[2015; 2014; 2013>


 

 

 


 

 

/katalog/

 


 

 

Lubelskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych i Muzeum Lubelskie w Lublinie
zapraszają na

spotkanie z Jakubem Woynarowskim
w cyklu Artyści Lubelskiej Kolekcji,
które poprowadzi Tomasz Kozak

11 grudnia 2015 (piątek), godz. 16.00
Muzeum Lubelskie w Lublinie, Lublin, ul. Zamkowa 9
(Galeria Malarstwa Historycznego i Batalistycznego oraz Uzbrojenia Polskiego i Obcego)

______________________________


JAKUB WOYNAROWSKI - 
artysta-kurator. Tworzy komiksy, eseje wizualne, filmy oraz instalacje. Autor projektów z pogranicza teorii i praktyki wizualnej, w tym instalacji w Pawilonie Polskim na Biennale Architektury w Wenecji w 2014 r.  Jego twórczość charakteryzuje oryginalne łączenie badań nad historią sztuki i kultury z praktyką artystyczną. Zajmuje się przedstawianiem teoretycznej refleksji za pomocą środków wizualnych. Interesują go teorie spiskowe, z których zapożycza wybrane wątki, budując własną narrację. Przy użyciu diagramów, atlasów lub esejów wizualnych przepisuje akademicką historię sztuki. W ramach rozwijanego od 2012 roku projektu "Novus Ordo Seclorum" ("Nowy Porządek Wieków") konfrontuje dzieła sztuki dawnej i nowoczesnej z różnorodnymi systemami wiedzy tajemnej, interpretując historię sztuki jako swoistą "teorię spiskową".

Spotkanie dotyczyć będzie interdyscyplinarnego charakteru „teoriopraktyk" Jakuba Woynarowskiego - relacji, jakie w jego myśleniu i działaniu zachodzą między sztukami wizualnymi a literaturą, eseistyką oraz przedsięwzięciami kuratorskimi.

 


______________________________


Spotkania ARTYŚCI LUBELSKIEJ KOLEKCJI - cykl rozmów z artystami, których prace znajdują się w kolekcji sztuki współczesnej tworzonej przez Lubelskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych. Cykl zainicjowany został w 2006 roku, dotychczas odbyło się ponad dwadzieścia spotkań, m. in. z Mirosławem Bałką, Jerzym Beresiem, Tomaszem Ciecierskim, Zofią Kulik, Grzegorzem Kowalskim, Tomaszem Kozakiem, Teresą Murak, Włodzimierzem Pawlakiem, Józefem Robakowskim, Mikołajem Smoczyńskim, Zbigniewem Warpechowskim. W ramach edycji 2015 zostaną zorganizowane dwa spotkania, poprzednie, z Hubertem Czerepokiem prowadzone przez Agnieszkę Tarasiuk oraz obecne z Jakubem Woynarowskim prowadzone przez Tomasza Kozaka.

Oba spotkania powiązane są z prezentacją dzieł zakupionych do kolekcji Lubelskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych w 2015 r., w ramach wystawy "[A]symetrie. Sztuka współczesna w kontekście muzeum" - wystawa będzie dostępna dla zwiedzających do końca roku.

 
_____________________________

 


Spotkania Artyści Lubelskiej Kolekcji - edycja 2015 organizowane są przez
Lubelskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych, we współpracy z Muzeum Lubelskim w Lublinie.


Spotkanie zrealizowano przy pomocy finansowej Miasta Lublin
Zakup dzieł sztuki sfinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego


_______________________________________

 


 

 

 


 

 

Lubelskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych i Muzeum Lubelskie w Lublinie
zapraszają na


spotkanie z Hubertem Czerepokiem
w cyklu Artyści Lubelskiej Kolekcji,
które poprowadzi Agnieszka Tarasiuk


8 grudnia 2015 (wtorek), godz. 16.00
Muzeum Lubelskie w Lublinie, Lublin, ul. Zamkowa 9
(Galeria Malarstwa Historycznego i Batalistycznego oraz Uzbrojenia Polskiego i Obcego)

Kolejne spotkanie z Jakubem Woynarowskim, prowadzone przez Tomasza Kozaka,
odbędzie się 11 grudnia 2015 (piątek) o godzinie 16-tej w Muzeum Lubelskim w Lublinie

____________________________

 


HUBERT CZEREPOK - artysta sztuk wizualnych, autor instalacji, fotografii, obiektów i wideo, animacji, filmów found footage. Opracowuje projekty multimedialne, działa w przestrzeni publicznej. Podejmuje m.in. temat relacji pomiędzy fikcją i prawdą historyczną, jednak to nie na faktach samych w sobie skupia się najbardziej, lecz na sposobie w jaki zmieniają się, ulegają formalnym i znaczeniowym przekształceniom. Dokonuje próby analizy sytuacji i przedmiotów determinujących ludzkie zachowania, obsesji, teorii spiskowych i ich funkcjonowania w społeczeństwie, Bada naturę środowiska skupionego wokół sztuki i przestrzeń publiczną.
 
W rozmowie z artystą poruszone zostaną wątki związane z jego zrealizowanymi, planowanymi i niedoszłymi do skutku projektami.


__________________________________

 


Spotkania ARTYŚCI LUBELSKIEJ KOLEKCJI - cykl rozmów z artystami, których prace znajdują się w kolekcji sztuki współczesnej tworzonej przez Lubelskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych. Cykl zainicjowany został w 2006 roku, dotychczas odbyło się ponad dwadzieścia spotkań, m. in. z Mirosławem Bałką, Jerzym Beresiem, Tomaszem Ciecierskim, Zofią Kulik, Grzegorzem Kowalskim, Tomaszem Kozakiem, Teresą Murak, Włodzimierzem Pawlakiem, Józefem Robakowskim, Mikołajem Smoczyńskim, Zbigniewem Warpechowskim. W ramach edycji 2015 zostaną zorganizowane dwa spotkania, obecne, z Hubertem Czerepokiem prowadzone przez Agnieszkę Tarasiuk oraz drugie z Jakubem Woynarowskim prowadzone przez Tomasza Kozaka.

 


Oba spotkania powiązane są z prezentacją dzieł zakupionych do kolekcji Lubelskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych w 2015 r., w ramach wystawy "[A]symetrie. Sztuka współczesna w kontekście muzeum" - wystawa będzie dostępna dla zwiedzających do końca roku.


_____________________________________


Spotkania Artyści Lubelskiej Kolekcji - edycja 2015 organizowane są przez
Lubelskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych, we współpracy z Muzeum Lubelskim w Lublinie.


Spotkanie zrealizowano przy pomocy finansowej Miasta Lublin
Zakup dzieł sztuki sfinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego


__________________________

 


 

 

Wojciech Bonisławski
dyrektor Muzeum Narodowego w Gdańsku
zaprasza do udziału w konferencji

FAJANS POMORSKI W XVIII WIEKU

7 grudnia 2015 o godz. 10.00
Muzeum Narodowe w Gdańsku
Ul. Toruńska 1, 80-822 Gdańsk


Muzeum Narodowe w Gdańsku zakupiło do swoich zbiorów ceramiki osiemnastowieczne fajanse - dwa talerze z gdańskiego warsztatu oraz 5-częściowy garnitur waz z Delft. Ten cenny nabytek został sfinansowany ze środków pozostających w dyspozycji Ministra Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego w 2015 roku w ramach programu „Kolekcje – priorytet 4 – Kolekcje muzealne”.

W związku z tym Muzeum Narodowe postanowiło zorganizować konferencję poświęconą tematyce fajansu pomorskiego, która towarzyszyć będzie wystawie pod tym samym tytułem, prezentującej obiekty ze zbiorów Muzeum Narodowego w Gdańsku, Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu oraz Muzeum Zamkowego w Malborku.

Powrót po 103 latach do Gdańska dwóch talerzy określanych mianem fajansu pomorskiego, pochodzących z dawnej gdańskiej kolekcji Lessera Giełdzińskiego jest okazją do przybliżenia i rozpropagowania tej tematyki. Mamy nadzieję, że konferencja stworzy możliwość wymiany poglądów na temat postrzegany zwykle przez badaczy jako lokalny i hermetyczny. Zapraszamy do dyskusji o roli fajansu europejskiego w osiemnastowiecznej kulturze polskiej, a także o specyfice ośrodków, gdzie był wytwarzany, znaczeniu handlu dla rozwoju tego rzemiosła (zwłaszcza w odniesieniu do Gdańska) oraz do rozważań na temat dekoracji naczyń, kolekcjonerów i kolekcji (muzealnych i prywatnych), a także problematyki
konserwacji wyrobów fajansowych.

 

Warunki uczestnictwa

 

Zgłoszenia uczestników wraz z abstraktem (maks. 350 słów) i adresem kontaktowym prosimy kierować na adres m.krajewska@mng.gda.pl do 13 listopada 2015 r. Osoby zaproszone do wystąpienia zostaną powiadomione do 20 listopada 2015 r. drogą elektroniczną.


Planowana jest publikacja materiałów pokonferencyjnych. Konferencja ma charakter otwarty, udział jest bezpłatny, koszty pobytu w Gdańsku pokrywają uczestnicy konferencji.

Serdecznie zapraszamy.

Organizatorzy


Sekretariat konferencji:
Marta Krajewska
Kustosz w Oddziale Sztuki Dawnej MNG
tel. 48 58 301 70 61 w. 206
m.krajewska@mng.gda.pl
info@mng.gda.pl
www.mng.gda.pl 

 


 

 

Polskie Towarzystwo Kaligraficzne

oraz

Fundacja Rozwoju KUL

zaprasza wszystkich zajmujących się słowem i pismem

na konferencję kaligrafów

"Kaligrafia - szarą eminencją"

KUL - 16 października 2015, sala CN-208

Będzie to zarazem kolejny nieformalny zjazd kaligrafów,

który zgromadzi uczących i uczących się, tworzących i podziwiających.

