Aktualności / Wydarzenia

Rozpoczęcie roku akademickiego 2021/2022

1096x191_studenci.jpg

Poniżej znajdziecie najważniejsze informacje dotyczące rozpoczęcia roku akademickiego 2021/2022

Do pobrania - Informator dla studentów I roku

1 PAŹDZIERNIKA

  • Msza św. na rozpoczęcie nowego roku akademickiego - Kościół Akademicki KUL, Kampus Główny, godz. 9.00
  • Spotkania ze studentami I roku na rozpoczęcie roku akademickiego - szczegółowy harmonogram

TYDZIEŃ ADAPTACYJNY KUL W LUBLINIE (1-7 października 2021 r.) - podczas trwania tygodnia adaptacyjnego studenci pierwszego roku studiów I stopnia oraz jednolitych magisterskich nie uczestniczą w zajęciach dydaktycznych, ale proszeni są o udział we wszystkich punktach programu Tygodnia!

- Rekolekcje „Na dobry start - wstań i idź!" oraz całonocne czuwanie modlitewne - więcej informacji

- Obowiązkowe szkolenia dostępne na platformie Moodle - po zalogowaniu się na eKUL - dostępne od 1 października od godziny 12.00 do 30 listopada do godziny 20.00:

- Zapisy na zajęcia WF dla studentów I roku - więcej informacji

- 4 października w godz. 9.00-14.00, Atrium Collegium Norwidianum - Życie studenta w pigułce czyli spotkanie z przedstawicielami organizacji studenckich oraz jednostek uniwersyteckich  - więcej informacji 

TYDZIEŃ ADAPTACYJNY KUL W STALOWEJ WOLI (1-7 października 2021 r.)

WAŻNE MIEJSCA DLA WAS!

Studium Języków Obcych

  • listy zawierające przydziały do grup lektoratowych z języków nowożytnych oraz z języka łacińskiego zamieszczone są TUTAJ

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

Poradnia Zdrowia KUL

Biuro Karier KUL

Biblioteka Uniwersytecka

Dział Komercjalizacji Wiedzy

KUL CAN: Centrum Aktywizacji Osób z Niepełnosprawnością