[2015; 2014; 2013>


 

 

 

W bieżącym roku mija 80. rocznica urodzin i 18. śmierci Jana Ryszarda Lisa (1935–1997). Artysta odszedł, lecz jego dzieła pozostały i zaskakują wciąż aktualnością.

NON OMNIS MORIAR, słowa Horacego znajdujące się w tytule wystawy, były inspiracją do jej powstania. Jan Ryszard Lis należał do wybitnych i zasłużonych przedstawicieli lubelskiego środowiska artystycznego. Był absolwentem warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych, nauczycielem akademickim w Instytucie Artystycznym UMCS, pełnił funkcję prezesa Oddziału Lubelskiego ZPAP. Za swoją działalność został uhonorowany m.in. Nagrodą Kulturalną Województwa Lubelskiego, odznaką „Zasłużony dla Kultury Polskiej” oraz medalem Prezydenta Miasta Lublina. Artysta projektował mozaiki, rzeźby, scenografię teatralną, malował zarówno obrazy przedstawiające, jak i abstrakcyjne, nawiązujące do malarstwa materii.

Jan Ryszard Lis tworzył dzieła, których wymowa jest uniwersalna, ciągle aktualna i dotyczy nas wszystkich. Zasługuje na przypomnienie, bo niesie z sobą istotne wartości artystyczne i ideowe. Ma siłę prowokacji skłaniającej do namysłu nad pytaniami: Jakie zadania stoją przed sztuką dzisiaj? Czym dzisiaj jest patriotyzm?

Na wystawę w Muzeum Lubelskim w Lublinie z bogatej spuścizny wybrano najbardziej charakterystyczne i znaczące prace.

 


 

 

Stowarzyszenie Historyków Sztuki – Oddział Krakowski / Sekcja Sztuki Nowoczesnej
Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego

zapraszają na spotkanie otwarte

w poniedziałek, 16 XII, g. 17, Oddział Krakowski SHS, ul. Starowiślna 29-31


JÓZEF CZAPSKI / QUART / NOWE INTERPRETACJE


Udział biorą:
BOGUSŁAW BACHORCZYK / ANDRZEJ JAROSZ / WALDEMAR OKOŃ / STANISŁAW RODZIŃSKI / JACEK WALTOŚ / ADAM ZAGAJEWSKI

Prowadzenie:
ANNA BARANOWA

 


 

 

Stowarzyszenie Otwarta Pracownia oraz Lubelskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych
zapraszają na:
finisaż projektu „4x4”
08.12.2013 (niedziela), godzina 11:00.

 

Dyskusja będzie dotyczyła cyklu wystaw Otwartej Pracowni „4 x 4”, realizowanego w 2013 roku. Otwarta Pracownia jest organizacją pozainstytucjonalną, galerią wędrującą zrzeszającą twórców i historyków sztuki. Tegoroczne wystawy odbywały się w różnorodnych miejscach: galeriach oraz ośrodkach pozostających poza obiegiem instytucjonalnym, jak np. Autonomiczna Przestrzeń Społeczna Cicha 4. Pozwoliło to na stworzenie dynamicznej sytuacji wystawienniczej, dostosowanej do zmiennych kontekstów.
Cztery wystawy: "Materialność" w  Galerii ZSP, "Mizogini" w Galerii Zajezdnia, "Przed..po..zamiast. Wystawa performerska" na Cichej 4 oraz "Od/do obrazu" w Zachęcie pozwoliły nam na ukazanie różnych obszarów sztuki, którymi zajmują się artyści Otwartej Pracowni.
Chcielibyśmy uczynić z nich punkt wyjścia do rozważań o sytuacji sztuki współczesnej, w których wezmą udział artyści oraz przedstawiciele lubelskiego ośrodka artystycznego.

Interesują nas obszary takie jak:
- kondycja współczesnego malarstwa
- sposoby eksponowania sztuki procesualnej
- aktualność sztuki instalacji

Prowadzenie dyskusji: Marta Ryczkowska, Agnieszka Chwiałkowska.

 

Galeria Lipowa 13,
Lubelskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych,
 ul. Lipowa 13, 20-024 Lublin, Budynek Plaza Lublin
Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym
Urzędu Miasta Lublin.

 


 

 

Katedra Historii Starożytnej KUL i

Koło Starożytnicze Studentów KUL

zapraszają 9 grudnia na wystąpienie 

Jerzego Fatygi pt. Kobiety przełomu XVII i XVIII dynastii

Collegium Norwidianum, s. CN-101, godz. 19.00. 

