Dofinansowanie do wypoczynku

 

 

 

Dofinansowanie do wypoczynku

 

Dofinansowanie dotyczy wypoczynku indywidualnego obejmującego nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych wypoczynku oraz udziału pracownika lub jego rodziny w obozach, koloniach, płatnych sanatoriach lub w formie zorganizowanej imprezy grupowej.


Istnieje możliwość pokrycia do 75% kosztów wypoczynku wakacyjnego dla dziecka w ramach przyznanych środków dla pracownika i członków jego rodziny.
Wypłata przyznanej kwoty dofinansowania uwarunkowana jest przedłożeniem odpowiedniego dowodu wpłaty lub skierowania na wyżej wymieniony wyjazd.

 

Przedstawiony dowód wpłaty lub skierowanie powinno zawierać następujące dane:

  1. nazwę i adres podmiotu prowadzącego działalność w zakresie organizacji wypoczynku,

  2. tytuł zapłaty (tj. opłata za wczasy, kolonie, obóz itp.)

  3. imię i nazwisko dziecka korzystającego z zorganizowanej formy wypoczynku,

  4. imię i nazwisko osoby dokonującej zapłaty,

  5. miejsce i termin wypoczynku,

  6. kwotę do zapłaty, 

  7. w przypadku dokonania zapłaty - datę jej dokonania.

W terminie 22 kwietnia - 17 maja 2013 r. należy złożyć w pokoju GG-142B Oswiadczenie_majatkowe.odt  oraz  Wniosek_o_dofinansowanie_do_wypoczynku.odt

 

 Niezłożenie oświadczenia majątkowego uprawnia do przyznania świdczenia w najniższej wysokości (Regulamin ZFŚS KUL § 13 ust. 2).

Pracodawca zastrzega sobie możliwość wglądu do zeznania podatkowego, na podstawie którego zostało wypełnione oświdczenie majątkowe (Regulamin ZFŚS KUL § 12 ust. 2).


WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona