W nawiązaniu § 1 ust. 5 do Zarządzenia Rektora KUL ROP-0101-268/20 poniżej zostaje przedstawiony wykaz zajęć , które będą prowadzone w formie stacjonarnej w semestrze zimowym roku 2020/2021. Pozostałe zajęcia będą prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w formie zdalnej. Wykaz może ulec jeszcze zmianie.

 

I rok

 

  Nazwa przedmiotu

Punkty ECTS

1 Geografia polityczna i demografia (ćwiczenia) 0
2

Historia stosunków międzynarodowych (ćwiczenia)

0
3

Wstęp do nauki o stosunkach międzynarodowych (ćwiczenia)

0

 

Dodatkowo dla I roku zajęcia z wychowania fizycznego.

Autor: Grzegorz Tutak
Ostatnia aktualizacja: 16.09.2020, godz. 11:57 - Grzegorz Tutak