Katedra Psychologii Osobowości - wypromowani doktorzy

 

(imię i nazwisko, rok promocji i tytuł pracy doktorskiej)

 

 • dr Elwira Brygoła (2012), Struktura tożsamości osobistej i jej podatność na zmiany pod wpływem modyfikacji samooceny
 • dr Anna Maria Batory (2010), Stałość i zmiana tożsamości osobistej: Eksploracja w aspekcie motywów i wewnętrznej aktywności dialogowej
 • dr Marcin Młynarczyk (2010), Konsekwencje aktywizowania myślenia kategorialnego, narracyjnego i dialogowego w zakresie organizacji systemu Ja
 • dr Krzysztof Kwapis (2010), Temperamentalne uwarunkowania samokontroli – wyczerpywanie zasobów w sytuacji tłumienia emocji, hamowania impulsów i przełamywania nawyków
 • dr Wiesław Talik (2009), Struktura systemu Ja a przystosowanie u osób w okresie dorastania (www)
 • dr Dominik Borawski
 • dr Jacek Pasternak (2008), Osobowość a skuteczność terapii zaburzenia po stresie traumatycznym prowadzonej metodą odwrażliwienia za pomocą ruchów oczu (EMDR)
 • dr Teresa Fedyk-Kida (2007), Koncepcja siebie a aktywność osób bezrobotnych na rynku pracy
 • dr Jolanta Tomczuk-Wasilewska (2007), Poczucie humoru: Eksploracja na gruncie teorii wielogłosowego Ja Huberta Hermansa
 • dr Tomasz Jankowski (2006), Struktura koncepcji siebie i procesy przetwarzania informacji o sobie u osób o różnym stopniu uważności
 • dr Elżbieta Chmielnicka-Kuter (2005), Dynamika systemu znaczeń osobistych w wyniku konfrontacji z wyobrażoną postacią. Badania uczestników gier fabularnych
 • dr Wacław Bąk (2005), Kognitywno-afektywne aspekty rozbieżności w systemie Ja – studium na gruncie teorii E. T. Higginsa
 • dr Małgorzata Puchalska-Wasyl (2004), Psychologiczna analiza wewnętrznych dialogów. Badania na gruncie teorii H. Hermansa
 • dr Małgorzata Sobol-Kwapińska (2004), Formy koncentracji na teraźniejszości a poczucie zadowolenia z życia, w kontekście pełnej perspektywy temporalnej
Autor: Wacław Bąk
Ostatnia aktualizacja: 19.03.2013, godz. 21:16 - Wacław Bąk