Rezerwacja sal

 

Aula 408

(dla 473 osób)

Audytoria

wykaz pomieszczeń

Sale ćwiczeniowe

wykaz pomieszczeń

 

Informacje dotyczące sposobu rezerwacji pomieszczeń:

Wnioski rozpatrywane są na bieżąco, odpowiedź udzielana jest w terminie do 3 dni.

1. Wnioski dokonywane poprzez system zgłoszeń e-kul dla jednostek organizacyjnych KUL każdy pracownik KUL, jak i student - poprzez przedstawiciela Samorządu Studenckiego, opiekuna roku czy kuratora swojej organizacji studenckiej ma możliwość rezerwacji sali na potrzeby związane z życiem Uniwersytetu.

prosimy o zgłoszenie prośby o rezerwację co najmniej na TYDZIEŃ przed planowanym spotkaniem!

 2. Wnioski dokonywane poza systemem zgłoszeniowym w e-kul można złożyć na podstawie odpowiedniego formularza rezerwacji (pdf):

prosimy o złożenie formularza o rezerwację co najmniej na TYDZIEŃ przed planowanym spotkaniem!

 

Na wniosku/formularzu o rezerwację wymagany jest podpis i pieczątka osoby z władz zarówno w przypadku jednostek KUL, jak i jednostek zewnętrznych (firmy, stowarzyszenia, fundacje itp.). (W przypadku podmiotów zewnętrznych wymagane jest okazanie zgody władz KUL na organizację wydarzenia na terenie uczelni).

Na wniosku Organizacji Studenckich podlegających pod Jednostki Wydziałowe, wymagany jest podpis i pieczątki odpowiednio: Koła Naukowe - Kurator Jednostki, Prorektor ds. studenckich; Rada Studentów oraz Rada Doktorantów - Prorektor ds. studenckich; Wydziałowe Samorządy Studentów/Rady - Dziekan lub Prodziekan.

 


Dodatkowe uwagi:

Złożenie wniosku/formularza NIE OZNACZA automatycznej zgody na wynajęcie sali lub auli. Prosimy nie drukować zaproszeń i plakatów ani w żaden inny sposób nie informować o spotkaniu przed uzyskaniem potwierdzenia rezerwacji!

Rezerwacji pomieszczeń dydaktycznych na dany semestr bieżącego roku akademickiego można dokonywać wyłącznie po zakończeniu procesu wprowadzenia rozkładów zajęć dydaktycznych.

 


WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona
ikona