 


 

 

Ośrodek Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych KUL

zaprasza 9 grudnia na konferencję

Sto tomów czasopisma Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne. Dzieje, dorobek i perspektywy badawcze czasopism kościelnych

Czytelnia Teologiczno-Filozoficzna Biblioteki Uniwersyteckiej KUL,IV piętro.

Program (pdf)

 


 

 

Szanowni Państwo,

 

Dziekan Wydziału Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Instytut Historii Kościoła i Patrologii KUL, Ośrodek Badań Wschodnioeuropejskich - Centrum UCRAINICUM KUL oraz Ośrodek Bdań nad Historią i Tradycją Metropolii Lwowskiej Obrządku Łacińskiego we Lwowie zapraszają 4 grudnia na uroczystość wręczenia Złotego Dyplomu Wielce Błogosławionemu Nersesowi Bedrosowi XIX, Patriarsze Kościoła Ormiańskokatolickiego w Cylicji oraz Międzynarodową Konferencję Naukową w 75. rocznicę śmierci JE Abp. Józefa Teodorowicza, Metropolity Lwowskiego Obrządku Ormiańskiego pt. Ormiański Pasterz Lwowa. Ksiądz Arcybiskup Józef Teodorowicz - Colegium Jana Pawła II, aula C-1031.

Wydarzeniu będzie towarzyszyła wystawa pt. Ormianie Semper Fidelis przygotowana przez Muzeum Niepodległości w Warszawie oraz Fundację Ormiańską KZKO. Wystawę będzie czynna w dniach 2-8 grudnia br., w Atrium Collegium Norwidianum KUL.

 

Z wyrazami szacunku

ks. prof. dr hab. Mirosław Kalinowski, Dziekan Wydziału Teologii KUL

 

 


 

 

Biblioteka Uniwersytecka KUL

oraz

Księgarnia ABE-IPS Sp. z o.o.

serdecznie zapraszają

w dniach 4-5 grudnia 2013 roku

na wystawę

najnowszych publikacji wydawnictw zagranicznych.

Wystawa będzie miała miejsce w gmachu Biblioteki Uniwersyteckiej KUL

w Czytelni Teologiczno-Filozoficznej, IV piętro

w godzinach 9.00-16.00.


Prezentowane będą książki z takich dziedzin, jak:

historia, historia sztuki, teologia, religioznawstwo, filozofia,

socjologia, politologia, psychologia, prawo, biotechnologia, biologia, ekonomia.

 


 

 

Galeria Gardzienice

zaprasza na wernisaż wystawy:

Katarzyna Hołda. LALKI


16 stycznia 2014 o 18:00

w miejscu Galeria Gardzienice, ul. Grodzka 5a, 20-112 Lublin 

 


 

 

Stowarzyszenie Otwarta Pracownia oraz Lubelskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych


zapraszają na:


Otwarcie wystawy  OD/DO OBRAZU


22.11.2013 (piątek), godzina 18:00.

 

„Od/do obrazu” jest ostatnią wystawą z cyklu „4x4” realizowanego jesienią przez Stowarzyszenie Otwarta Pracownia. Wskazuje na rozmaite poszukiwania w obrębie malarstwa, związane z namysłem nad naturą medium i przekraczaniem granic obrazu - wychodzeniem poza dwa wymiary oraz łączeniem warstwy wizualnej ze słowem. Na wystawie Piotr Korol, Tomasz Bielak, Paweł Susid i Tomasz Ciecierski zaprezentują swoje najnowsze, intrygujące malarskie realizacje.

 

Wernisaż: 22.11.2013, godzina: 18.00, wstęp wolny.
Galeria Lipowa 13, Lubelskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych,
Godziny otwarcia: wtorek-niedziela 12.00-18.00
 ul. Lipowa 13, 20-024 Lublin, Budynek Plaza Lublin
Wystawa czynna: 22.11-08.12.2013.
Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym
Urzędu Miasta Lublin.

--
Stowarzyszenie Artystyczne Otwarta Pracownia w Lublinie

 


 

 

PROGRAM-KONFERENCJI-SMIEC-W-KULTURZE-.pdf

SMIECI.jpg

 


 

 

Szanowni Państwo

 

Zamek Królewski w Warszawie, Instytut Historii Sztuki i Kultury Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie oraz Muzeum Diecezjalne w Siedlcach  zapraszają serdecznie do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej pt. SZTUKA DOBY EL GRECA.