 

/PROGRAM/

 


 

Lubelskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych i Muzeum Lubelskie w Lublinie zapraszają na wystawę

[A]symetrie. Sztuka współczesna w kontekście muzeum
prezentującą wybrane dzieła z kolekcji Lubelskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych
włączone w ekspozycje zbiorów Muzeum Lubelskiego w Lublinie


Wystawa organizowana jest w ramach obchodów 10-lecia istnienia Towarzystwa


Muzeum Lubelskie w Lublinie, ul. Zamkowa 9
otwarcie wystawy: 23 października 2015 (piątek), godz. 19.00
wystawa czynna do 30 listopada 2015, od wtorku do niedzieli w godz. 10.00-17.00
________________________

ZAGRAJ W [A]SYMETRIE                                                                                       POCZYTAJ O [A]SYMETRIACH

________________________

Wydarzenie objęte jest honorowymi patronatami
Sławomira Sosnowskiego Marszałka Województwa Lubelskiego
Krzysztofa Żuka Prezydenta Miasta Lublin

D
ofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura – Interwencje 2015
Zrealizowano przy pomocy finansowej Miasta Lublin


___________________________

logosy znajdziesz na www.zacheta.lublin

 


 

 

Lubelskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych
oraz

Miejska Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie
i Instytut Historii Sztuki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

zapraszają na pierwszy wykład VII edycji otwartych wykładów o sztuce z cyklu
Nieskończony eksperyment – sztuka i obrazy nowoczesności

Ryszard Kasperowicz
"Nieskończona aproksymacja" - utopie artystyczne Novalisa i wczesnych romantyków

 


Novalis, zaliczany zazwyczaj do kręgu niemieckiej „Frühromantik", był nie tylko jednym z największych poetów XIX stulecia, lecz także bezkompromisowym wizjonerem, stawiającym sztuce nowe wyzwania artystyczne, poznawcze i społeczne. W jego koncepcjach artystycznych najpełniej ujawnia się dynamika romantycznego mitu sztuki jako dziedziny absolutnej, będącej ostatecznym kresem poznania i działania, jak również ostatecznym źródłem samowiedzy. Novalis, łącząc w swoich pomysłach najróżniejsze wątki filozoficzne, religijne i mistyczne, nadał sztuce status najwyższej syntezy wszelkich władz poznawczych i twórczych człowieka, poddając ją serii niezwykłych myślowych eksperymentów, sięgających samej granicy języka wypowiedzi artystycznej. Metaforą sztuki staje się dlań obraz „nieskończonego" przybliżania się tworzenia do punktu absolutnego, do którego sztuka przyszłości będzie nieustannie dążyć, eksplorując nieprzeczuwane dotąd sposoby „romantyzowania" świata i rozbudzania nowych możliwości zmysłowych oraz imaginatywnych człowieka
.

 


30 września 2015 (środa), godz. 17.00
MBP, Lublin, ul. Peowiaków 12 (Gmach Centrum

 

______________________

Pełny program wykładów dostępny jest na stronach: www.mbp.lublin.pl oraz www.zacheta.lublin.pl

_______________________

Organizatorzy cyklu:
Lubelskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych,
Miejska Biblioteka im. H. Łopacińskiego w Lublinie,
Instytut Historii Sztuki Katolicki Uniwersytet Lubelski

Patronat medialny: Radio Lublin
Zrealizowano przy pomocy finansowej Miasta Lublin

 


 

 

 


 

 

 


 

„W kręgu architektów i budowniczych Warszawy XV-XVIII w."

Sesja Naukowa

w Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk,

19 czerwca 2015 r.


9.00 Prof. dr hab. Elżbieta Witkowska-Zaremba, Dyrektor Instytutu Sztuki PAN – Otwarcie
9.10 Dr hab. Jakub Sito, profesor Instytutu Sztuki PAN – Wprowadzenie
9.20 – 9.40 Dr hab. Tomasz Torbus, profesor Uniwersytetu Gdańskiego, Michael Enckinger alias Carpentarius – gdański architekt w Warszawie.
9.40 – 10.00 Dr Ewa Korpysz, Architekci i budowniczowie średniowiecznych kościołów warszawskich.
10.00 – 10.20 Dr Piotr Lasek, Nie oddałem cegły (...) która się pożyczyła". Kasper Sadłocha Niżeński herbu Korczak jako inwestor, dostawca budowlany i królewski praefectus fabricae.
10.20 – 10.40 Dyskusja
10.40 – 11.00 Przerwa na kawę
11.00 – 11.20 Dr hab. Hanna Osiecka- Samsonowicz, profesor Instytutu Sztuki PAN, Nowe wiadomości o Giovannim Battiście Gislenim.
11.20 – 11.40 Mgr Piotr Ługowski, Carlo Ceroni - warszawski architekt przełomu XVII/XVIII wieku. Nowe ustalenia.
11.40 – 12.00 Dr hab. Tadeusz Bernatowicz, profesor Uniwersytetu Łódzkiego Architekci w służbie litewskich magnatów – rezydencje w Warszawie.
12.00 – 12.20 Dyskusja
12.20 – 12.40 Przerwa na kawę
12.40 – 13.00 Dr Rafał Nestorow, Giovanni Spazzio w Wilanowie. Uwagi na temat organizacji prac artystycznych w podwarszawskiej rezydencji Elżbiety z Lubomirskich Sieniawskiej.
13.00 – 13.20 Dr Monika Wyszomirska, Jakub Fontana w służbie marszałka Franciszka Bielińskiego.
13.20 – 13.40 Mgr Dagny Nestorow, Warszawskie rezydencje Jerzego Ignacego Lubomirskiego i ich twórcy.
13.40 – 14.00 Dyskusja
14.00 – 15.00 Przerwa obiadowa
15.00 – 15.20 Mgr Przemysław Wątroba, Pierre Ricaud de Tiregaille – próba biografii.
15.20 – 15.40 Dr Anna Oleńska, Organizacja prac architektonicznych na dworze Jana Klemensa Branickiego.
15.40 – 16.00 Dr hab. Ryszard Mączyński, profesor UMK, Nowe oblicze oświeceniowej Warszawy - gmachy koszarowe projektowane przez Stanisława Zawadzkiego
16.00 – 16.20 Dr Marzena Królikowska-Dziubecka, Jan Chrystian Kamsetzer – architekt królewski. Nowa próba spojrzenia na twórczość.
16.20 – 16.40 Dyskusja
16.40 Zamknięcie sesji

Obrady odbędą się w gmachu Instytutu Sztuki PAN przy ul. Długiej 26 w Warszawie (Pałac Radziwiłłowej), w sali konferencyjnej na parterze.

 


 

 

 

Serdecznie zapraszamy na

Lubelskie spotkania z ikoną
czyli Międzynarodowe seminarium

„Duchowy wymiar ikony"

13 czerwca 2015 r. o 15.00
w siedzibie

PAN/o Lublin, Pałac Czartoryskich,
Plac Litewski 2

 

oraz

 

Wernisaż międzynarodowej wystawy ikon
14 czerwca 2015 r. o 11.30
w Cerkwi Greckokatolickiej pw. Narodzenia NMP,
al. Warszawska 82

Wernisaż poprzedzi uroczysta Liturgia o godz. 10.00.

 

Projekt jest realizowany przez

Fundację Kultury Duchowej Pogranicza

przy wsparciu

Urzędu Miasta Lublin
we współpracy
z Komisją Polsko Ukraińskich Związków Kulturowych PAN/o w Lublinie

________________________

    Stefan Batruch
Fundacja Kultury Duchowej Pogranicza, Al. Warszawska 71, 20-803 Lublin, tel. 603 762 946

 


 

 

 

Węgierski Instytutu Kultury w Wiedniu i

Balassi Institute – Collegium Hungaricum w Wiedniu 

zapraszają do udziału w konkursie 

Semmelweis Art Award


Zaproszenie skierowane jest do międzynarodowych grup 

artystek i artystów do 35 roku życia, 

tworzących wspólne projekty z różnych dziedzin sztuki.

Termin zgłaszania projektów bezpośrednio w Wiedniu 

upływa 28 czerwca 2015 roku.

Najlepszy projekt będzie mógł zostać zrealizowany 

w Collegium Hungaricum w Wiedniu.

Trzy najlepsze projekty otrzymają nagrody w wysokości 

do 2.000 do 5.000 Euro.

Poniżej znajdziecie Państwo wszystkie niezbędne do aplikowania
informacje oraz linki do strony organizatorów.

NATALIA WAWRZEWSKA
österreichisches kulturforum Warschau - 50 JAHRE
austriackie forum kultury w Warszawie - 50 LAT
ul. Próżna 7/9
00-107 Warszawa
Tel. 0048 22 526 88 00 / 21
Fax. 0048 22 620 10 51

WWW.AUSTRIA.ORG.PL
http://www.facebook.com/osterreichisches.warschau?ref=tn_tnmn [1]

 


 

Muzeum POLIN zaprasza studentów
do dwóch programów edukacyjnych

/PDF/

 

 


 

 

Lubelskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych i Galeria Labirynt
oraz
Instytut Historii Sztuki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Miejska Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie

zapraszają na czternasty wykład z cyklu
Obraz w kolekcji nowoczesnej - modernizm i jego paradygmaty

Aniela Mroczek
Dokumentacja sztuki performance jako element kolekcji

Ważnym elementem kolekcji sztuki współczesnej jest sztuka performance – obecna w niej w formie dokumentacji performance realizowanych na żywo, bądź też wideo performance – realizowanych przez artystów za pomocą mediów. Na dokumentację performance składać mogą się fotograficzne, filmowe lub dźwiękowe rejestracje zdarzenia, relacje uczestników, towarzyszące bądź powstające w czasie performance obiekty określane niekiedy jako „mementa”, jak również  pochodzące z poprzedzającej samo działanie fazy przygotowawczej materialne „ślady” kształtowania się koncepcji. Co ciekawe wszystkie te fizyczne przejawy działania artysty pozostają w niejednoznacznej relacji do efemerycznej natury samego performance, zaś tytułowa dokumentacja wychodzi często poza formę obiektywnego zapisu, decyzją artysty performera, niekiedy też kuratora kolekcji stając się autonomicznym dziełem sztuki, dla którego „dokumentowany” performance jest jedynie punktem wyjścia.
W oparciu o przykłady zaczerpnięte ze sztuki światowej jak i artystów reprezentowanych przez krajowe instytucje proponuję przyjrzenie się złożonemu zagadnieniu dokumentacji sztuki performance oraz jej miejscu w siatce wzajemnych związków i zależności pomiędzy pracami składającymi się na kolekcję sztuki współczesnej.


