RADA NAUKOWA

abp Juan Ignacio ARRIETA (Uniwersytet Navarra, Hiszpania)

 

Wiesław BAR OFMConv (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska)

 

Waldemar BEDNARUK (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska)

 

ks. Krzysztof BURCZAK (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska)

 

Jean-Paul DURAND OP (Instytut Katolicki w Paryżu, Francja)

 

ks. Wojciech GÓRALSKI (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Polska)

 

ks. Edward GÓRECKI (Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu, Polska)

 

Marta GRESZATA-TELUSIEWICZ (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska)

 

Záboj HORÁK (Uniwersytet Karola w Pradze, Czechy)

 

ks. Artur KATOLO (Wyższy Instytut Nauk Religijnych Papieskiego Wydziału Teologicznego Południowych Włoch, Włochy)

 

ks. Janusz Piotr KOWAL (Papieski Uniwersytet Gregoriański, Włochy)

 

ks. Józef KRUKOWSKI – przewodniczący (Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie, Polska)

 

bp Artur MIZIŃSKI (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska)

 

Alfonsas MOTUZAS (Uniwersytet Witolda Wielkiego, Litwa)

 

Damián NĔMEC OP (Uniwersytet Palackiego w Ołomuńcu, Czechy)

 

Peter RAINA (Uniwersytet Oksfordzki, Wielka Brytania)

 

ks. Tomasz ROZKRUT (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Polska)

 

Bernd RÜTHERS (Uniwersytet w Konstancji, Niemcy)

 

ks. Mirosław SITARZ (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska)

 

Bronisław SITEK (SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie, Polska)

 

ks. Piotr STANISZ (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska)

 

Zbigniew SUCHECKI OFMConv (Papieski Uniwersytet Antonianum, Włochy)

 

Marek ŠMID (Uniwersytet Trnawski, Słowacja)

 

Jiří Rajmund TRETERA (Uniwersytet Karola w Pradze, Czechy)

 

ks. Vytautas Steponas VAIČIŪNAS (Uniwersytet Witolda Wielkiego, Litwa)

 

Autor: Mirosław Sitarz
Ostatnia aktualizacja: 21.01.2019, godz. 11:54 - Magdalena Sawa