Lista tematów prelekcji w roku szkolnym 2018/2019

(katedra, temat, prowadzący)

 

 

Katedra Filozofii Społecznej
Kontrola obrazu. O manipulacyjnych kontekstach wizualności / dr Tomasz Peciakowski
Ekonomiczne determinanty społecznego rozwoju/ mgr Damian Liszatyński


Katedra Socjologii Grup Etnicznych i Społeczeństwa Obywatelskiego
Po co nam stowarzyszenia? O pasjonatach, pomysłach i działaniach: z innymi dla innych / dr hab. W. Szymczak
Perspektywa emigranta a perspektywa imigranta, czyli zyski i straty z migracji zagranicznych/ dr hab. Jadwiga Plewko

Społeczności lokalne wczoraj, dziś, jutro/ mgr Katarzyna Dziewulska-Bandura


Katedra Katolickiej Nauki Społecznej i Etyki Społeczno-Gospodarczej
Decydować samemu. W kierunku autonomii obywatelskiej / ks. dr Maciej Hułas
Czy więzienie jest w stanie poprawić człowieka? / dr Katarzyna Lenart-Kłoś


Katedra Socjologii Makrostruktur i Ruchów Społecznych
Przestrzenie publiczne współczesnego miasta / dr Janina Zabielska
Squattersi, anarchiści i inni – czyli nowi aktorzy na miejskiej scenie / dr Janina Zabielska
Procesy globalizacji we współczesnym świecie / ks. mgr Marek Pabich


Katedra Socjologii Kultury i Religii
Komiksy "The 99" - promowanie wielokulturowości czy indoktrynacja? / dr Krzysztof Jurek
Sacrum online, czyli o życiu religijnym w internecie / dr Krzysztof Jurek
Internet jako źródło wiedzy o społeczeństwie / dr Krzysztof Jurek
Warsztaty z kompetencji międzykulturowych / mgr Patrycja Paula Gas

Gry edukacyjne jako nowoczesne narzędzie dydaktyczne/ mgr Patrycja Paula Gas

 

Katedra Mikrostruktur Społecznych i Współczesnych Teorii Socjologicznych
Warsztat umiejętności trenerskich gra szkoleniowa / dr Urszula Soler

Cyfrowe społeczeństwo czyli o science fiction w realu / dr Alina Betlej

"Nowa" matura z wiedzy o społeczeństwie w teorii i praktyce / mgr Agnieszka Jurczak

Makdonaldyzacja współczesnego społeczeństwa / mgr Jan Gondek

Symulacje w cyfrowym społeczeństwie / mgr Jan Gondek  


Katedra Socjologii Prawa i Moralności
Uzależnienia behawioralne / dr hab. Grzegorz Adamczyk

Sondaż w służbie rynku. O zastosowaniu badań socjologicznych w marketingu / dr hab. Grzegorz Adamczyk

Drogi i bezdroża prawa do prywatności / dr hab. Krzysztof Motyka

Krótka historia praw człowieka: od konceptualizacji do internacjonalizacji/ dr hab. Krzysztof Motyka

 

 

Zawieszone:

Wolontariat na studiach. Czy bezpłatna praca się opłaca? / ks. dr Marek Wódka
Chcesz być bogaty czy mieć pieniądze? Relacja pracy do kapitału / ks. dr Marek Wódka (urlop - staż zagraniczny)

Dlaczego dobry obywatel popełnia przestępstwa? Teoria socjologii w praktyce / ks. dr Tomasz Adamczyk (urlop - staż zagraniczny)

 

Preferencje:

  1. Perspektywa emigranta a perspektywa imigranta, czyli zyski i straty z migracji zagranicznych/ dr hab. Jadwiga Plewko - wyjazd w II semestrze
  2. Procesy globalizacji we współczesnym świecie / ks. mgr Marek Pabich – wyjazd w II semestrze, tylko woj. lubelskie lub świętokrzyskie
  3. Makdonaldyzacja współczesnego społeczeństwa, Symulacje w cyfrowym społeczeństwie / mgr Jan Gondek – wyjazd w II semestrze
  4. Warsztaty z kompetencji międzykulturowych i Gry edukacyjne jako nowoczesne narzędzie dydaktyczne/ mgr Patrycja Paula Gas – wyjazd w II semestrze
Autor: Tomasz Peciakowski
Ostatnia aktualizacja: 07.12.2018, godz. 13:45 - Tomasz Peciakowski