Podsumowanie wyjazdów pracowników i doktorantów IS KUL w ramach projektu edukacyjnego 2017/2018:

 

Adamczyk Grzegorz – 7 wykładów (I LO Krasnystaw, XXIII LO Lublin, II LO Świdnik, I LO Radzyń Podlaski, Katolickie LO Tarnobrzeg)

Betlej Alina – 6 wykładów (II LO Zamość, ZSO Krosno, Katolickie LO Tarnobrzeg)

Hułas Maciej – 4 wykłady (ZSP nr 5 Krosno, ZSDGiL Jarosław)

Gas Patrycja – 2 wykłady (IV LO Łuków, ZSO Krosno)

Jurek Krzysztof – 3 wykłady (ZSP nr 5 Krosno, ZSO Krosno, LO Lubaczów)

Pabich Marek – 2 wykłady (LO Międzyrzec Podlaski, I LO Parczew)

Peciakowski Tomasz – 11 wykładów (II LO Zamość, I LO Parczew, I LO Ryki, I LO Sandomierz, II LO Końskie, I LO Ryki)

Plewko Jadwiga – 6 wykładów (I LO Ryki, LO Lubaczów, IV LO Łuków, ZSBiO Biłgoraj, ZSO Krosno)

Soler Urszula – 1 wykład (II LO Świdnik)

Szymczak Wioletta – 1 wykład (IV LO Łuków)

Wódka Marek – 4 wykłady (II LO Świdnik, II LO Końskie, ZSP nr 5 Krosno, I LO Radzyń Podlaski)

Zabielska Janina – 4 wykłady (XXIII LO Lublin, ZSDGiL Jarosław, I LO Radzyń Podlaski)


 

22.02.2018 r.

Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Lubaczowie

 

Dr hab. Jadwiga Plewko odwiedziła Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Lubaczowie w województwie podkarpackim. Jest to szkoła z bogatą tradycją, jej historia liczy już 105 lat, powstała bowiem w 1913 roku. Uczniowie klasy II b, II e i III g wysłuchali prelekcji na temat współczesnych migracji zarobkowych, której tytuł brzmiał: Perspektywa emigranta a perspektywa imigranta, czyli zyski i straty z migracji zagranicznych. Temat zwracał uwagę słuchaczy na ważne doświadczenia migrantów konfrontujące wyobrażenia, marzenia i oczekiwania wyjeżdżających do pracy lub na studia za granicę z rzeczywistością życia w nowym otoczeniu społecznym i kulturowym.

 

Spotkanie w szkole przebiegło w bardzo miłej atmosferze, do szczególne przyczynili się Pani mgr Monika Garbacz i Pan Dyrektor Zbigniew Hypiak.

 


 

16.02.2018 r.

Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących im. Józefa Dechnika w Biłgoraju

 

W lutym br. dr hab. Jadwiga Plewko odwiedziła Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących im. Józefa Dechnika w Biłgoraju w województwie lubelskim. Wizyta miała na celu prelekcję i rozmowę z młodzieżą na temat: Perspektywa emigranta a perspektywa imigranta, czyli zyski i straty z migracji zagranicznych. Temat zwracał uwagę słuchaczy na ważne doświadczenia migrantów konfrontujące wyobrażenia, marzenia i oczekiwania wyjeżdżających do pracy lub na studia za granicę z rzeczywistością życia w nowym otoczeniu społecznym i kulturowym.

 

W spotkaniu wzięli udział uczniowie klas drugich II Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół. Nad sprawną organizacją całości i gościnnym przyjęciem czuwała Pani Wicedyrektor Anna Lesiczka.

 

       

 


 

Konkurs dla uczniów szkół licealnych na Najciekawsze Selfie Społeczne. Do wygrania trzy Tablety Samsung Galaxy!

ZOBACZ SZCZEGÓŁY! 

 


 

16.03.2017 r.

I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika

 

Pracownicy Instytutu Socjologii KUL w ramach projektu edukacyjnego zawitali także do Parczewa. Dnia 16 marca br. dr Tomasz Peciakowski oraz ks. mgr Marek Pabich spotkali się z uczniami klasy 3a i 3c w I Liceum Ogólnokształcącym im. M. Kopernika w Parczewie. Mówiąc o wyzwaniach współczesnego świata w kontekście procesów globalizacyjnych i kultury obrazkowej, zaprezentowali tematy: Kontrola obrazu. O manipulacyjnych kontekstach wizualności oraz Procesy globalizacji we współczesnym świecie.

 

Bardzo dziękujemy za przemiłe przyjęcie i bardzo dobrą organizację Pani dyrektor Beacie Trynieckiej oraz Paniom nauczycielkom: Monice Szwed, Bożenie Maliszewskiej, Krystynie Koprukowniak oraz Anetcie Weremczuk.