26 maja 2015 (wtorek), godz. 17.00
Galeria Labirynt, Lublin, ul. Ks. J. Popiełuszki 5

_________________________

Obraz w kolekcji nowoczesnej - modernizm i jego paradygmaty


Tegoroczna edycja otwartych wykładów z historii sztuki poświęcona jest szeroko rozumianemu kolekcjonowaniu sztuki. Zapraszamy do wspólnego przemyślenia rozmaitych sposobów prezentacji zbiorów sztuki, jak też zagadnień towarzyszących kolekcjonowaniu. Przyjrzymy się między innymi postaci konesera – znawcy sztuki, zadaniom kolekcji, ich rewolucyjnym przemianom w dobie nowoczesności czy dylematom archiwizowania i dokumentowania efemerycznych form sztuki współczesnej.


Wstęp wolny. Zapraszamy
!


_________________________

Pełny program wykładów dostępny jest na stronach: www.mbp.lublin.pl oraz www.zacheta.lublin.pl

______________________

Organizatorzy cyklu:
Lubelskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych,
Instytut Historii Sztuki Katolicki Uniwersytet Lubelski,
Miejska Biblioteka im. H. Łopacińskiego w Lublinie,
Galeria Labirynt

 
Patronat medialny: Radio Lublin
Zrealizowano przy pomocy finansowej Miasta Lublin


 

 
Zakład Kulturoznawstwa i Komparatystyki

Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa

Wydział Filologiczny

Uniwersytetu Szczecińskiego

 

Polskie Stowarzyszenie Komparatystyki Literackiej


mają przyjemność zaprosić do udziału w konferencji naukowej:

MIĘDZY SŁOWEM A OBRAZEM.

TYTUS CZYŻEWSKI – POETA-MALARZ I KRYTYK SZTUKI

Konferencja odbędzie się w dniach:

2-3 października 2015 roku

w Szczecinie

 

5 maja 2015 roku mija 70 lat od śmierci Tytusa Czyżewskiego – wybitnego, choć trochę niedocenianego malarza, poety, dramaturga i krytyka. W historii polskiej sztuki i literatury funkcjonuje on przede wszystkim jako artysta łączący awangardowe eksperymenty formalne z inspiracją rodzimym folklorem. Jego zwrot w stronę malarstwa kolorystycznego, obfity dorobek publicystyczny czy działalność translatorska budzą już znacznie mniejsze zainteresowanie badaczy. Tymczasem twórczość tego artysty stanowi nie tylko doskonały przykład przemian, jakie zachodziły w obszarze umiarkowanej awangardy okresu międzywojennego, ale jest również wyrazem swoistej „unii personalnej", tj. współzależności i korespondencji uprawianych przezeń dyscyplin. Warto więc przyjrzeć się jej w kontekście innych zjawisk artystycznych mających wówczas miejsce w kraju czy na świecie, ale też potraktować poszczególne dziedziny aktywności Czyżewskiego jako realizację jednej, interdyscyplinarnej i intermedialnej koncepcji artystycznej. Przede wszystkim jednak warto tę twórczość „przeczytać" na nowo, ze zwróceniem uwagi na aspekty dotąd lekceważone czy zupełnie pomijane.


Proponowane zakresy tematyczne referatów:
• intersemiotyczność czy „dwujęzyczność" sztuki Czyżewskiego? (analogie kompozycyjne i semantyczne literatury i malarstwa; intermedialność)
• zmysłowość i mechaniczność, czyli słowografia Czyżewskiego
• mariaż nowoczesności i tradycji w poezji, malarstwie i dramaturgii Czyżewskiego
• uniwersalność a „lokalność" w sztuce i koncepcji sztuki T. Czyżewskiego
• problematyka autokreacyjności podmiotu (poezja, krytyka, autoportret)
• muzyczność sztuki Czyżewskiego
• artystyczne podróże Czyżewskiego
• między teorią a praktyką artystyczną
• recepcja sztuki Czyżewskiego i adaptacje jego dzieł (adaptacje cyfrowe, słuchowiska)
• język krytyczny Tytusa Czyżewskiego
• publicystyka Czyżewskiego wobec sporów o pryncypia epoki
• Czyżewski jako tłumacz
• intermedialność a problem przekładu wierszy Czyżewskiego


Serdecznie zapraszamy do udziału w sesji i prosimy o nadsyłanie zgłoszeń (streszczenie w języku planowanego referatu: polskim, angielskim lub francuskim wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym) w terminie do 31 maja 2015 r. na adres: diana.wasilewska@gmail.com. Zastrzegamy sobie prawo wyboru tematów spośród nadesłanych propozycji.
Opłata konferencyjna wynosi 300 zł. (250 dla doktorantów oraz członków Polskiego Stowarzyszenia Komparatystyki Literackiej). Planujemy wydanie referatów w tomie zbiorowym, a także publikację wybranych artykułów w „Roczniku Komparatystycznym". Zapewniamy również nocleg w Szczecinie.
dr Diana Wasilewska (organizator)
prof. dr hab. Marta Skwara (opiekun naukowy konferencji)

 


 

Marta Ryczkowska
Kolekcje sztuki efemerycznej w Polsce i za granicą

Sztuka performance, happening, interaktywna instalacja, koncert mają tą właściwość, iż przypisane są do konkretnego miejsca, czasu i osób. Pojawia się pytanie o możliwość zamrożenia chwili – czy działanie artystyczne można ocalić? Prezentacje sztuki efemerycznej, mimo swojej długiej historii, wciąż są niedoskonałym przywoływaniem doświadczenia, jakie towarzyszyło odbiorcy i artyście w chwili trwania wydarzenia. Coraz doskonalsze metody zapisu danych, nagrania filmowe i dźwiękowe, rekonstrukcje, polisensoryczne banki danych, jedynie w znikomym stopniu są w stanie przybliżyć oryginalną atmosferę zjawiska artystycznego. Technologie rejestracji, stając się coraz dokładniejsze i wyrafinowane, stwarzają nowe jakości, może oderwane od pierwowzoru i jego atmosfery. Obok technologii przekazu medialnego, również dyskurs naukowy zmaga się z tym problemem, rozwijając różnorodne sposoby dokumentacji i gromadzenia przekazów. W jaki sposób archiwizować proces twórczy? Jakie są modele kolekcji działań efemerycznych? W swoim wykładzie poruszę kwestie dotyczące prezentowania tego, co z natury jest produktem ubocznym działania: fotografii, wideo, obiektów, szkiców a także niematerialnych, niewerbalnych składników dzieła w procesie. Wspomnę o działaniach i idei European Live Art Archive prowadzonego przez Borysa Nieslonego w Niemczech, o Open Archive / Otwarte Archiwum realizowanym przez Ośrodek Sztuki Performance w Lublinie, Hong Kong Performance Art Research Project i innych projektach, których celem jest utrwalenie sztuki efemerycznej.


12 maja 2015 (wtorek), godz. 17.00
Galeria Labirynt, Lublin, ul. Ks. J. Popiełuszki 5
_____________________________

Obraz w kolekcji nowoczesnej - modernizm i jego paradygmaty

 

Tegoroczna edycja otwartych wykładów z historii sztuki poświęcona jest szeroko rozumianemu kolekcjonowaniu sztuki. Zapraszamy do wspólnego przemyślenia rozmaitych sposobów prezentacji zbiorów sztuki, jak też zagadnień towarzyszących kolekcjonowaniu. Przyjrzymy się między innymi postaci konesera – znawcy sztuki, zadaniom kolekcji, ich rewolucyjnym przemianom w dobie nowoczesności czy dylematom archiwizowania i dokumentowania efemerycznych form sztuki współczesnej.

 
Wstęp wolny. Zapraszamy
!


______________________

Pełny program wykładów dostępny jest na stronach: www.mbp.lublin.pl oraz www.zacheta.lublin.pl

 

________________

Organizatorzy cyklu:
Lubelskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych,
Instytut Historii Sztuki Katolicki Uniwersytet Lubelski,
Miejska Biblioteka im. H. Łopacińskiego w Lublinie,
Galeria Labirynt

 
Patronat medialny: Radio Lublin
Zrealizowano przy pomocy finansowej Miasta Lublin

 


 

 

 

History_of_Art_-_MA_brochure  PDF

 

[1] http://www.ucc.ie/academic/history/
[2] http://historyofart.ucc.ie/

 


 

 

 

 

Call for papers –

 

XX Seminarium Śląskie

 

Przeszłość - przyszłości. Modele obchodzenia się z trudną przeszłością w Europie Środkowo-Wschodniej po 1989 roku”

 

23-25 września 2015 r.

Zamek w Kamieniu Śląskim

 

Call_for_papers

Info_na_www_-pl

Registration_form_PL

 


 

 

 

Pragniemy skupić się na pozytywnej i negatywnej roli architektury w kreowaniu osiedli, blokowisk i pojedyńczych realizacji. Zastanowimy się także nad szeregiem zjawisk w architekturze współczesnej, które, jak głosi tytuł konferencji obracają się czasem przeciw ludziom.
Konferencja odbędzie się w budynku Instytutu Historii Sztuki UWr, przy ulicy Szewskiej 36, w sali 309.
Zapraszamy serdecznie do wysłuchania wykładów i do dyskusji.
Koło Naukowe Studentów Historii Sztuki UWr i Wrocławska Fundacja Studentów Historii Sztuki

 


 

 

Lubelskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych i Galeria Labirynt
oraz
Instytut Historii Sztuki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Miejska Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie

zapraszają na jedenasty wykład z cyklu
Obraz w kolekcji nowoczesnej - modernizm i jego paradygmaty

Dorota Seweryn-Puchalska
Niezrealizowana idea - Muzeum Sztuki Współczesnej w Krzemieńcu

Kolonie artystyczne włączone w nurt sztuki europejskiej stały się istotnym zjawiskiem na mapie artystycznej Europy, od lat 20. XIX w. do początku XX w. W ten nurt kolonii artystycznych wpisuje się także Krzemieniec. Położone na terenie Ukrainy miasto w okresie międzywojennym, na mocy traktatu ryskiego, należało do Polski. W latach 30. XX w. życie artystyczne rozkwitło tam z ogromną mocą. Artystów przyciągał urok miasta z wyjątkowością jego architektury oraz otaczająca miasto przyroda. Przyjeżdżający do Krzemieńca artyści od roku 1936 skupiali się w zorganizowanym przy Liceum Rysunkowym Ognisku Wakacyjnym. Byli to najznakomitsi artyści swoich czasów. Wymienić tu można choćby: Jana Cybisa, Emila Krchę, Czesława Rzepińskiego, malarzy Grupy Krakowskiej, Grupy Artystów Plastyków „Pryzmat” czy Cechu Artystów Plastyków „Jednoróg”. Każdy z nich miał za zadanie zostawić dwa obrazy, z których tworzono kolekcję Muzeum Sztuki Współczesnej z siedzibą w Krzemieńcu. Rozmiary zgromadzonej kolekcji były imponujące, ale do ostatecznego sfinalizowania projektu nie doszło. Wykład będzie próbą pokazania procesu tworzenia kolekcji i ostatecznych jej losów.


