Zapomogi z ZFŚS dla emerytów i rencistów KUL

Pomoc finansowa dla emerytów i rencistów KUL


Byli pracownicy Uniwersytetu znajdujący się w trudnych warunkach materialnych lub losowych mogą starać się o zapomogi finansowane z ZFŚS.

Wymagane dokumenty:

  • podanie skierowane do Senackiej Komisji Administracyjno – Finansowej;
  • zaświadczenie o wysokości pobieranej renty lub emerytury;
  • zaświadczenie o wysokości pobieranej renty lub emerytury przez współmałżonka; w przypadku jeśli współmałżonek pracuje, zaświadczenie o zarobkach brutto z ostatnich 3 miesięcy;
  • w przypadku osób posiadających gospodarstwo rolne, zaświadczenie z Urzędu Gminy o rocznych dochodach z nieruchomości rolnej;
  • w przypadku choroby, pożaru mienia, kradzieży lub innego zdarzenia losowego, konieczne jest aktualne zaświadczenie o zaistniałej sytuacji.DOKUMENTY NALEŻY SKŁADAĆ
W POKOJU 142b W GMACHU GŁÓWNYM
Godziny przyjęć interesantów: 11.00 - 13.00
(tel. 081 445-32-06)

WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona