Seria wydawnicza

Pedagogika rodziny w teorii i praktyce 

 

 

Tom I Tom II Tom III
2_1

Wartość życia a wychowanie. W XX rocznicę encykliki Jana Pawła II Evangelium vitae, red. M. Parzyszek, D. Opozda, Lublin 2015.

J. Wilk, Pedagogika rodziny, Lublin 2016 Rodzina w sytuacji straty bliskiej osoby, red. D. Opozda, M. Parzyszek, Lublin 2017.

 

 

Tom IV Tom V

Tom VI

rodzina_-_wsparcie_kol.

 

Rodzina - wsparcie i pomoc, red. M. Parzyszek, M. Samorańska, Lublin 2017. Rodzicielstwo w wybranych zagadnieniach pedagogicznych, red. D. Opozda, M. Leśniak, Lublin 2017. 

Rodzina - historia i współczesność, red. B. Kiereś, M. Gromek, K. Hryszan, Lublin 2018.

 

 

Tom VII

 

 

D. Opozda, M. Parzyszek,

Wychowanie w rodzinie w wybranych zagadnieniach pedagogicznych, Lublin 2019.

 


Monografie pracowników

Katedry Pedagogiki Rodziny

 

 

D. Opozda, Integracja rodziny a wiedza o małżeństwie u młodzieży, Lublin 2001. D. Opozda, Struktura i treści jednostkowej wiedzy o wychowaniu. Badania pedagogiczne wiedzy rodziców i jej korelaty, Lublin 2012. B. Kiereś, Tylko rodzina, Lublin 2006.

 

B. Kiereś, Chodzi o miłość, Lublin 2006 B. Kiereś, Jak wychowywać?, Lublin 2006 B. Kiereś, O personalizm w pedagogice, Lublin 2009.

 

 
B. Kiereś, U podstaw pedagogiki personalistycznej. Filozoficzny kontekst sporu o wychowanie, Lublin 2015.   M. Parzyszek, Rodzina w nauczaniu kardynała Stefana Wyszyńskiego. Aspekt pedagogiczny, Lublin 2012.

 

M. Parzyszek, B. Marzęda, Małżeństwo i rodzina <<wielką wartością>> <<jednego ciała>>, Lublin 2014. L. Pietruszka, M. Parzyszek, Narzeczeństwo -  droga którą warto przejść, Lublin 2019.

E. Świdrak, Rodzicielstwo w introspekcji osób starszych, Lublin 2016.

 

 

 

E. Świdrak. M. Sokołowska, Przeciwko Goliatowi - poradnik dla kobiet doświadczających przemocy, Lublin 2018

 


Książki pracowników

i

książki pod redakcją pracowników 

 

 

 

W służbie rodziny, red. R. Bieleń, Warszawa 2000.  Współczesny Wychowawca w stylu księdza Bosco, red. J. Wilk, Lublin 1998. J. Wilk, Znaczenie pierwszych doświadczeń dla religijnego wychowania małego dziecka w rodzinie, Lublin 1987. 

 

W służbie dziecku, cz. I, red. J. Wilk, Lublin 2003. W służbie dziecku, cz. II, red. J. Wilk, Lublin 2003. W służbie dziecku, cz. III, red. J. Wilk, Lublin 2003.

 

Wybrane zagadnienia teorii i praktyki pedagogiki rodziny. Pamięci Księdza Profesora Józefa Wilka SDB (1937-2003), red. B. Kiereś, M. Nowak, D. Opozda, Lublin 2006.

Rodzicielstwo. Wybrane

zagadnienia kontekstów edukacyjnych, red.

D. Opozda, Lublin 2007.

Rodzina przestrzenią rozwoju osoby. Perspektywa pedagogiczna, red. M. Jeziorański, D. Opozda, A. Rynio, Lublin 2012.

 

 

Religijno-moralny wymiar rozwoju i wychowania, red. A. Rynio, K. Braun, A. Lendzion, D. Opozda. Moja Rodzina, red. M. Parzyszek, I. Jabłońska, Lublin 2015. Rodzina miejscem integralnego rozwoju i wychowania, red. D. Opozda, s. L. Opiela, D. Bis, E. Świdrak

 

J. Wilk, Pedagogika rodzin    

 

Pedagogika rodziny

Społeczna potrzeba pamięci. osoba i dzieło Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia, red. A. Rynio, M. Parzyszek, Lublin 2017.

Rodzina w przestrzeni życia społecznego, red. M. Parzyszek, L. Pietruszak, Lublin 

 

 

 

Pedagogika rodziny. Podejście systemowe. t.3, Wychowanie do rodziny, red. M. Marczewski, R. Gawrych, D. Opozda, T. Sakowicz, P. Skrzydlewski, Gdańsk 2018. 

Pedagogika rodziny. Podejście interdyscyplinarne, red. J. Mariański, M. Marczewski, Gdańsk 2015

Pedagogika rodziny. Podejście systemowe, t.2, Wychowanie rodzinne, red. M. Marczewski, R. Gawrych, D. Opozda, T. Sakowicz, P. Skrzydlewski, Gdańsk 2017. 

 

 

Pedagogika rodziny. Podejście systemowe, T.1 Familiologia, red. M. Marczewski, R. Gawrych, D. Opozda, T. Sakowicz, A. Solak, Gdańsk 2016.

 

 

Autor: Leszek Wojtowicz
Ostatnia aktualizacja: 09.02.2021, godz. 13:54 - Ewelina Świdrak