14 kwietnia 2015 (wtorek), godz. 17.00
Galeria Labirynt, Lublin, ul. Ks. J. Popiełuszki 5

___________________________

Obraz w kolekcji nowoczesnej - modernizm i jego paradygmaty


 

Tegoroczna edycja otwartych wykładów z historii sztuki poświęcona jest szeroko rozumianemu kolekcjonowaniu sztuki. Zapraszamy do wspólnego przemyślenia rozmaitych sposobów prezentacji zbiorów sztuki, jak też zagadnień towarzyszących kolekcjonowaniu. Przyjrzymy się między innymi postaci konesera – znawcy sztuki, zadaniom kolekcji, ich rewolucyjnym przemianom w dobie nowoczesności czy dylematom archiwizowania i dokumentowania efemerycznych form sztuki współczesnej.


Wstęp wolny. Zapraszamy
!

_________________________

Pełny program wykładów dostępny jest na stronach: www.mbp.lublin.pl oraz www.zacheta.lublin.pl

_____________________________

Organizatorzy cyklu:
Lubelskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych,
Instytut Historii Sztuki Katolicki Uniwersytet Lubelski,
Miejska Biblioteka im. H. Łopacińskiego w Lublinie,
Galeria Labirynt

 
Patronat medialny: Radio Lublin
Zrealizowano przy pomocy finansowej Miasta Lublin 

 


 

 

Muzeum

 

Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy
zaprasza na III Konferencja naukowa z cyklu

Muzeum – formy i środki prezentacji

Sztuka w muzeum

Bydgoszcz 14 – 16 września 2015 r.

 


 

 

Zapraszamy na kolejny wykład w cyklu

„Oświeceniowa republika władców"

zorganizowany przez

Ośrodek Badań nad Epoką Stanisławowską

w Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie

we współpracy

z Panem Profesorem Andrzejem Pieńkosem

z Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego.

8 kwietnia 2015 r. o godzinie 17.00

w Pałacu na Wyspie

dr hab. Jakub Sito

wygłosi wykład

Królowa Maria Józefa – zapomniany rozdział saskiego mecenatu

Objęcie tronu polskiego przez elektora saskiego Fryderyka Augusta i utworzenie przezeń – jako Augusta II – dworu królewskiego w Warszawie rozwinęło na ponad pół wieku żywe kontakty między Warszawą i Dreznem. Mniej znane są poczynania w dziedzinie kultury artystycznej Augusta III, a zwłaszcza jego małżonki, Marii Józefy Habsburżanki. Polska królowa, córka cesarza Józefa I, wyróżniająca się inteligencją, inicjatywą polityczną, odwagą i stanowczością w przeciwnościach, jakich w końcu życia nie szczędził jej los, była także energiczną dysponentką sztuki o wyrobionym smaku. O ile sławne są jej drezdeńskie dokonania (np. wspaniały Hofkirche), to zupełnie zapoznane pozostają polskie fundacje królowej. Głównie religijne, jak przystało na pobożną dziedziczkę Habsburgów... Obok wspaniałego figuralnego kompletu porcelanowego darowanego na Jasną Górę, były to wystroje warszawskich kościołów reformatów, kapucynów, dominikanów obserwantów czy kaplicy literackiej przy kolegiacie Św. Jana. Wśród świeckich inicjatyw artystycznych pary królewskiej w Warszawie wspaniałością wyróżniały się wnętrza tworzone dla Marii Józefy – apartamenty na Zamku Warszawskim i w Pałacu Saskim, znane z archiwaliów i projektów.

 


 

 

 

/Reconsidering - Programme/

 


 

 

Lubelskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych i Galeria Labirynt
oraz
Instytut Historii Sztuki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Miejska Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie

zapraszają na dziesiąty wykład z cyklu
Obraz w kolekcji nowoczesnej - modernizm i jego paradygmaty

Marcin Lachowski
Fotografie muzealne Thomasa Strutha

Wykład będzie poświęcony twórczości Thomasa Strutha, jednego z najciekawszych współczesnych fotografów, wywodzącego się z tzw. Szkoły düsseldorfskiej. Jego cykl fotografii muzealnych, zapoczątkowany pod koniec lat 80., prezentował wnętrza największych światowych muzeów, fotografowanych w sposób szczególny. Bohaterami jego wielkoformatowych zdjęć są zwiedzający, ukazani na tle historycznych dzieł albo osobno, ujawniając zróżnicowane sposoby recepcji obiektów muzealnych. W muzealnej scenerii artysta ukazuje pogłębiony współczesny portret. Struth ujawnia analogie między sceną muzealną a rzeczywistością malarską, jak również zróżnicowany charakter interpretacji dzieł w indywidualnych reakcjach. Wykład będzie próbą zaprezentowania relacji pomiędzy widzem i obrazem w zinstytucjonalizowanej przestrzeni muzeum, w której Struth poszukuje indywidualnych sytuacji,  jednocześnie nadając „nowej fotografii” rangę samodzielnych obrazów, podejmujących żywy dialog z arcydziełami sztuki dawnej.


31 marca 2015 (wtorek), godz. 17.00
Galeria Labirynt, Lublin, ul. Ks. J. Popiełuszki 5

___________________________

Obraz w kolekcji nowoczesnej - modernizm i jego paradygmaty


Tegoroczna edycja otwartych wykładów z historii sztuki poświęcona jest szeroko rozumianemu kolekcjonowaniu sztuki. Zapraszamy do wspólnego przemyślenia rozmaitych sposobów prezentacji zbiorów sztuki, jak też zagadnień towarzyszących kolekcjonowaniu. Przyjrzymy się między innymi postaci konesera – znawcy sztuki, zadaniom kolekcji, ich rewolucyjnym przemianom w dobie nowoczesności czy dylematom archiwizowania i dokumentowania efemerycznych form sztuki współczesnej.


Wstęp wolny. Zapraszamy
!

_____________________

Pełny program wykładów dostępny jest na stronach: www.mbp.lublin.pl oraz www.zacheta.lublin.pl

____________________________

Organizatorzy cyklu:
Lubelskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych,
Instytut Historii Sztuki Katolicki Uniwersytet Lubelski,
Miejska Biblioteka im. H. Łopacińskiego w Lublinie,
Galeria Labirynt

 
Patronat medialny: Radio Lublin
Zrealizowano przy pomocy finansowej Miasta Lublin

 


 

 

 


 

 

W dniach 26-28.11.2015 r. odbędzie się w Poznaniu

LXIV Ogólnopolska Sesja Naukowa

Stowarzyszenia Historyków Sztuki

zatytułowana

Historia sztuki na co dzień.

Przygotowując poprzednią „poznańską" sesję (patrz: Historia sztuki dzisiaj. Materiały LVIII Ogólnopolskiej Sesji Naukowej SHS, Warszawa 2010) proponowaliśmy skupić uwagę na takich problemach, jak: Historia sztuki, jej tożsamość i relacje wobec innych dyscyplin, zajmujących się szeroko pojętą wizualnością; Funkcjonowanie historii sztuki w przestrzeni społecznej; Historycy sztuki, zawód i środowisko. O ile udało się, z różnym oczywiście skutkiem, zrealizować ten zamiar w odniesieniu do pierwszego i trzeciego z wymienionych obszarów, o tyle drugi został zaledwie zasygnalizowany.

Dlatego ponawiamy zaproszenie do refleksji nad społecznym funkcjonowaniem naszej dyscypliny: Dzieła sztuki i biografie artystów należą do najczęściej eksploatowanych tematów literatury czy filmu. To za ich pośrednictwem, a także popularnych programów telewizyjnych, wiedza o sztuce dociera do szerokich rzesz konsumentów kultury masowej. Warto więc zastanowić się, jaki jest ten obraz i jaki wpływ wywiera na recepcję sztuki. Bohaterami kultury masowej bywają także historycy sztuki, dlatego należy zastanowić się również nad funkcjonującym i na ich temat stereotypami. Coraz większe znaczenie, także gospodarcze, zyskuje współcześnie „kultura czasu wolnego", w tym swoiście pojęta konsumpcja dóbr kultury, a zatem pośrednio także dokonań historii sztuki i historyków sztuki. Pojawia się więc pytanie, na ile te ostatnie są w tym masowym obiegu przyswajane. Daje się bowiem zauważyć proces rozchodzenia się produkcji wydawniczej na potrzeby turyzmu i naukowej historii sztuki. Warto także zastanowić się czy jest to proces zaawansowany i nieuchronny? Osobnym, niezwykle ważnym problemem jest wreszcie miejsce wiedzy o sztuce w programach nauczania na poszczególnych szczeblach edukacji.