 W roku 2014 przypada rocznica 400-lecia śmierci El Greca, jednego z najbardziej niezwykłych, a zarazem fascynujących malarzy w dziejach sztuki. Włączając się w światowe obchody upamiętniające wybitnego Twórcę Organizatorzy konferencji zapraszają do prezentacji wyników swoich badań związanych z działalnością artystyczną przełomu XVI i XVII wieku w Polsce i w Europie, przemian stylowych jak i religijno - mentalnych.

Konferencja rozpocznie się 28 maja 2014 roku na Zamku Królewskim w Warszawie. Kolejne dwa dni obrad (29 – 30 maja) zaplanowano w Siedlcach, co będzie połączone z prezentacją znajdującego się w tamtejszych zbiorach obrazu El Greca Św. Franciszek w ekstazie.

Zapraszając do udziału w konferencji z wystąpieniami, uprzejmie prosimy o nadesłanie tytułów prezentacji wraz ze streszczeniami (maks. 1 strona) do dnia 15 stycznia 2014 roku na adres: elgreco@upjp2.edu.pl. Pełen tekst zaproszenia w załączeniu.

 

 

Z poważaniem

dr Sławomir Dryja, sekretarz konferencji

Instytut Historii Sztuki i Kultury

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

31-014 Kraków

ul. Sławkowska 32

 

/Zaproszenie_ElGreco.pdf/

 


 

Konkurs fotograficzny

"KUL Moją Uczelnią"

Rektor KUL zaprasza wszystkich studentów i doktorantów naszej Uczelni do udziału w 1. edycji konkursu fotograficznego "KUL Moją Uczelnią". W konkursie mogą wziąć udział: studenci wszystkich wydziałów KUL, uczestnicy studiów doktoranckich, cudzoziemcy studiujący na naszej uczelni oraz studenci korzystający z programów wymiany studenckiej.

 


 

Interdyscyplinarna konferencja naukowa

"Rewolucje i ich konsekwencje, wczoraj i dziś"

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

zaprasza na

III Interdyscyplinarną Konferencję Naukową
Doktorów i Doktorantów

„Rewolucje i ich konsekwencje, wczoraj i dziś”,

która odbędzie się dnia 13 grudnia 2013.

 

Do czynnego udziału w Konferencji organizatorzy zapraszają doktorów i doktorantów wszystkich dziedzin z ośrodków naukowych całej Polski. Nad całością czuwa Komitet Naukowy skupiający wybitne osobistości polskiej nauki. Zgłoszenia są przyjmowane do dnia 10 listopada br. Formularz zgłoszeniowy należy wysłać na adres: kmpip@uksw.edu.pl

 


 

Spotkanie i wystawa z Jakubem Ciężkim

Lubelskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych

 

zaprasza na wystawę Jakuba Ciężkiego.

Otwarcie: 18 października, godz. 19.00,

Galeria Lipowa 13,

budynek CH Plaza, wejście od ul. Obrońców Pokoju.

 

Wystawa czynna do 30 października br.,

od wtorku do niedzieli, w godz. 12.00-18.00.

 


 

STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW WITRAŻY ARS VITREA POLONA

ŚLĄSKIE CENTRUM DZIEDZICTWA KULTUROWEGO W KATOWICACH

MUZEUM ARCHITEKTURY WE WROCŁAWIU

 

VIII MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA:

TRADYCJA I WSPÓŁCZESNOŚĆ

SZTUKA WITRAŻOWA PO 1945 ROKU

KATOWICE 10-12 PAŹDZIERNIKA 2013

 

MIEJSCE KONFERENCJI:

SALA KONFERENCYJNA CENTRALI ZAOPATRZENIA HUTNICTWA

I PIĘTRO, POKÓJ 107

UL. JÓZEFA LOMPY 14 KATOWICE

 

/PDF/

 


 

Wydział Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie
zaprasza na konferencję naukową pod tytułem

Opuszczone – Ratowane

greckokatolickie zespoły cerkiewne południowo-wschodniej Polski

która odbędzie się

10 października 2013 r. w Auli Akademii Sztuk Pięknych

w Warszawie, przy ul. Krakowskie Przedmieście 5,

a także na wernisaż wystawy pod tym samym tytułem,
który odbędzie się 10 października 2013 r. o godz. 17.00 na dziedzińcu ASP
przy ul. Krakowskie Przedmieście 5.
Wystawa czynna będzie w dniach 11–25 października w godz. 7.00 – 21.00
Szczegółowe informacje umieszczone są na stronie www.cerkwie.org

 

/PDF/

 


 

 

Lubelskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych

i Warsztaty Kultury w Lublinie

zapraszają na wystawę

Ukraiński Zriz.Liman.2013

- II triennale współczesnej sztuki ukraińskiej

w ramach

Festiwalu Integracje - Mediacje.