 

Więcej [+]
 


 

15.03.2017 r.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 im. II Armii Wojska Polskiego

 

Człowiek (w) sieci. Problem tożsamości. Problem w internecie to tytuł prelekcji, którą wygłosili 15 marca br. dr Krzysztof Jurek i mgr Patrycja Gas w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Krośnie (woj. podkarpackie).
Prelekcję podzielono na dwie części. Dr Krzysztof Jurek omówił kwestię konstruowania i ochrony tożsamości w świecie wirtualnym. Z kolei Pani mgr Patrycja Gas przeprowadziła debatę oksfordzką, w której zwróciła uwagę m.in. na tworzenie więzi społecznych, bezpieczeństwo w sieci, czy umiejętność poszukiwania i weryfikacji informacji zdobytych za pomocą narzędzi internetowych.

 

Celem zajęć było doskonalenie umiejętności wyciągania wniosków, myślenia analitycznego i krytycznego i łączenia zdarzeń i faktów w związki przyczynowo-skutkowe. W spotkaniu wzięło udział ok. 25 uczennic.

 

Chcielibyśmy serdecznie podziękować Pani mgr Renacie Fortunie za wszelką pomoc organizacyjną i bardzo ciepłe przyjęcie.

 

 


 

07.03.2017 r.

Liceum Ogólnokształcące im. gen. Wł. Sikorskiego

 

Dnia 7 marca br. pracownik naszego Instytutu ks. mgr Marek Pabich gościł w Liceum Ogólnokształcącym im. gen. Wł. Sikorskiego w Międzyrzecu Podlaskim, gdzie wygłosił prelekcję pt. Procesy globalizacji we współczesnym świecie.

 

Omawiane procesy zostały ukazane w odniesieniu do dziedziny politycznej, gospodarczej oraz kulturowej. W spotkaniu wzięło udział ok. 40 uczniów, w większości z klas maturalnych.

 

Dziękujemy Panu Dyrektorowi Arturowi Grzybowi, a także p. mgr Magdalenie Semeniuk oraz p. mgr Ewie Zygmunt za organizację spotkania.

 


 

22.02.2017 r.

I Liceum Ogólnokształcące Collegium Gostomianum w Sandomierzu

 

W I Liceum Ogólnokształcącym Collegium Gostomianum w Sandomierzu, 22 lutego br., odbyła się kolejna prelekcja w ramach projektu edukacyjnego Instytutu Socjologii KUL. Nasz pracownik, dr Tomasz Peciakowski przedstawił zebranym uczniom klasy maturalnej temat Kontrola obrazu. O manipulacyjnych kontekstach wizualności, przedstawiający specyfikę współczesnej kultury obrazkowej i charakterystyczny dla niej sposób komunikacji. Obraz był tu ukazany jako ten środek przekazu, który ze względu na swoją wieloznaczność jest najbardziej podatny na różnego rodzaju manipulacje.

 

Spotkanie było możliwe dzięki Panu mgr. Dariuszowi Szczygielskiemu, nauczycielowi historii w sandomierskim liceum. Dziękujemy za zaproszenie i współpracę!

 

Więcej [+]
 


 

15.02.2017 r.

II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Końskich

 

Wolontariat na studiach. Czy bezpłatna praca się opłaca – to temat prelekcji, którą 15 lutego br. wygłosił pracownik naszego Instytutu - ks. dr Marek Wódka w II Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Końskich (woj. świętokrzyskie). Prelegent poprowadził dwa spotkania dla klas maturalnych, przedstawiając młodzieży ideę wolontariatu, regulacje prawne pracy wolontariuszy w Polsce oraz specyfikę działalności wolontariackiej studentów Instytutu Socjologii KUL. Wykład połączony był z prezentacją multimedialną oraz projekcją filmu o filantropii.

 

W spotkaniu wzięło udział ok. 60. uczniów klas maturalnych. Prelekcja odbyła się w ramach prowadzonego przez Instytut Socjologii KUL projektu edukacyjnego dla szkół średnich województwa lubelskiego i województw ościennych.

 

W organizację spotkania zaangażowani byli: Pani mgr Beata Salata – dyrektor szkoły oraz nauczyciele wiedzy o społeczeństwie i historii – Pani mgr Anna Janus i Pan mgr Adam Pancer, którym serdecznie dziękujemy za zaproszenie!

 

Więcej [+]

 

 

 

 

 

 

Autor: Tomasz Peciakowski
Ostatnia aktualizacja: 18.12.2018, godz. 02:33 - Tomasz Peciakowski