Propozycje wystąpień wraz ze streszczeniem (do 2 tys. znaków) oraz informacją o autorze prosimy nadsyłać do dnia 30.04. na adres: shspoz@shs.poznan.pl

 


 

Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu,

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

i Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata

organizują konferencję naukową

 Sztuka cerkiewna Rzeczypospolitej i krajów sąsiednich. Nowe perspektywy badawcze

1-3 października 2015

Konferencja ma na celu zgromadzenie uczonych zajmujących się w Polsce zagadnieniami związanymi z kulturą chrześcijaństwa wschodniego i zainicjowanie debaty na temat aktualnego stanu polskiej historii sztuki dotyczącej dziedzictwa prawosławnego i greckokatolickiego. Chcemy tym samym nawiązać do poprzednich spotkań organizowanych w Warszawie i Zakroczymiu, podczas których prowadzone były dyskusje na temat aktualnie prowadzonych prac i projektów, a wielu młodych badaczy miało okazję zaprezentowania wyników swoich badań.

Podczas konferencji pragniemy zapoznać się z poszukiwaniami historyków sztuki bizantyńskiej i postbizantyńskiej, ale zapraszamy również historyków literatury, historyków i konserwatorów, którzy prowadzą obszerne badania nad zabytkami cerkiewnymi znajdującymi się w wielu regionach naszego kraju.

Prosimy o przesłanie tematów wystąpień oraz streszczeń (do 1000 znaków), które będą podstawą do wpisania uczestnika na listę prelegentów podczas planowanej konferencji.


Termin składania zgłoszeń: 30 czerwca 2015
Wpisowe : 100 zł
Na konto Polskiego Instytutu Studiów nad Sztuką Świata
NUMER KONTA CREDIT AGRICOLE: 24 1940 1076 3101 7420 0000 0000

Program konferencji zostanie ogłoszony do 31 sierpnia 2015.

Prof. dr hab. Waldemar Deluga
wdeluga@wp.pl

mgr Barbara Szafran
szafran.b@onet.pl

 


 

Lubelskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych i Galeria Labirynt
oraz
Instytut Historii Sztuki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Miejska Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie

zapraszają na dziewiąty wykład z cyklu
Obraz w kolekcji nowoczesnej - modernizm i jego paradygmaty

Marcin Maron
Obrazy filmowe Wojciecha J. Hasa jako alegoryczne kolekcje. "Lalka" i "Sanatorium pod klepsydrą" w kontekście historiozoficznych koncepcji Waltera Benjamina

 


  Podczas wykładu omówiony zostanie modernistycznych kontekst filmowych adaptacji prozy Bolesława Prusa („Lalka”) i Brunona Schulza („Sanatorium pod klepsydrą”) dokonanych przez Wojciecha Hasa. Głównym punktem odniesienia będą, opracowane przez krytyka nowoczesnej kultury, Waltera Benjamina pojęcia: alegorii i kolekcjonera.
  W filmach Hasa, podobnie jak w krytycznym dziele Benjamina najistotniejsza jest refleksja nad czasem i historią. Świat filmów Hasa to świat nowoczesny, dotknięty syndromem historycznego rozpadu. Można zastosować do niego Benjaminowską figurę alegorii, według której obraz historii jako upadłej natury jawi się jako swoisty język - pod postacią fragmentarycznych motywów-szyfrów. Twórca filmowych obrazów jest kimś w rodzaju alegoryka-kolekcjonera, tworzącego nową, artystyczną formę pamięci po to, by podjąć w ten sposób walkę z rozproszeniem rzeczy świata. Głównym celem twórczości filmowej Hasa, podobnie jak krytyki Benjamina, staje się nowy sposób odczytania czasu minionego oraz powiązania teraźniejszości z przeszłością.
  W filmach Hasa reaktywowanie przeszłości i czasu minionego możliwe jest nie dzięki ewokowaniu pamięci psychologicznej, lecz dzięki kształtowaniu formy artystycznej. W swym bogactwie materialnym i znaczeniowym obrazy filmowe Hasa korespondują z poetyką surrealizmu; występuje w nich zaskakujące spotkanie sfery materialnej (scenografia, przestrzeń) i onirycznej. Można określić je również mianem Benjaminowskich obrazów dialektycznych, w których łączą się ze sobą sprzeczne elementy przeszłości i teraźniejszości, wyzwalając refleksyjny potencjał.
   Filmom Hasa, a zwłaszcza „Lalce” i „Sanatorium pod Klepsydrą”, można zatem nadać miano „alegorycznych kolekcji”. Alegorycznych - bo opartych na zaskakujących zestawieniach motywów wizualnych i kontekstów kulturowych; kolekcji – ponieważ znane skądinąd motywy i konteksty uporządkowane są w nowych konfiguracjach przestrzennych i czasowych - w formie filmowych obrazów.


17 marca 2015 (wtorek), godz. 17.00
Galeria Labirynt, Lublin, ul. Ks. J. Popiełuszki 5

____________________________


Obraz w kolekcji nowoczesnej - modernizm i jego paradygmaty


Tegoroczna edycja otwartych wykładów z historii sztuki poświęcona jest szeroko rozumianemu kolekcjonowaniu sztuki. Zapraszamy do wspólnego przemyślenia rozmaitych sposobów prezentacji zbiorów sztuki, jak też zagadnień towarzyszących kolekcjonowaniu. Przyjrzymy się między innymi postaci konesera – znawcy sztuki, zadaniom kolekcji, ich rewolucyjnym przemianom w dobie nowoczesności czy dylematom archiwizowania i dokumentowania efemerycznych form sztuki współczesnej.


Wstęp wolny. Zapraszamy
!

________________________

Pełny program wykładów dostępny jest na stronach: www.mbp.lublin.pl oraz www.zacheta.lublin.pl

____________________

Organizatorzy cyklu:
Lubelskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych,
Instytut Historii Sztuki Katolicki Uniwersytet Lubelski,
Miejska Biblioteka im. H. Łopacińskiego w Lublinie,
Galeria Labirynt

 
Patronat medialny: Radio Lublin
Zrealizowano przy pomocy finansowej Miasta Lublin 

 


 

 

Zakon Kanoników Regularnych Laterańskich,

Pracownia Konserwacji Dzieł Sztuki Sima Art

i

Krakowski Oddział SHS

serdecznie zapraszają na konferencję naukową

„XX lat prac konserwatorskich w zespole klasztornym Kanoników Regularnych Laterańskich i bazylice Bożego Ciała na Kazimierzu".

Obrady rozpoczną się 20 marca o godz. 9.00

w klasztorze przy ul. Bożego Ciała 26.Program sesji:

9:00 Otwarcie sesji: Joanna Daranowska-Łukaszewska, ks. proboszcz Piotr Walczak
9:00-9:50 Bogusław Krasnowolski: Kościół Bożego Ciała z klasztorem Kanoników Regularnych Laterańskich na tle formowania i przekształceń układu przestrzennego Kazimierza
9:50-10:10 Krystyn Kozieł: Prezentacja obiektu
10:10-10:30 Tomasz Węcławowicz: Architektura kościoła p.w. Bożego Ciała w Krakowie i jej przemiany
10:30-10:50 Marek Walczak: Interpretacja Grobu Bożego w odniesieniu do reliktów odkrytych w prezbiterium kościoła Bożego Ciała w Krakowie
10:50-11:10 Joanna Daranowska- Łukaszewska: Przemiany w wyposażeniu kościoła Bożego Ciała w Krakowie
11:10-11:40 Przerwa na kawę
11:40-12:00 Paweł Pencakowski: Nowożytne renowacje kościoła Bożego Ciała w Krakowie
12:00-12:20 Beata Frey-Stec: Źródła ikonograficzne w wyposażeniu kościoła Bożego Ciała w Krakowie
12:20-12:40 Jerzy Żmudziński: Malarstwo Tomasza Dolabelli w kościele Bożego Ciała w Krakowie
12:40-13:00 Joanna Daranowska-Łukaszewska: Rzeźba w ołtarzu głównym
13:00-13:50 Przerwa
13:50-14:10 Krystyn Kozieł: Konstrukcja, snycerka i rzeźba drewniana wystroju prezbiterium kościoła Bożego Ciała
14:10-14:30 Marta Bobek: Relikty dekoracji malarskich w prezbiterium kościoła Bożego Ciała w Krakowie
14:30-14:50 Artur Chojnacki: SKOZK w ratowaniu kościoła Bożego Ciała w Krakowie
14:50-15:10 Stanisław Dziedzic: Urząd Miasta Krakowa a Kanonicy Regularni
15:10-15:30 ks. proboszcz Piotr Walczak: Moje życie i funkcjonowanie kościoła konserwowanego
15:30-15:50 Paweł Pencakowski: Między doktryną a praktyką konserwatorską
15:50 Podsumowanie ks. Marian Szczecina

 


 

 

 


 

 

 Galeria Labirynt 

uruchomiła nabór na bezpłatne zajęcia odbywające
się w ramach 

Studium Wiedzy o Sztuce  (najnowszej)

Jest to propozycja skierowana do studentów i studentek. Proponowany kurs obejmuje zajęcia z zakresu współczesnej kultury wizualnej, teorii sztuki, estetyki i filozofii, zagadnienia dotyczące instytucji życia artystycznego i wystawiennictwa. Głównymi elementami programu będą wykłady, spotkania z artystami, kuratorami i krytykami, rozmowy poświęcone sztuce współczesnej, oprowadzania kuratorskie. Nabór trwa do 02.03.2015.

