Koncepcja przewiduje wyznaczenie szlaku, który umożliwi poznawanie najciekawszych modernistycznych budynków Puław a także modernistycznej kompozycji miasta. Młode miasto, jakim są Puławy może poszczycić się wyjątkową w skali Polski, a mało dotychczas zinwentaryzowaną, kolekcją obiektów modernistycznych wraz z ich kompozycją, które mogą stać się kolejną, po powszechnie znanych zabytkach, atrakcją miasta oraz elementem kształtującym jego tożsamość.

 

W ramach spotkania rozmawialiśmy o możliwościach współpracy, w celu powstania szlaku oraz planach na dalsze badania, które inż. Wojciech Mielniczenko będzie kontynuował m.in. w ramach pracy magisterskiej.

 

2018_03_08_pulawy_1

2018_03_08_pulawy_2

2018_03_08_pulawy_3

Autor: Anna Położyńska
Ostatnia aktualizacja: 16.03.2018, godz. 08:51 - Anna Mitura