„Ja jestem zmartwychwstanie i życie”

 

Człowiek – istota powołana do istnienia Boskim Tchnieniem

Człowiek – istota, w której Stwórca uwiecznił własny obraz i podobieństwo

Ale, ten sam Człowiek to jednostka, która

U zarania swoich dziejów doświadczyła zła.

Uległa mu do tego stopnia, że radykalnie odrzuciła swego Stwórcę;

Pozwoliła, aby zło stało się integralnym komponentem ludzkiej natury.

 

Potrzeba było aż Boga, aby uwolnić człowieka z tej śmiertelnej pułapki.

Potrzeba było aż śmieci Boga, aby ponownie odsłonić w człowieku boskie podobieństwo.

Potrzeba było aż zmartwychwstania Chrystusa, aby na nowo zbudzić człowieka do życia.

 

Moi Drodzy.

Na nadchodzący czas Wielkiej Nocy i Zmartwychwstania Pańskiego z serca życzę radości ducha, błogosławieństwa Bożego,

a przede wszystkim ogromnej dumy z faktu, że jesteśmy chrześcijanami – dziećmi Boga i dziedzicami nieba

 

Ks. Jacek Łapiński

Dziekan Wydziału Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu 

 

Wielkanoc 2019

Autor: Ewa Pajdowska
Ostatnia aktualizacja: 17.04.2019, godz. 15:09 - Ewa Pajdowska