 

 

Otwarcie III części wystawy: 3 października br., godz. 18.00, Galeria Lipowa 13, budynek CH Plaza, wejście od ul. Obrońców Pokoju

 

Wystawa czynna do 13 października br., w godz. 12.00-18.00.


Pierwsze triennale ukraińskiej sztuki współczesnej „Ukraiński Zriz” (Lublin, 2010) było próbą samoidentyfikacji. W kolejnej odsłonie w 2013 r. uwaga zostanie skupiona na procesie samoanalizy. Liman (delta) to dzisiejszy symbol współczesnej sztuki ukraińskiej, sztuki sytuującej się w „delcie rzeki”, sztuki zmiennej i nieprzewidywalnej, niezależnej, leżącej na styku światów. Kategorie opisujące jej stan to płynność, nieregularność, ujście, napór, zator, brodzenie, transformacja...

 

W ramach Triennale Ukraiński Zriz.Liman.2013 zostanie zaprezentowanych 50 artystów z całej Ukrainy. W Galerii Lipowa 13 Lubelskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych pokazane będą projekty multimedialne przygotowane przez dwóch młodych lwowskich artystów, Serhija Petliuka i Mykhailo Barabasha.

 

 

Program:

 

2 października

 

17.00 Wernisaż wystawy Ukraiński Zriz.Liman.2013 - II triennale współczesnej sztuki ukraińskiej - część I (Warsztaty Kultury, ul. Grodzka 5a, Galeria Gardzienice, ul. Grodzka 5a, Galeria Labirynt 2, ul. Grodzka 3)

 

17.30 Performance Yuriy Biley (Warsztaty Kultury, ul. Grodzka 5a)

 

18.30 Wernisaż wystawy Ukraiński Zriz.Liman.2013 - II triennale współczesnej sztuki ukraińskiej - część II (Centrum Kultury w Lublinie, ul. Peowiaków 12)

 

19.00 Performance Alevtina Kahidze; Performance „Najlepszy (Ja)” Volodymyr Topiy (Centrum Kultury w Lublinie, ul. Peowiaków 12)


3 października

 

18.00 Wernisaż wystawy Ukraiński Zriz.Liman.2013 - triennale współczesnej sztuki ukraińskiej - część III (Galeria Lubelskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych, ul. Lipowa 13)

 

Kurator wystawy: Volodymir Kaufman
Koordynacja wystawy: Maria Artemiuk, Lidia Savchenko-Duda

Organizacja wystawy: Warsztaty Kultury w Lublinie
Współpraca: Lubelskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych

 


 

 

Wciąż się zmieniając - wystawa

Akademickie Centrum Kultury UMCS Chatka Żaka

zaprasza 3 października br.

na otwarcie wystawy

Andrzeja Dudka-Dürera

pt. Wciąż się zmieniając

godz. 18.00, Galeria KIOSKArt,

ul. Radziszewskiego 16.

 


 

 

Lubelskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych

zaprasza na wystawę prac

Urszuli Ślusarczyk

pt. Milczenie obrazu.

Wystawa jest czynna do 29 września br. od wtorku do niedzieli, w godz. 12.00-18.00

Galeria Lipowa 13,

budynek CH Plaza, wejście od ul. Obrońców Pokoju.

 

Wystawa została zorganizowana w ramach cyklu

Ścieżki malarstwaskładającego się na Lekcje z kolekcji - prezentacje 2013.

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie www.zacheta.lublin.pl. 

 


 

 

W dniu 24.10. 2013 roku w godzinach od 10:00 do 18:00 w Poznaniu odbędzie się

IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa

„Współczesne nurty badawcze młodych naukowców”.

