KOMITET REDAKCYJNY

 

ks. Józef KRUKOWSKI (założyciel i pierwszy redaktor naczelny)

Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie, Polska

 

ks. Mirosław SITARZ (redaktor naczelny)

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska

 

ks. Józef WROCEŃSKI (zastępca redaktora naczelnego)

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Polska

 

Stanisław KAWA OFMConv

Instytut Teologiczny im. Św. Arcybiskupa Józefa Bilczewskiego, Ukraina

 

ks. Paweł LEWANDOWSKI

Polska

 

Pavol MAČALA

Słowacja

 

ks. Józef MARČIN

Uniwersytet Katolicki w Rużomberku, Słowacja

 

Monika MENKE

Uniwersytet Palackiego w Ołomuńcu, Czechy

 

Michaela MORAVČÍKOVÁ

Uniwersytet Trnawski, Słowacja

 

ks. Krzysztof NYKIEL

Papieski Uniwersytet Gregoriański, Włochy

 

Agnieszka ROMANKO (sekretarz)

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska

 

Magdalena SAWA

Polska

 

Maria VAN SCOTT (native speaker)

USA

 

Anna SŁOWIKOWSKA

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska

 

Miloš SZABO

Uniwersytet Karola, Czechy

 

ks. Wojciech WITKOWSKI

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska

 

ks. Radosław WNUK

Polska

 

 

 

Adres Redakcji
Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego
Al. Racławickie 14, C 742
20-950 Lublin
Poland
tel. (+48) 81 445-37-42

e-mail: kip@kul.pl
strona internetowa: www.kul.pl/kip

 

Autor: Mirosław Sitarz
Ostatnia aktualizacja: 21.01.2019, godz. 11:55 - Magdalena Sawa