne pośredniczące w  związku stresory - wypalenie u pielęgniarek

 

dr Róża Bazińska, dr Dorota Szczygieł, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Wydział Zamiejscowy w Sopocie

Emocje i ich regulacja a wypalenie zawodowe pracowników usług

 

dr Łukasz Baka, Akademia Jana Długosza w Częstochowie

Stres roli zawodowej a zachowania nieproduktywne. Moderująca rola poczucia sprawiedliwości w pracy i machiawelizmu

 

13.00-14.00 Obiad

 

14.00-15.15 Sesja V – Zachowania pracownicze w kontekście organizacji i rodziny - KUL, Collegium Norwidianum, sala CN-208, prowadzący: dr Grzegorz Wiącek

 

dr Sylwiusz Retowski, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Wydział Zamiejscowy w Sopocie

Model EVLN - próba całościowego myślenia o reakcjach pracowniczych

 

dr Bogusława Lachowska, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

W poszukiwaniu rodzinnych uwarunkowań intencji odejścia z organizacji

 

dr Barbara Mróz, Uniwersytet Wrocławski

Kompetencje, autonomia czy relacje? Wyznaczniki osobowościowe i aksjologiczne w poczuciu jakości życia u pracowników wyższego szczebla

 

15.15-15.30 Zamknięcie konferencji - KUL, Collegium Norwidianum, sala CN-208

 

Seminarium pokonferencyjne

16.00-17.30 prof. dr John Raven, Wielka Brytania

Necessary paradigm shifts in work and organisational psychology

KUL, Collegium Norwidianum, sala CN-208

Sesja plakatowa

mgr Ewelina Bondyra-Łuczka (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

Uwarunkowania i konsekwencje psychologiczne pracy jako "wolny strzelec"

 

mgr Michał Brol (Uniwersytet Śląski)

Wpływ mniejszości i funkcjonowanie zespołów w organizacji

 

dr Małgorzata Chrupała-Pniak  (Uniwersytet Śląski)

Zaangażowanie organizacyjne jako wymiar kapitału ludzkiego w organizacji - próba stworzenia modelu

 

mgr Dorota Filipiuk, dr hab. Mariola Łaguna (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

Spostrzegane wsparcie społeczne a podejmowanie szkoleń

 

dr Dorota Godlewska-Werner (Uniwersytet Gdański)

Percepcja sukcesu zawodowego i nadzieja na sukces u studentów psychologii

 

dr Stanisław Grochmal (Politechnika Rzeszowska)

Przedsiębiorca i pracownik w przedsiębiorstwach ekonomii komunii

 

mgr Piotr Hreciński (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

Radzenie sobie ze stresem a funkcjonowanie zawodowe nauczycieli religii

 

dr Henryk Jarosiewicz (Uniwersytet Wrocławski)

O wyborach bezwiednych i zjawisku bezdecyzyjności w karierze

 

dr Grzegorz Kida  (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

Wybory edukacyjno–zawodowe - decyzje ryzykowne

 

dr Ryszard Klamut (Politechnika Rzeszowska)

Kwestionariusz Oceny Decyzji - prezentacja metody

 

mgr Paweł Kot (Katolicki Uniwersytet Lubelski)

Cechy osobowości a preferencja kultury organizacyjnej

 

dr Agnieszka Kozak, dr Jacek Sobek (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

Dojrzały człowiek dojrzałym menedżerem

 

mgr Kinga Łagowska (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

Struktura motywacji osiągnięć i nadzieja na sukces u przedsiębiorców

 

dr Piotr Mamcarz, mgr Izabela Mamcarz (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

Doświadczanie stresu i lęku a poczucie zagrożenia u górników i strażaków

 

mgr Stanisław Masłowski

Badania psychologiczne kierowców o różnej charakterystyce zachowań w ruchu drogowym

 

dr Dorota Molek-Winiarska (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)

Zarządzanie stresem w teorii i praktyce

 

doc. dr Eva Nanistova, dr Júlia Halamová  (Trnava University)

Analysis of relationships between perceived quality of social environment and interpersonal diagnosis of individual: Pilot study

 

dr hab. Wojciech Otrębski prof. KUL, dr Ewa Domagała-Zyśk, dr Bożena Sidor-Piekarska (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

Program wspomagający uczniów z niepełnosprawnością umysłową w dojrzewaniu do znalezienia i utrzymania zatrudnienia, czyli czego szkoła może więcej nauczyć?

 

dr hab. Wojciech Otrębski prof. KUL, dr Grzegorz Wiącek (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

Narzędzia do badania preferencji zawodowych oraz przystosowania do sytuacji pracy u osób z niepełnosprawnością umysłową

 

dr Aneta Przepiórka (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

Kto wyraża intencję przedsiębiorczą?

 

dr hab. Bohdan Rożnowski (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

Trudności decyzyjne młodzieży wchodzącej na rynek pracy

 

mgr Emilia Samardakiewicz

Zarządzanie antykryzysowe a wizerunek firmy

 

mgr Ewa Skrudlik

Perspektywa czasowa, samoocena a satysfakcja z pracy

 

dr hab. Józef Szopiński (Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji)

Predyktory kreatywności menedżerów

 

mgr Włodzimierz Trzeciak (Narodowe Forum Doradztwa Kariery)

Działania i  perspektywy rozwoju Narodowego Forum Doradztwa Kariery

 

dr Mariusz Wołońciej (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

I remember, therefore I am... Cultural memory in proverb thinking about work

 

mgr Adam Żaliński (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

Rola procesów atrybucji w percepcji firm w sytuacji porażki i sukcesu

 

Autor: Mariola Łaguna
Ostatnia aktualizacja: 16.11.2011, godz. 21:32 - Mariola Łaguna