Instytut Socjologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

oraz Lubelski Oddział Polskiego Towarzystwa Socjologicznego mają zaszczyt zaprosić na:

 

Ogólnopolskie Seminarium Metodologiczne

(nie tylko) dla Socjologów

I edycja:

Metodologia jakościowa: teorie, paradygmaty, badania

 

I ) 3.12.2015, godz. 16.00,  SEMINARIUM INAUGURACYJNE

Otwarcie:

Dziekan Wydziału Nauk Społecznych KUL, ks. dr hab. Stanisław Fel, prof. KUL

Dyrektor Instytutu Socjologii KUL, dr hab. Arkadiusz Jabłoński, prof. KUL

Przewodniczący Oddziału Lubelskiego PTS, dr Jarosław Chodak, UMCS

Wykład inauguracyjny:

Prof. dr hab. Krzysztof Konecki, UŁ

Czym jest a czym nie jest socjologia jakościowa? O specyfice, metodach i paradygmatach podejścia jakościowego

ZOBACZ SPRAWOZDANIE I GALERIĘ ZDJĘĆ

 

 

 2016


 

II) 28.01.2016, godz. 16.00

Centrum Transferu Wiedzy (al. Racławickie 14, Lublin), sala 203

15.45 Rejestracja uczestników
16.00 Rozpoczęcie SEMINARIUM

16.10 WYKŁAD
Prof. dr hab. Elżbieta Hałas, UW
Refleksyjny podmiot w świecie społecznym. O paradygmacie i założeniach socjologii interpretacyjnej

17.15 DYSKUSJA
Spotkaniu przewodniczy: dr hab. Justyna Szulich-Kałuża

ZOBACZ SPRAWOZDANIE ORAZ GALERIĘ ZDJĘĆ

 

III) 25.02.2016, godz. 16.00

Gmach Główny KUL, al. Racławickie 14, sala 208 (II piętro)

15.45 Rejestracja uczestników

16.00 Rozpoczęcie SEMINARIUM
16.10 WYKŁAD I
Dr hab. Grażyna Romańczuk-Woroniecka, prof. UW
Co to znaczy rozumieć? O metodologicznych implikacjach interakcjonizmu symbolicznego Herberta Blumera
17.10 WYKŁAD II
Dr hab. Mariusz Zemło, prof. KUL
Co to znaczy rozumieć? Alfreda Schütza koncepcja świata życia jako perspektywa poznawcza i metodologiczna
18.10 DYSKUSJA
Spotkaniu przewodniczy: dr hab. Arkadiusz Jabłoński, prof. KUL

ZOBACZ SPRAWOZDANIE I GALERIĘ ZDJĘĆ

 

IV) 31.03.2016, godz. 16.00

Gmach Główny KUL, al. Racławickie 14, sala 208 (II piętro)

15.45 Rejestracja uczestników
16.00 Rozpoczęcie SEMINARIUM

16.10 WYKŁAD

Dr hab. Marek Gorzko, prof. AP

Teoria ugruntowana i jej projekt metodologiczny

17.10 DYSKUSJA
Przewodniczy: dr hab. Adam Szafrański, prof. KUL

ZOBACZ SPRAWOZDANIE I GALERIĘ ZDJĘĆ

 

V) 28.04.2016, godz. 16.00

Gmach Główny KUL, al. Racławickie 14, sala 208 (II piętro)
15.45 Rejestracja uczestników
16.00 Rozpoczęcie SEMINARIUM
16.10 WYKŁAD
dr hab. Barbara Fatyga, prof. UW
Założenia epistemologiczne badań jakościowych a lokalne praktyki badawcze
17.10 DYSKUSJA
Przewodniczy: dr hab. Grzegorz Adamczyk

ZOBACZ SPRAWOZDANIE I GALERIĘ ZDJĘĆ

 

VI) 02.06.2016, godz. 16.00

Gmach Główny KUL, al. Racławickie 14, sala 208 (II piętro)

16.15 Rejestracja uczestników
16.30 Rozpoczęcie SEMINARIUM
16.35 WYKŁAD

dr hab. Marek Nowak, UAM

Triangulacja w badaniu aktywistów - usytuowanie metodologii jakościowej. Na przykładzie badań socjologicznych w Poznaniu

17.35 DYSKUSJA
Przewodniczy: ks. dr hab. Jan Szymczyk, prof. KUL

ZOBACZ SPRAWOZDANIE I GALERIĘ ZDJĘĆ

 

VII) 27.10.2016, godz. 17.00

Gmach Główny KUL, al. Racławickie 14, sala 208 (II piętro)

16.45 Rejestracja uczestników
17.00 Rozpoczęcie SEMINARIUM
17.10 WYKŁAD

dr hab. Piotr Chomczyński, UŁ

Od przedmiotu badań do analizy wyników – dylematy i decyzje badacza na przykładzie terenowych badań jakościowych w Polsce, Meksyku, Ekwadorze i Stanach Zjednoczonych