Szczegóły są w załączniku oraz na stronie:
http://labirynt.com/studium-wiedzy-o-sztuce/

 


 

 

Gdański Teatr Szekspirowski

oraz

Uniwersytet Gdański,

we współpracy

z Instytutem Adama Mickiewicza

i Fundacją Theatrum Gedanense,

organizują konferencję naukową

Sztuka południowych Niderlandów, Gdańsk i Rzeczpospolita

sobota, 21 marca 2015 roku,

Ratusz Staromiejski w Gdańsku,

ul. Korzenna 33/35

PROGRAM

8.30 Rejestracja uczestników
9.00-9.30 Powitanie – prof. Jerzy Limon, prof. Jacek Tylicki

Sesja 1 (prowadzenie: Prof. Jacek Tylicki)

9.30-10.00 Prof. Dr. Manfred Sellink (Dyrektor, Królewskie Muzeum Sztuk Pięknych w Antwerpii)
Antwerp's Golden Age: making images in the 16th century / Złoty wiek Antwerpii: tworzenie obrazów w XVI wieku

10.00-10.30 Dr. Till-Holger Borchert (Naczelny kustosz, Muzeum Groeninge w Brugii)
Brugia extra muros: the export of Bruges paintings in the15th and early 16th century to Europe / Brugia extra muros: eksport malowideł brugijskich do Europy w XV i na początku XVI wieku

10.30-11.00 Dr. Nico van Hout (Kustosz naukowy, Królewskie Muzeum Sztuk Pięknych w Antwerpii)
Rubens Receiving the Crown Prince of Poland and Other Stories / Rubens podejmujący polskiego królewicza i inne opowieści

11.00-11.30 Dyskusja
11.30-12.00 Przerwa

Sesja 2 (prowadzenie: dr Jacek Friedrich)

12.00-12.30 Dr. Emile van Binnebeke (Kustosz rzeźby i mebli europejskich, Królewskie Muzea Sztuki i Historii, Bruksela)
Flemish Baroque sculpture, status quo and possible horizons / Flamandzka rzeźba barokowa, stan obecny wiedzy i możliwe kierunki jej rozwoju

12.30-13.00 prof. dr Ryszard Szmydki (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)
Rola Gdańska w zakupach niderlandzkich tapiserii dla Rzeczypospolitej w XVI- XVII wieku / The role of Gdańsk in acquiring Netherlandish tapestries for the Polish-Lithuanian Commonwealth in 16th and 17th centuries

13.00-13.30 dr hab. Jolanta Talbierska (Dyrektor, Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego, Gabinet Rycin BUW)
Art of the Southern Netherlands and Printmaking in 17th Century Gdańsk. A case study of Jeremias Falck and Daniel Schulz / Sztuka południowych Niderlandów a rytownictwo w XVII-wiecznym Gdańsku. Przypadek Jeremiasa Falcka i Daniela Schulza

13.30-14.00 dr Jacek Żukowski (Warszawa)
Łuk Filipa a Brama Władysława, czyli recepcja antwerpskiej sztuki efemerycznej w Gdańsku A.D. 1646 / The Arch of Philip and the Gate of Vladislaus, or reception of Antwerp ephemeral art in Gdańsk A.D. 1646

14.00-14.30 Dyskusja
14.30-15.30 Przerwa

Sesja 3 (prowadzenie: dr Jacek Żukowski)

15.30-16.00 mgr Hanna Benesz (Emerytowana kustosz wczesnego malarstwa niderlandzkiego i flamandzkiego, Muzeum Narodowe w Warszawie)
Flamandzkie obrazy o tematyce Sprawiedliwości / Flemish pictures addressing the theme of Justice

16.00-16.30 dr Franciszek Skibiński (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Budowniczowie zamku Hamleta. Niderlandzcy architekci i artyści nad Bałtykiem 1550-1600 / The Constructors of Hamlet's Castle. Netherlandish architects and artists on the Baltic 1550-1600

16.30-17.00 dr Jacek Friedrich (Dyrektor, Muzeum Miasta Gdyni; Uniwersytet Gdański)
Niderlandyzm w sztuce dawnego Gdańska w oczach polskich badaczy w XX wieku / Netherlandism in the art of old Gdańsk in the eyes of Polish researchers in the 20th century

17.00-17.45 Dyskusja i podsumowanie konferencji (prof. Jacek Tylicki) 

 


 

 

 

 

W ramach obchodów Narodowego Dnia Pamięci "Żołnierzy Wyklętych" Organizatorzy wydarzenia: Fundacja Niepodległości oraz Akademicki Klub Myśli Społeczno - Politycznej Vade Mecum pragną zaprosić wszystkich na niezwykłe wydarzenie - Retrospektywę Festiwalu Filmów Dokumentalnych NNW Gdynia 2014.

Program wydarzenia

04.03.2015 r. (środa) godz. 15.30 - 21.00 aula Stefana Kardynała Wyszyńskiego Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
15.30 Otwarcie Retrospektywy
dr Piotr Gawryszczak - Fundacja Niepodległości
Arkadiusz Gołębiewski - dyrektor Festiwalu Filmów Dokumentalnych NNW
15.45 Przywracanie pamięci - panel dyskusyjny o Żołnierzach Wyklętych
prowadzenie: prof. Tomasz Panfil udział: Karol Wołek, Kamil Sulej
16.30 Film "Dzieci Kwatery Ł" reż. Arkadiusz Gołębiewski
17.30 Bohaterowie powracają spotkanie z prof. Krzysztofem Szwagrzykiem
18.45 Twórcy i bohaterowie o filmie
dyrektor Festiwalu NNW Arkadiusz Gołębiewski
Krystyna Frąszczak, Grażyna Chojecka, Maria Leśnikowska, Witold Mieszkowski
19.30 Cześć i Chwała Bohaterom koncert zespołu Contra Mundum

05.03.2015 r. (czwartek) godzina 9.00-14.30 aula Stefana Kardynała Wyszyńskiego KUL
9.00 OTWARCIE
9.10 Film "Legenda 27 Wołyńskiej DP AK" reż. Maria Wiśnicka, Andrzej Wyrozębski
10.00 Film "Na skrzydłach nadziei" reż. Jarosław Krychowiak
10.45 Biliśmy się na śmierć nie na życie - panel dyskusyjny
prowadzenie: prof. Piotr Niwiński
udział kombatantów: Józef Bandzo, Marian Pawełczak, Zbigniew Matysiak, Marianna Krasnodębska, Henryk Atemborski, Maksymilian Jarosz
11.50 Ballady o Żołnierzach Wyklętych wyk. Lech Makowiecki
12.00 Film "Powstanie i medycyna. Chcieliśmy żyć."
reż. Marek Widarski
13.00 Film "Węgierski łącznik" reż. Krzysztof Kownas
13.30 Nowe formy opowiadania historii - prowadzenie prof. Tomasz Panfil
udział: Hubert Kuberski, Dariusz Walusiak, Kajetan Rajski, Krzysztof Styczyński, Lech Makowiecki

06.03.2015 r. (piątek) godz. 9.00 - 14.30 Aula Stefana Kardynała Wyszyńskiego KUL
9.00 Otwarcie
09.10 Film "Umrzeć za Warszawę" reż. Krzysztof Talczewski
10.05 Film "Nie da się zabić tego miasta" reż. Marcin Wikło, Paweł Wudarczyk
10.30 Media wobec historii - panel dyskusyjny
prowadzenie: red. Jan Pospieszalski
red. Bogdan Czermiński TVP Lublin
red. Marcin Wikło W Sieci
red. Mariusz Kamiński Radio Lublin
red. Piotr Semka Do Rzeczy
red. Piotr Litka
12.00 Film "Zbyszek Godlewski padł" reż. Rafał Mierzejewski
12.20 Film "Jastrząb - żołnierz Łupaszki" reż. Dariusz Walusiak
Premiera filmu zrealizowanego podczas II Tygodnia Niepokornych
12.50 Spotkanie z reż Dariuszem Walusiakiem i por. Józefem Bandzo
13.30 Film "Pod opieką operacyjną" rez. Anna Piasek Bosacka

Patronat Honorowy:
Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk
Wojewoda Lubelski
Kuratorium Oświaty w Lublinie

Współorganizatorzy:
Stowarzyszenie Scena Kultury

Partnerzy:
Fundacja im. Kazimierza Wielkiego
Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych Lublin
Tygodnik Do Rzeczy Tygodnik Lisickiego
Tygodnik W Sieci
wmeritum.pl
Koło Naukowe Historyków Studentów KUL
Upominamy się o Was
Studenci dla Rzeczypospolitej
Radio Lublin
TVP Lublin
Agencja Fotograficzna TERRA
SRH Wrzesień 39

 


 

 

Lubelskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych i Galeria Labirynt
oraz
Instytut Historii Sztuki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Miejska Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie

zapraszają na ósmy wykład z cyklu
Obraz w kolekcji nowoczesnej - modernizm i jego paradygmaty

Aneta Kramiszewska
Dialog, czy dwa monologi? Koncepcja prezentacji sztuki religijnej w Muzeum Katedralnym w Wűrzburgu

 

W roku 2003 udostępniono publiczności nową ekspozycję Muzeum Katedralnego w Würzburgu. Autor jej scenariusza, historyk sztuki i teolog Jürgen Emmert, łamiąc tradycyjne schematy prezentacji dzieł sztuki religijnej, obok siebie, w jednej przestrzeni wystawienniczej, umieścił dzieła sztuki dawnej oraz prace artystów współczesnych. Konfrontował je, zestawiając w pary, przy czym punktem wyjścia była wspólna tematyka (kryterium ikonograficzne). W intencji autora koncepcji, miała w tych zestawieniach ujawnić się także głębsza więź między wybranymi obiektami, objawiająca się zwiedzającym w efekcie dłuższej kontemplacji dzieł. Wykład podejmuje refleksję nad muzealną koegzystencją tradycyjnej sztuki kościelnej, pierwotnie znajdującej swoje miejsce w przestrzeniach sakralnych i współczesnych dzieł artystycznych, niepoddanych rygorom formy, decorum, tradycji ikonograficznej. Czy istotnie znajdują one wspólny język, czy wzajemnie pozwalają się oświetlić, a tym samym ukazać widzowi nowe ścieżki interpretacyjne? Czy razem są zdolne wypowiedzieć się pełniej o kondycji sztuki jako medium wiary?


24 lutego 2015 (wtorek), godz. 17.00
Galeria Labirynt, Lublin, ul. Ks. J. Popiełuszki 5

_______________________

Obraz w kolekcji nowoczesnej - modernizm i jego paradygmaty


Tegoroczna edycja otwartych wykładów z historii sztuki poświęcona jest szeroko rozumianemu kolekcjonowaniu sztuki. Zapraszamy do wspólnego przemyślenia rozmaitych sposobów prezentacji zbiorów sztuki, jak też zagadnień towarzyszących kolekcjonowaniu. Przyjrzymy się między innymi postaci konesera – znawcy sztuki, zadaniom kolekcji, ich rewolucyjnym przemianom w dobie nowoczesności czy dylematom archiwizowania i dokumentowania efemerycznych form sztuki współczesnej.


