W Kownie odbyło się międzynarodowe seminarium naukowe pt. „Countering Information Threats in Central and Eastern Europe”, współorganizowane przez Katedrę Studiów Wschodnich KUL (współorganizator dr hab. Tomasz Stępniewski), Vytauto Didžiojo Universitetas oraz Instytut Europy Środkowo-Wschodniej. Seminarium odbyło się w Kownie w dniu 8 marca 2017 roku. Podczas seminarium dr hab. Tomasz Stępniewski wygłosił referat pt. „ The Russia-Ukraine hybrid war: determinants, goals and instruments”, natomiast dr Andrzej Szabaciuk pt. „Russian propaganda in Western Europe: the scale and importance of the issue”.

 

Plakat w załączniku.

 

 

 

Autor: Barbara Lendzion-Tokarska
Ostatnia aktualizacja: 07.11.2019, godz. 14:53 - Grzegorz Tutak