 

Organizatorzy zapraszają studentów, doktorantów oraz młodych doktorów, pracowników dydaktycznych i naukowych, którzy pragną zaprezentować wyniki swoich badań, podzielić się doświadczeniami oraz poszerzyć wiedzę na interdyscyplinarnym forum wymiany myśli i poglądów. Więcej informacji na stroni

 


 

 

Archiwum Państwowe w Lublinie

zaprasza na wystawę pt.

Lublin po bombardowaniu 9.IX.1939 w fotografii Ludwika Hartwiga

- otwarcie wystawy 9 września br., godz. 12.00, dziedziniec archiwum.

 

Organizatorzy wystawy zapraszają także na spotkanie z autorami albumu:

„Lublin po bombardowaniu 9 września 1939"

- sala konferencyjna Archiwum, godz. 12.45.

 

Czas trwania wystawy: 9-30 września br.

Więcej informacji na stronie internetowej: http://lublin.ap.gov.pl/?p=1809

 

Lublin_po_bombardowaniu_-_plakat.jpg

 


 

 

Wydział Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie
zaprasza na konferencję naukową pod tytułem
 
Opuszczone – Ratowane
greckokatolickie zespoły cerkiewne południowo-wschodniej Polski
 
która odbędzie się 10 października 2013 r. w Auli Akademii Sztuk Pięknych
w Warszawie, przy ul. Krakowskie Przedmieście 5,
a także na wernisaż wystawy pod tym samym tytułem,
który odbędzie się 10 października 2013 r. o godz. 17.00 na dziedzińcu ASP
przy ul. Krakowskie Przedmieście 5.
Wystawa czynna będzie w dniach 11–25 października w godz. 7.00 – 21.00
Szczegółowe informacje umieszczone są na stronie www.cerkwie.org
 

 

 


 

 

Wystawa fotografii z kolekcji

Galerii Labirynt

oraz

Lubelskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych

 

FOTO - KOLEKCJE

 

Wystawa fotografii z kolekcji Galerii Labirynt oraz Lubelskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych, 

składa się z trzech części: „Rzeczywiste-pozorne” (Galeria Lipowa 13, LTZSP); „Gesty” (Galeria Labirynt); „Obraz” (Galeria Labirynt).

 

22.08.2013 (czwartek), godz. 19.00 - otwarcie części I "Rzeczywiste-pozornne" w Galerii Lipowa 13
Wystawa czynna do 08.09 (niedziela), wt.-niedz., w godz. 12.00-18.00, wstęp wolny

 

23.08.2013 (piątek), godz. 19.00 - otwarcie części II "Gesty" oraz części III "Obraz" w Galerii Labirynt
Wystawa czynna do 13.10 (niedziela), wt.-niedz., w godz. 12.00-19.00, wstęp wolny


Na część zatytułowaną „Rzeczywiste-pozorne” składają się fotografie podejmujące temat natury i jej przetwarzania. To kadry z otaczającej nas rzeczywistości, przyrody, miasta, a także surrealistyczne zabawy z obrazem. /Artyści: Lucjan Demidowski, Natalia LL, PSF, Zygmunt Rytka, Krzysztof Pruszkowski, Piotr Sakowski, Diet Sayler/

 

„Gesty” to opowieść o ciele, jego uwikłaniach, ograniczeniach, przemianach, trwaniu i odradzaniu się. Postać ludzka jest nośnikiem rozmaitych  treści - uwarunkowań politycznych, erotyki, kondycji społecznej, a także historii konkretnych osób. /Artyści: Janusz Bałdyga, He Chengyao, Lucjan Demidowski, Zbigniew Dłubak, Maurycy Gomulicki, Justyna Gryglewicz, Zuzanna Janin, Grzegorz Kowalski, Danuta Kuciak, Zofia Kulik, Zdzisław Kwiatkowski, Natalia LL, Arias Misson, Irena Nawrot, Anna Orlikowska, Anna Płotnicka, Krzysztof Pruszkowski, Józef Robakowski, Piotr Sakowski, Jan Świdziński, Stefan Themerson/

 

„Obraz” to refleksja nad statusem obrazu fotograficznego i jego relacją do malarstwa. Większość prac, które składają się na tę część wystawy, ma charakter eksperymentu, testowania granic i badania możliwości medium, jakim jest fotografia. /Artyści: Włodzimierz Borowski, Wojciech Bruszewski, Tomasz Ciecierski, Roman Dziadkiewicz, Andrzej Lachowicz, Sławomir Marzec, Mikołaj Smoczyński/

 