Wstęp wolny. Zapraszamy
!

__________________________

Pełny program wykładów dostępny jest na stronach: www.mbp.lublin.pl oraz www.zacheta.lublin.pl

______________________

Organizatorzy cyklu:
Lubelskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych,
Instytut Historii Sztuki Katolicki Uniwersytet Lubelski,
Miejska Biblioteka im. H. Łopacińskiego w Lublinie,
Galeria Labirynt

 
Patronat medialny: Radio Lublin

Zrealizowano przy pomocy finansowej Miasta Lublin
 


 

 

 

Zapraszamy w imieniu

Koła Naukowego Studentów Historii Sztuki

Uniwersytetu Wrocławskiego,

które po raz drugi organizuje konferencję

"Odlot. Nowe tematy historii sztuki".

Termin nadsyłania zgłoszeń

(imię i nazwisko, dane kontaktowe, afiliacja, abstrakt do 500 słów, krótka notka biograficzna):

do 22 lutego 2015 roku

na adres: odlot.wroclaw@gmail.com


Termin ogłoszenia programu konferencji: 1 marca 2015
Termin konferencji: 23 - 24 marca 2015
Czas wystąpienia: do 20 minut
Opłata konferencyjna (za udział czynny): 50 zł
E-mail: odlot.wroclaw@gmail.com
Strona internetowa: http://www.odlotwroclaw.wordpress.com/
Profil na Facebooku: http://www.facebook.com/OdlotWroclaw

 


 

 

Studenckie Koło Kultury Audiowizualnej 

przy 

Instytucie Kulturoznawstwa 

Uniwersytetu Marii Curie-⁠Skłodowskiej w Lublinie
serdecznie zaprasza do uczestnictwa 

w Ogólnopolskiej Studencko-⁠Doktoranckiej Konferencji Naukowej 

„Sztuka na wielkim ekranie”

Termin zgłoszeń: 13.03.2015
Termin konferencji: 17.04.2015
Miejscowość: Lublin
Opłata konferencyjna: 50 zł brutto

Więcej informacji i formularz zgłoszeniowy na stronie:
https://sztukanaekranie.wordpress.com/

 


 

 

zapraszamy do udziału w sympozjum

(Nie)chciana tożsamość

Konferencja odbędzie się

w dniach 11-12 maja 2015 roku

w Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu w Toruniu.


Konferencja stanowi kontinuum sympozjum z 2013 roku, które dotyczyło poszukiwania tożsamości kulturowej w krajach Europy Środkowo-Wschodniej w latach 1919-2009.
Celem zaś tego sympozjum jest wyciągnięcie na powierzchnię rzeczywistości w której żyjemy tożsamości '(nie)widocznej' i '(nie)chcianej', często wstydliwej i odrzuconej, wytykanej palcem, wyśmiewanej, wykluczonej, traktowanej niczym zaraźliwa choroba i niszczące niebezpieczeństwo. Czyżby istniała ta właściwa, dobra tożsamość i ta zła, która powoduje, że szybko odwracamy wzrok i przyspieszamy kroku?
Punktem wyjścia przyświecającym ideom prezentowanym na sympozjum, są słowa bell hooks: „Za tymi torami znajdował się nasz świat, w którym mogliśmy pracować jako służące, odźwierni, prostytutki - słowem, we wszystkich zawodach polegających na usługiwaniu. Mogliśmy wchodzić do tego świata, ale nie mogliśmy w nim mieszkać. Musieliśmy zawsze wracać na margines, za tory, do chat i ruder na skraju miasta."


Uprzejmie prosimy Państwa o przesłanie, w terminie do 1 marca 2015 roku, proponowanego przez Państwa tematu wystąpienia oraz jego krótkiego streszczenia (max. 300 słów). Przewidujemy opłatę wpisową w wysokości 150 zł, którą należy uiścić w terminie do 15 kwietnia 2015 roku (obejmuje ona koszty materiałów konferencyjnych oraz dofinansowania publikacji pokonferencyjnej).
Płatne na konto: Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Toruń, Bank Millenium S.A. Warszawa 45 1160 2202 0000 0000 3174 8579 z podaniem własnego imienia i nazwiska oraz z dopiskiem: „Niechciana tożsamość".
Przelewy z zagranicy winny zawierać ponadto: SWIFT: BLG B PL PW,
IBAN: PL 45 1160 2202 0000 0000 3174 8579.

Prosimy również o przesłanie mailową wypełnionej karty zgłoszenia.
Oferujemy pomoc w znalezieniu dogodnego miejsca noclegu (koszty noclegu płatne we własnym zakresie).


 

 

Lubelskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych i Galeria Labirynt
oraz
Instytut Historii Sztuki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Miejska Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie

zapraszają na siódmy wykład z cyklu
Obraz w kolekcji nowoczesnej - modernizm i jego paradygmaty


Jacek Jaźwierski
J.M.W. Turner w Tate Gallery: modernistyczne reinterpretacje romantyzmu - romantyczne kreacje modernizmu


Wykład będzie próbą nakreślenia stuletniej historii „odkrywania” późnego malarstwa Turnera zdeponowanego po śmierci artysty w podziemiach Tate Gallery. Proces ten dokonywał się w rytm modernizowania pojęcia sztuki i oznaczał stopniową akceptację obrazów Turnera jako obiektów artystycznych i włączanie ich do muzealnego obiegu. Z drugiej strony obrazy te nie pozostały bez wpływu na kształtowanie się sztuki nowoczesnej, dostarczając malarzom od Moneta do Rothki zachęty i inspiracji do śmiałych poszukiwań.


27 stycznia 2015 (wtorek), godz. 17.00
Galeria Labirynt, Lublin, ul. Ks. J. Popiełuszki 5

_____________________________

Obraz w kolekcji nowoczesnej - modernizm i jego paradygmaty


Tegoroczna edycja otwartych wykładów z historii sztuki poświęcona jest szeroko rozumianemu kolekcjonowaniu sztuki. Zapraszamy do wspólnego przemyślenia rozmaitych sposobów prezentacji zbiorów sztuki, jak też zagadnień towarzyszących kolekcjonowaniu. Przyjrzymy się między innymi postaci konesera – znawcy sztuki, zadaniom kolekcji, ich rewolucyjnym przemianom w dobie nowoczesności czy dylematom archiwizowania i dokumentowania efemerycznych form sztuki współczesnej.


Wstęp wolny. Zapraszamy
!

_________________________

Pełny program wykładów dostępny jest na stronach: www.mbp.lublin.pl oraz www.zacheta.lublin.pl

_________________________

Organizatorzy cyklu:
Lubelskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych,
Instytut Historii Sztuki Katolicki Uniwersytet Lubelski,
Miejska Biblioteka im. H. Łopacińskiego w Lublinie,
Galeria Labirynt

 
Patronat medialny: Radio Lublin
Zrealizowano przy pomocy finansowej Miasta Lublin

 


 

 


 

Sekcja Mediewistyczna Studenckiego Koła Naukowego Historyków Uniwersytetu Warszawskiego
 
ma przyjemność zaprosić Państwa do udziału
w interdyscyplinarnej konferencji studencko-doktoranckiej, zatytułowanej:

"Relacje − więzi − zależności. Kontakty międzyludzkie
w średniowieczu"

Odbędzie się ona w dniach
17−18 kwietnia 2015 roku
w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego.

Tematem przewodnim są formalne i nieformalne relacje między ludźmi
w średniowieczu w aspektach: politycznym, społecznym, gospodarczym, kulturowym, religijnym etc., a także sposób ich ujęcia w języku, ikonografii i przekazach kultury.

Do udziału zapraszamy studentów i doktorantów kierunków humanistycznych. Zainteresowanych prosimy o nadesłanie abstraktu o długości do 2500 znaków na adres relacje.konferencja@gmail.com do 17 lutego 2015 roku.

Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej www.relacje-sredniowiecze.pl gdzie znajdą Państwo więcej informacji dotyczących konferencji oraz formularz zgłoszeniowy.

Sekcja Mediewistyczna SKNH UW.
relacje-sredniowiecze.pl
www.relacje-sredniowiecze.pl

 
Sekcja Historii Bizancjum SKNH UAM
ma przyjemność zaprosić na

który odbędzie się w

dniach 17-18 kwietnia 2015 roku

w Poznaniu

w Instytucie Historii UAM

przy ul. św. Marcin 78


Celem wydarzenia jest stworzenie płaszczyzny do wymiany myśli oraz zacieśnienia współpracy pomiędzy młodymi polskimi badaczami zajmującymi się tematyką bizantyńską. Do udziału zapraszamy studentów oraz doktorantów historii, filologii klasycznej, historii sztuki, archeologii, filozofii, teologii, a także innych dziedzin. Nie ograniczamy w żaden sposób szczegółowej tematyki wystąpień – jedynym wymogiem jest ich wyraźny związek z historią, kulturą bądź innymi aspektami funkcjonowania Cesarstwa Wschodniego.

Zgłoszenia wraz z abstraktami wystąpień prosimy przesyłać do dnia 14 lutego 2015 roku na adres:kongres.bizancjum@gmail.com

Zachęcamy też do śledzenia naszej strony internetowej (www.okmb.edu.pl) oraz profilu na FB (fb.com/kongres.bizancjum)

Opłata konferencyjna: 50 zł.

Zapraszamy serdecznie!


 

 

ZAPRASZAMY DO ZGŁASZANIA UDZIAŁU W MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ

 


Losy i znaczenie dziedzictwa kulturowego po klasztorach skasowanych podczas Kulturkampfu.

 

(W 140. rocznicę ustawy o zakonach i zgromadzeniach zakonnych z 31 V 1875 r.)

Gostyń (Święta Góra, Kongregacja Oratorium św. Filipa Neri)
16–18 lipca 2015 r.

