Katecheza ewangelizacyjna 

Katecheza ewangelizacyjna

Poszukiwania koncepcji.

 

Red. P. Mąkosa

Polihymnia: Lublin 2010 ss. 331

 

Współczesnie konieczne staje się wypracowanie koncepcji katechezy ewangelizacyjnej a następnie wdrożenie jej w praktykę.

 

Temu zagadnieniu poświęcone zostało sympozjum Sekcji Wykładowców Katechetyki zatytułowane Ewangelizacyjne zadania katechezy, które odbyło się w Częstochowie w dniach 22–23 września 2009 roku.

 

Pierwsza część niniejszej publikacji zawiera wszystkie wystąpienia z tego sympozjum, natomiast część druga stanowi zbiór artykułów autorstwa katechetyków reprezentujących różne ośrodki naukowe. Artykuły te oscylują wokół problematyki związanej z katechezą  ewangelizacyjną i mają na celu naświetlenie jej różnych wymiarów i aspektów.

Autor: Paweł Mąkosa
Ostatnia aktualizacja: 15.02.2011, godz. 15:48 - Paweł Mąkosa