Kuratorzy: Anna Szary-Cioczek (Galeria Labirynt), Paulina Zarębska-Denysiuk (Lubelskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych)

 


 

 

Uprzejmie informujemy o rozpoczęciu procesu konsultacji społecznych

w sprawie nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

Zapraszamy do zapoznania się z projektem ustawy przedstawionym przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

Projekt nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (PDF)

Uzasadnienie do projektu ustawy (PDF)

Ocena skutków regulacji (PDF)

 

Tekst ogłoszenia na stronie MNiSW

 


 

 

PORADNIK Rady Młodych Naukowców. Jak napisać wniosek o finansowanie badań naukowych?img

Skuteczne ubieganie się o finansowanie badań naukowych w rozmaitych procedurach konkursowych jest obecnie jedną z ważniejszych umiejętności, jakie powinna posiąść osoba zawodowo zajmująca się prowadzeniem takich badań.

 

PORADNIK_RMN_v3.pdf

 


 

 

Zapraszam na spektakl

"Ballada o Wołyniu"

Teatru Nie Teraz.

Spektakl odbędzie się w piątek o godzinie 18:00
w Domu Kultury LSM na ul. Wallenroda.
 
Więcej na stronie Fundacji Niepodległości.
 

 


 

 

Redakcja „Forum Akademickiego”

zaprasza do wzięcia udziału

w IX Konkursie na artykuł popularnonaukowy

„Skomplikowane i proste. Młodzi uczeni o swoich badaniach”.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 

Termin składania prac upływa 10 września.

/Szczegóły na stronie www/

 

 

Szanowni Państwo,


zachęcam do zapoznania się z komunikatem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotyczącym kryteriów przyznawania stypendium ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2013/2014.

Wszystkie informacje znajdą Państwo na stronie: 

http://www.nauka.gov.pl/ministerstwo/komunikaty/komunikaty/artykul/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-za-wybitne-osiagniecia-dla-studentow-na-rok-akademicki-2-1/

Przed wypełnieniem i złożeniem wniosku do Dziekanatu, proszę o uważne zapoznanie się z informacjami oraz komunikatami publikowanymi na stronie MNiSW. Na stronach ministerstwa znajdą Państwo wszelkie informacje i tam należy szukać odpowiedzi na Państwa pytania.

 

Wnioski o stypendium należy złożyć w Dziekanacie w ustalonym przez Dziekanat terminie. Pozytywnie zaopiniowane i podpisane przez Dziekana wnioski, Dziekanat przekazuje do Sekretariatu Prorektora ds. Studenckich do 30 września 2013 r. Proszę nie przekazywać wniosków pojedynczo!

Po pozytywnym zaopiniowaniu wniosku przez Rektora, Dziekani otrzymają imienną listę wniosków, które zostały przekazane do MNiSW. O tym, czy Państwa wniosek został przekazany do MNiSW proszę dowiadywać się w Dziekanacie po 15 października br.

 

Zachęcam Państwa do składania wniosków o stypendium MNiSW!

 

dr hab. Krzysztof Narecki, prof. KUL

Prorektor ds. Studenckich

 


 

 

Zapraszamy do wzięcia udziału w ogólnopolskiej, ekspercko-studenckiej konferencji naukowej,

poświęconej zagadnieniu funkcjonowania cmentarzy w przestrzeni społecznej.

Konferencja odbędzie się

 

w dniach 24-26 października 2013 roku

w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego

przy ul. Szewskiej 49.

 

Za cel konferencji postawiliśmy sobie zebranie i zaprezentowanie możliwości i metod badawczych nekropolii. 

 

/PDF/

 


Międzynarodowa konferencja "Badania architektoniczne - historia i perspektywy rozwoju"

 

Szanowni Państwo,

 

Po rozesłaniu pierwszej zapowiedzi o organizowanej w dniach 19-21 września 2013 r. międzynarodowej konferencji „Badania architektoniczne- historia i perspektywy rozwoju” przez Zakład Konserwatorstwa UMK w Toruniu, otrzymaliśmy wiele zapytań dotyczących opłaty konferencyjnej.

