Skład Rady Instytutu Architektury Krajobrazu KUL
w roku akademickim 2018/2019

 

 

ks. dr hab. Jacek Łapiński, prof. KUL

dr hab. Ewa Trzaskowska

prof. dr hab. Aleksander Böhm

dr hab. Lidiya Dubis, prof. KUL

dr hab. inż. arch. Marcin Gawlicki, prof. KUL

ks. prof. dr hab. Tadeusz Guz, prof. nadzw. 

dr hab. Sławomir Kolo, prof. KUL

dr hab. Ihor Kozak, prof. KUL

dr hab. Magdalena Lubiarz

prof. dr hab. Kajetan Perzanowski, prof. zw.

prof. dr hab. Tomasz Stuczyński, prof. zw.

prof. dr hab. Kateryna Vaskivska, prof. zw.

 

Przedstawiciele nauczycieli akademickich nieposiadających tytułu naukowego profesora lub stopnia naukowego doktora habilitowanego:

dr inż. Piotr Kulesza

mgr Marek Solski

 

Przedstawiciele studentów:

inż. arch. kraj. Adrianna Smoczyńska

inż. Karolina Włodarz

 

 

 

Autor: Ewa Pajdowska
Ostatnia aktualizacja: 30.10.2019, godz. 19:27 - Magdalena Lubiarz