POMOC FINANSOWA DLA PRACOWNIKÓW

Pracownicy Uniwersytetu znajdujący się w trudnych warunkach materialnych lub losowych mogą starać się o zapomogi finansowane z ZFŚS.

W imieniu pracownika wniosek może złożyć Kierownik  Jednostki Organizacyjnej.

WYMAGANE DOKUMENTY:

  • podanie skierowane do Senackiej Komisji Administracyjno - Finansowej;
  • zaświadczenie o zarobkach brutto z ostatnich 3 miesięcy lub odcinek renty/emerytury współmałżonka (lub innej osoby pozostającej na  utrzymaniu);
  • aktualny odcinek renty/emerytury w przypadku osób zatrudnionych na część etatu i pobierających emeryturę lub rentę;
  • w przypadku osób mieszkających poza Lublinem, zaświadczenie z Urzędu Gminy o rocznych dochodach z posiadanej nieruchomości rolnej;
  • w przypadku choroby, pożaru mienia, kradzieży lub innego zdarzenia losowego  konieczne jest aktualne zaświadczenie o zaistniałej sytuacji.DOKUMENTY NALEŻY SKŁADAĆ W
POKOJU 142b
W GMACHU GŁÓWNYM
Przyjęcia interesantów w godzinach 11.00 - 13.00
(tel. 081 445-32-06)
Autor: Małgorzata Mroczek
Ostatnia aktualizacja: 17.07.2009, godz. 10:45 - Marta Antoniuk-Zych