Wywiad z prof. dr hab. Piotrem Olesiem - laureatem subsydium profesorskiego Fundacji na rzecz Nauki Polskiej - program MISTRZ 2006.
Tekst publikowany jest w Przeglądzie Uniwersyteckim nr 6 (104) - listopad-grudzień 2006.

str_1.pdf str_1.pdf              str_2.pdf str_2.pdf             str_3.pdf str_3.pdf
Autor: Wiesław Talik
Ostatnia aktualizacja: 29.01.2007, godz. 15:21 - Wiesław Talik