2017_10_plakat_h_truszczynska

Dziekan Wydziału Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu
ks. dr hab. Jacek Łapiński, prof. KUL serdecznie zaprasza na wernisaż
wystawy malarstwa Pani Haliny Truszczyńskiej 
pt. Przestrzenie ducha - refleksje filozofującego matematyka
który będzie połączony z rozpoczęciem
roku akademickiego 2017/2018 na WMIiAK.
 
2 października 2017 r., godz. 11:00
Międzywydziałowa Biblioteka Nauk Matematyczno-Przyrodniczych
ul. Konstantynów 1H, Lublin
 
 
Wystawę będzie można oglądać od 2 do 23 października 2017 r. 
 
 
 
Autor: Anna Położyńska
Ostatnia aktualizacja: 30.09.2017, godz. 16:03 - Anna Mitura