18.10 DYSKUSJA
Przewodniczy: dr hab. Krzysztof Motyka, prof. KUL

ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ

 

VIII) 01.12.2016, godz. 16.00

Gmach Główny KUL, al. Racławickie 14, sala 208 (II piętro)

15.45 Rejestracja uczestników
16.00 Rozpoczęcie SEMINARIUM
16.10 WYKŁAD

dr hab. Jakub Isański, UAM

Pamiętniki osadników Ziem Zachodnich odczytane na nowo. Perspektywa autobiograficzna w analizie procesów migracyjnych i osadniczych

17.10 DYSKUSJA
Przewodniczy: dr hab. Arkadiusz Jabłoński, prof. KUL

ZOBACZ SPRAWOZDANIE I GALERIĘ ZDJĘĆ

 

 

2017


 

IX) 23.02.2017, godz. 16.00

Gmach Główny KUL, al. Racławickie 14, sala 208 (II piętro)

15.30 Rejestracja uczestników
16.00 Rozpoczęcie SEMINARIUM
16.10 WYKŁAD

dr hab. Grzegorz Kaczyński, US

Konteksty społeczne i metody badawcze. Refleksje z badań jakościowych w Afryce i Europie

17.10 DYSKUSJA
Przewodniczy: dr hab. Adam Szafrański, prof. KUL

ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ

 

X) 30.03.2017, godz. 16.00

Gmach Główny KUL, al. Racławickie 14, sala 208 (II piętro)

15.30 Rejestracja uczestników

16.00 Rozpoczęcie SEMINARIUM

16.05 WYKŁAD

dr hab. Kaja Kaźmierska, prof. UŁ

Metoda autobiograficznego wywiadu narracyjnego - kilka refleksji z pola badań biograficznych

17.05 WYKŁAD

dr Artur Wysocki, UMCS

Metoda biograficzna w praktyce badań relacji międzykulturowych. Przypadek zderzenia polskości z sowieckością na ziemiach wschodnich II RP 1931-1941

18.05 DYSKUSJA

Spotkaniu przewodniczy: dr hab. Grzegorz Adamczyk

ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ

 

XI) 27.04.2017, godz. 16.30

Gmach Główny KUL, al. Racławickie 14, sala 208 (II piętro)

16.15 Rejestracja uczestników

16.30 Rozpoczęcie SEMINARIUM

16.35 WYKŁAD

dr hab. Justyna Szulich-Kałuża, KUL

Narracje wizualne w sieci z użyciem memów - praktyki badawcze

17.25 WYKŁAD

dr hab. Piotr Witek, UMCS

Metodologiczne problemy historii (audio)wizualnej

18.20 DYSKUSJA

Spotkaniu przewodniczy: dr Jarosław Chodak, UMCS

 

XII) 30.11.2017, godz. 16.00

Gmach Główny KUL, al. Racławickie 14, sala 208 (II piętro)

15.30 Rejestracja uczestników

16.00 Rozpoczęcie SEMINARIUM

16.10 WYKŁAD

dr Krzysztof Piróg, UR

Metody jakościowe w badaniach społecznych i ewaluacyjnych - podobieństwa

i różnice

16.50 WYKŁAD

dr hab. Dariusz Wadowski, KUL

Czy badania ewaluacyjne są jeszcze badaniami społecznymi?

17.30 DYSKUSJA

Spotkaniu przewodniczy: dr Małgorzata Szyszka

 

 

       2018


 

XIII) 22.02.2018, godz. 16.00

Gmach Główny KUL, al. Racławickie 14, sala 208 (II piętro)

15.30 Rejestracja uczestników

16.00 Rozpoczęcie SEMINARIUM

16.05 WYKŁAD

dr hab. Anna Horolets, UW

Teren w antropologicznych badaniach mobilności przestrzennej

17.00 DYSKUSJA

Spotkaniu przewodniczy: dr hab. Jadwiga Plewko

 

XIV) 25.04.2018, godz. 16.00

Gmach Główny KUL, al. Racławickie 14, sala 208 (II piętro)

15.30 Rejestracja uczestników

16.00 Rozpoczęcie SEMINARIUM

16.05 WYKŁAD

dr hab. Renata Szczepanik, prof. UŁ

Odkrywanie karier instytucjonalnych recydywistów. Doświadczenie badań (jakościowych) w więzieniu

17.00 DYSKUSJA

Spotkaniu przewodniczy: dr Tomasz Peciakowski

 

 

 

Terminy kolejnych spotkań I Edycji już wkrótce!

 

MIEJSCE SEMINARIUM:

KUL, al. Racławickie 14, 20-950 LUBLIN

 

 

Kontakt:
dr hab. Wioletta Szymczak
Dyrektor Instytutu Socjologii KUL
wioletsz@kul.pl

Autor: Tomasz Peciakowski
Ostatnia aktualizacja: 14.05.2018, godz. 08:13 - Tomasz Peciakowski