• zapisanie pracy w jednym pliku, jeżeli jest to tylko możliwe
  • uzupełnienie we właściwościach pliku pdf metadanych (w szczególności nazwisko autora i tytuł pracy, dodatkowo abstrakt, słowa kluczowe; można użyć darmowego programu PDF Candy)
  • zalecanym formatem pliku jest pdf
  • nazwa pliku (najlepiej tytuł pracy) bez polskich znaków diakrytycznych i spacji (np. Nowak_tytul_publikacji.pdf)
  • plik powinien posiadać warstwę tekstową (jeśli warstwa tekstowa jest obecna, to tekst dokumentu można przeszukiwać i kopiować w każdej aplikacji PDF, można użyć programu OCR do plików graficznych)
  • wielkości pliku max. 5 MB (zastosowanie kompresji pliku)

 

Szczegóły dotyczące przygotowania pliku można znaleźć w Instrukcji przygotowania pliku do deponowania.

 

 


 

 

Autor: Katarzyna Spira
Ostatnia aktualizacja: 15.03.2019, godz. 11:34 - Katarzyna Spira