 

Organizatorem konferencji jest projekt Dziedzictwo kulturowe po klasztorach skasowanych na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej oraz na Śląsku w XVIII i XIX w.: losy, znaczenie, inwentaryzacja (Program Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki", nr 11H 11 021280), współorganizatorami Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii, oddział Polskiego Towarzystwa Historycznego i Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego

Problematyka konferencji:

1. Kulturkampf na tle dążeń do ograniczenia roli Kościoła (w tym zakonów) w państwie w Europie XIX-wiecznej
2. Ustawy antyzakonne Kultukamfu: nowość czy kontynuacja (pod względem zawartości i konstrukcji prawnej)?
3. Wpływ Kulturkampfu na rozwój życia zakonnego w Niemczech
4. Stan życia zakonnego na Śląsku, Wielkopolsce, Pomorzu i Prusach Wschodnich w latach ok. 1840–1875
5. Klasztory i domy zakonne skasowane na Śląsku, Pomorzu, w Wielkopolsce i Prusach Wschodnich podczas Kulturkampfu
6. Losy dóbr ruchomych, w tym archiwaliów i księgozbiorów, po skasowanych klasztorach oraz stan ich zachowania
7. Losy dóbr nieruchomych, architektury, parków i ogrodów po skasowanych klasztorach oraz stan ich zachowania
8. Losy zakonników ze skasowanych klasztorów
9. Wpływ kulturkampfu na rozwój życia zakonnego w Galicji
10. Odbudowa życia zakonnego po Kulturkampfie

Prosimy o nadsyłanie propozycji tytułów referatów (do 20 min.) i komunikatów (do 10 min.) na adres e-mail:derwich@gmail.com w terminie do 30 kwietnia 2015 r.
Opłata konferencyjna wynosi 150 zł. W jej ramach referenci otrzymają: wyżywienie, materiały konferencyjne oraz udział w imprezach towarzyszących. Uczestnicy Projektu otrzymają również nieodpłatny nocleg. Koszt noclegu (ze śniadaniem) dla osób nie będących uczestnikami projektu wynosi 60 zł za noc. Zapewniamy druk tekstów referatów (po pozytywnym przejściu procesu recenzyjnego) w tomie pokonferencyjnym oraz po dwa egzemplarze autorskie. Nie zwracamy kosztów podróży.
Warunkiem pokrycia przez organizatorów kosztów pobytu referentów jest dostarczenie na konferencję treści wystąpienia w wersji gotowej do druku lub zobowiązania na piśmie, że taki tekst zostanie dostarczony w terminie do 1 września 2015 r.


 

Rocznice i jubileusze.

Percepcja i znaczenie w historii. Seminaria Klaus Zernack Colloquium odbywają się raz w miesiącu w Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk w Berlinie. Prowadzone są wspólnie przez profesorów Roberta Trabę (Dyrektor CBH PAN) i Michaela G. Müllera (Instytut Historyczny Uniwersytetu Marcina Lutra w Halle-Wittenberdze). Celem cyklu jest umożliwienie historykom/-czkom i przedstawicielom/-kom nauk pokrewnych dyskusji nad własnymi projektami badawczymi. ...

/kzk_2015-2016/

 


 

"Spotkania"

wystawa rzeźby i fotografii


Roman Gąska i Kuba Szymański


24 stycznia 2015 r. o godzinie 18:00
w nałęczowskim Ośrodek Kultury
Galeria im. M.E. Andriollego

Przez ostatnie dwa lata pracowałem nad pokazaniem życia niezwykłego i nietuzinkowego człowieka, rzeźbiarza, poety, malarza i rolnika w jednej osobie – Romana Gąski.
Jego optymizm, cykliczność, kojąca proza i powtarzalność codzienności, zachwyt nad światem połączony jest ze zmaganiami z materią, wątpliwościami, zwykłymi ludzkimi sprawami. 

 


 

 

Lubelskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych i Galeria Labirynt
oraz
Instytut Historii Sztuki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Miejska Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie

zapraszają na szósty wykład z cyklu
Obraz w kolekcji nowoczesnej - modernizm i jego paradygmaty

Ewa Letkiewicz
Trash collection Andy Warhola


Kiedy po śmierci Andy Warhola w 1987 roku rzeczoznawcy otworzyli drzwi jego nowojorskiego domu, oczom ich ukazał się widok niezwykły. Obok dzieł Edwarda Muncha, Jaspera Johnsa, Claesa Oldenburga, Roya Lichtensteina, Pabla Picassa, pomieszczenia wypełniały stosy zielonych pudeł, kryjących zadziwiające przedmioty. "Skarby" te ukryte przed oczami ciekawskich, zbierał artysta przez całe dorosłe życie. Spisanie ich katalogu, liczącego ponad dziesięć tysięcy pozycji, zajęło dwa miesiące.
Czym pasjonował się król pop-artu? Czy zawartość kolekcji może przybliżyć odpowiedź na pytanie "Kim był Andy Warhol?" Czy był, jak utrzymywał to magazyn Time "specem od bajeru", artystą, którego największym dziełem sztuki stał się on sam? Czy może "najprawdziwszym amerykańskim geniuszem", który wyprzedzał swój czas?


13 stycznia 2015 (wtorek), godz. 17.00
Galeria Labirynt, Lublin, ul. Ks. J. Popiełuszki 5

_________________________

Obraz w kolekcji nowoczesnej - modernizm i jego paradygmaty


Tegoroczna edycja otwartych wykładów z historii sztuki poświęcona jest szeroko rozumianemu kolekcjonowaniu sztuki. Zapraszamy do wspólnego przemyślenia rozmaitych sposobów prezentacji zbiorów sztuki, jak też zagadnień towarzyszących kolekcjonowaniu. Przyjrzymy się między innymi postaci konesera – znawcy sztuki, zadaniom kolekcji, ich rewolucyjnym przemianom w dobie nowoczesności czy dylematom archiwizowania i dokumentowania efemerycznych form sztuki współczesnej.


Wstęp wolny. Zapraszamy
!

__________________________

Pełny program wykładów dostępny jest na stronach: www.mbp.lublin.pl oraz www.zacheta.lublin.pl

______________________

Organizatorzy cyklu:
Lubelskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych,
Instytut Historii Sztuki Katolicki Uniwersytet Lubelski,
Miejska Biblioteka im. H. Łopacińskiego w Lublinie,
Galeria Labirynt

 
Patronat medialny: Radio Lublin

Zrealizowano przy pomocy finansowej Miasta Lublin

 


 

 

Oddział Rzeszowski SHS,

Muzeum Zamek w Łańcucie,

Włoski Instytut Kultury w Krakowie

oraz

Instytut Historii Sztuki UJ

(zapraszają do wzięcia udziału w polsko-włoskiej konferencji naukowej

ARTYŚCI WŁOSCY NA ZIEMIACH POŁUDNIOWO-WSCHODNICH RZECZYPOSPOLITEJ W CZASACH NOWOŻYTNYCH

która odbędzie się w dniach 25-26 września 2015

w Łańcucie.

termin zgłaszania referatów upływa 28 lutego).

 

/PDF/

 


 

 

Konferencja „Słynne kobiety w Rzeczpospolitej XVIII w." – zapraszamy do nadsyłania zgłoszeń
wilanow-palac.pl
W dniach 14–15 października 2015 r. odbędzie się konferencja naukowa „Słynne kobiety w Rzeczypospoli...

 

 


 

 

 

Galeria Gardzienice

serdecznie zaprasza na wernisaż wystawy malarstwa

"Labirynty"

Karola Karwowskiego

który będzie miał miejsce

29 stycznia 2015r., o godz. 18.00.

 


 

Stocznia - Pomnik Historii

Prosimy o podpisywanie i udostępnianie

Petycji ws. ochrony dziedzictwa pozostałego na terenach byłej Stoczni Gdańskiej.

Rozsyłajcie, udostępniajcie i informujcie o niej wszystkich,

którzy mogliby się pod nią podpisać.

Każdy podpis pod petycją jest argumentem i potwierdzeniem,

że temat jest ważny.

http://www.petycjeonline.com/stocznia_-_pomnik_historii

Po podpisaniu należy potwierdzić podpis klikając w link,

który przyjdzie na wskazany przez Państwa adres mailowy.

 


 

 

Galeria Labirynt 2
ul. Grodzka 3 w Lublinie
zaprasza na wystawę

Tomasza Koszewnikego

Prześnienie

Otwarcie: 08.01 (czwartek), godz. 19.00
Czynna do 22.01 (wt.-niedz., 12.00-19.00, wstęp wolny)


Przecież życie jest snem, tylko snem, a ten, kto żyje śpi i śni siebie, pokąd nie prześni siebie.

Mieszanie się wytworów jawy i snu oraz zacieranie granicy pomiędzy rzeczywistością a ułudą – typowe dla XVII-wiecznej teorii życia jako snu, wytrącają z równowagi naszą pewność wobec tego, co realne i irracjonalne.

Koncepcja życia jako śnienia stanowiła na przestrzeni kolejnych dziesięcioleci atrakcyjną ideę, rozwijaną przez wielu artystów, muzyków, czy literatów. Inspiracje te podszyte własnym doświadczeniem stały się dla Tomasza Koszewnika główną wykładnią do stworzenia instalacji dźwiękowej w przestrzeni Galerii Labirynt 2.

Artysta poddał się 7-godzinnemu badaniu elektroencefalografem w czasie snu. Wynik został przełożony na dźwięk o tożsamej częstotliwości. Koncert z muzyką tej sennej partytury, wibrującej w murach galerii, bardziej odczuwanej niżeli słyszalnej, odgrywany będzie w galerii codziennie od nowa...

Tomasz Koszewnik – absolwent Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Dyplom w 2014 r. w Pracowni Audiosfery pod kierunkiem prof. Leszka Knaflewskiego. Obecnie student w Katedrze Fotografii i w Katedrze Intermediów.

 


 

 

Komisja Historii Sztuki PAU

zaprasza na zebranie naukowe, które odbędzie się

8 stycznia o godzinie 17.30

w sali 24 (na parterze)

w gmachu PAU

przy ul. Sławkowskiej 17 w Krakowie,

na którym dr Joanna Wolańska wystąpi z pracą

"Malowany fryz Jana Henryka Rosena w dziale polskim Esposizione Mondiale della Stampa Catolica w Watykanie (1936)" 

Autor: Ireneusz Marciszuk
Ostatnia aktualizacja: 11.10.2016, godz. 12:29 - Ireneusz Marciszuk