Seria wydawnicza

Pedagogika rodziny w teorii i praktyce 

 

 

Tom I Tom II Tom III
 

Wartość życia a wychowanie. W XX rocznicę encykliki Jana Pawła II Evangelium vitae, red. M. Parzyszek, D. Opozda, Lublin 2015.

  Rodzina w sytuacji straty bliskiej osoby, red. D. Opozda, M. Parzyszek, Lublin 2017.

 

 

   

Tom VI

   

 

   

Rodzina - historia i współczesność, red. B. Kiereś, M. Gromek, K. Hryszan, Lublin 2018.

 

 

Tom VII

 

 

D. Opozda, M. Parzyszek,

Wychowanie w rodzinie w wybranych zagadnieniach pedagogicznych, Lublin 2019.

 


Monografie pracowników

Katedry Pedagogiki Rodziny

 

 

D. Opozda, Integracja rodziny a wiedza o małżeństwie u młodzieży, Lublin 2001. D. Opozda, Struktura i treści jednostkowej wiedzy o wychowaniu. Badania pedagogiczne wiedzy rodziców i jej korelaty, Lublin 2012. B. Kiereś, Tylko rodzina, Lublin 2006.

 

B. Kiereś, Chodzi o miłość, Lublin 2006 B. Kiereś, Jak wychowywać?, Lublin 2006 B. Kiereś, O personalizm w pedagogice, Lublin 2009.

 

 
B. Kiereś, U podstaw pedagogiki personalistycznej. Filozoficzny kontekst sporu o wychowanie, Lublin 2015.   M. Parzyszek, Rodzina w nauczaniu kardynała Stefana Wyszyńskiego. Aspekt pedagogiczny, Lublin 2012.

 

M. Parzyszek, B. Marzęda, Małżeństwo i rodzina <<wielką wartością>> <<jednego ciała>>, Lublin 2014. L. Pietruszak, M. Parzyszek, Narzeczeństwo -  droga którą warto przejść, Lublin 2019.

E. Świdrak, Rodzicielstwo w introspekcji osób starszych, Lublin 2016.

 

 

 

 


Książki pod redakcją pracowników 

 

 

 

   
W służbie rodziny, red. R. Bieleń, Warszawa 2000.     

 

W służbie dziecku, cz. I, red. J. Wilk, Lublin 2003. W służbie dziecku, cz. II, red. J. Wilk, Lublin 2003. W służbie dziecku, cz. III, red. J. Wilk, Lublin 2003.

 

Wybrane zagadnienia teorii i praktyki pedagogiki rodziny. Pamięci Księdza Profesora Józefa Wilka SDB (1937-2003), red. B. Kiereś, M. Nowak, D. Opozda, Lublin 2006.

Rodzicielstwo. Wybrane

zagadnienia kontekstów edukacyjnych, red.

D. Opozda, Lublin 2007.

Rodzina przestrzenią rozwoju osoby. Perspektywa pedagogiczna, red. M. Jeziorański, D. Opozda, A. Rynio, Lublin 2012.

 

 

Religijno-moralny wymiar rozwoju i wychowania, red. A. Rynio, K. Braun, A. Lendzion, D. Opozda. Moja Rodzina, red. M. Parzyszek, I. Jabłońska, Lublin 2015. Rodzina miejscem integralnego rozwoju i wychowania, red. D. Opozda, s. L. Opiela, D. Bis, E. Świdrak

 

Pedagogika rodzin    

 

Pedagogika rodziny Społeczna potrzeba pamięci. osoba i dzieło Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia, red. A. Rynio, M. Parzyszek, Lublin 2017. Rodzina w przestrzeni życia społecznego, red. M. Parzyszek, L. Pietruszak, Lublin 
Autor: Leszek Wojtowicz
Ostatnia aktualizacja: 18.05.2020, godz. 14:40 - Magdalena Parzyszek