Instytut Europy Środkowo-Wschodniej oraz Instytut Politologii KUL we współpracy z Fundacją Rozwoju KUL, Fundacją Konrada Adenauera zorganizowali seminarium naukowe pt. Polsko-niemiecka współpraca na rzecz demokratyzacji i integracji Europy Wschodniej z Unią Europejską, które odbyło się 26 kwietnia 2012 r., w budynku Instytutu Politologii KUL. W czasie seminarium dr Tomasz Stępniewski wygłosił referat pt. Wkład Polski w eurointegrację Europy Wschodniej.

 

Plakat informacyjny

Autor: Lech Jańczuk
Ostatnia aktualizacja: 10.05.2012, godz. 11:23 - Lech Jańczuk