Dyrektor Instytutu Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu zwołuje w dniu 29 czerwca 2020 roku zdalne Kolegium Instytutu, na którym przeprowadzone zostaną wybory członka Komisji dyscyplinarnej do spraw pracowników.

 

Kandydatką z Instytutu Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu na członka Komisji dyscyplinarnej do spraw pracowników jest:

Dr hab. Magdalena Lubiarz

Wyniki wyborów:

Kolegium Instytutu w dniu 29 czerwca 2020 r. poparło kandydaturę dr hab. Magdaleny Lubiarz na członka Komisji dyscyplinarnej do spraw pracowników.

Autor: Ewa Pajdowska
Ostatnia aktualizacja: 12.08.2020, godz. 16:14 - Ewa Pajdowska