Wysokie koszty uczestnictwa wynikają w głównej mierze z międzynarodowej formuły konferencji ( m.in. tłumaczenie symultaniczne). Wychodząc naprzeciw bardzo dużemu zainteresowaniu sesją oraz Państwa sugestiom, Komitet Organizacyjny postanowił opracować trzy warianty uczestnictwa:

1.  Wariant pełny - 450 zł, w tym uczestnictwo w konferencji, materiały konferencyjne, wieczorne spotkanie (z kolacją), trzy obiady, koncert, warsztaty terenowe

2.   Wariant pośredni -  350 zł, w tym uczestnictwo w konferencji, materiały konferencyjne, wieczorne spotkanie (z kolacją), koncert, warsztaty terenowe

3.   Wariant podstawowy dla studentów - 200 zł, w tym uczestnictwo w konferencji, materiały konferencyjne

W związku z powyższym proponujemy nowy wzór karty zgłoszeniowej. Państwa uczestnictwo oraz wszelkie pytania dotyczące organizowanej konferencji prosimy kierować na adres: 
konf.bad.arch@gmail.com

Dokonując wpłaty do dnia 15 lipca 2013 r. na konto: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Bank Millennium S.A. Warszawa 45 1160 2202 0000 0000 3174 8579, prosimy o podanie imienia i nazwiska uczestnika wraz z dopiskiem: „badania architektoniczne”.

Z poważaniem

Komitet Organizacyjny
 

 
50_lecie_mieleszko.jpg
 

 
Zapraszamy na kolejną konferencję organizowaną przez
Projekt "Dziedzictwo kulturowe po skasowanych klaszorach:

Losy i znaczenie dziedzictwa po klasztorach skasowanych na obszarze Prus Zachodnich i Wschodnich oraz Pomorza i Inflant

7–9 listopada 2013 r., Przysiek pod Toruniem
 
Na zgłoszenia referatów czekamy do 15 lipca 2013 r.
Pełny tekst zaproszenia oraz lista już zgłoszonych referatów w załącznikach.

Serdecznie zapraszam!

Marek Derwich

--
 
prof. dr hab. Marek Derwich
Kierownik projektu badawczego
Dziedzictwo kulturowe po klasztorach skasowanych na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej
oraz na Śląsku w XVIII i XIX w.: losy, znaczenie, inwentaryzacja (www.kasaty.pl)
realizowanego w ramach programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
pod nazwą Narodowy Program Rozwoju Humanistyki.
Pracownia Badań nad Dziejami Zakonów i Kongregacji Kościelnych
Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego
ul. Szewska 49, 50-139 Wrocław
 

 
Artyści Lubelskiej Kolekcji

Lubelskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych

zaprasza na wystawę

Włodzimierza Pawlaka

Partytury do baletu Sokrates

oraz spotkanie z artystą.
Wystawa zorganizowana w ramach cyklu Ścieżki malarstwa składającego się na Lekcje z kolekcji - prezentacje 2013.

Otwarcie:

14 czerwca br. (piątek), godz. 19.00, 

Galeria Lipowa 13,

budynek CH Plaza, wejście od ul. Obrońców Pokoju.


Wystawa czynna do 7 lipca, od wtorku do niedzieli, w godz. 12.00-18.00.

 

Otwarcie wystawy poprzedzi spotkanie z Włodzimierzem Pawlakiem

zorganizowane w cyklu Artyści Lubelskiej Kolekcji, które poprowadzi prof. Janusz Zagrodzki

14 czerwca, godz. 17.00.

 

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie

www.zacheta.lublin.pl.

 

 
Zapraszamy na koncert muzyki dawnej.
Wykonawcy:
Orkiestra Trybunału Koronnego
 
MIRABILIA POLONICA
muzyka - słowo - obraz
 

Przedziwny Święty Antoni, Patronie Miasta Lublina ...

 
sobota 15 czerwca 2013 r. , godz. 19.00
Kościół pw. św. Antoniego Padewskiego,
ul. Kasztanowa 1, Lublin - Ponikwoda.
 
 
Koncertowi towarzyszy prezentacja wystawy Ireneusza Marciszuka
LUBLIN - miasto świętego Antoniego
 
LOGO_Miasto_sw_Antoniego_20120807_500.jpg 

 


 
Lubelskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych
zaprasza 11 czerwca br. o godz. 18.00
na spotkanie z

Filipem Springerem,

autorem książki pt.

Zaczyn o Zofii i Oskarze Hansenach.

O architektach-wizjonerach, Formie Otwartej, Osiedlu Słowackiego - i o wierze w człowieka
z autorem rozmawia Marcin Lachowski.
 

 
Zaliczenie z konwersatorium
"Awangardowość" jako kategoria w sztuce końca XVIII do XX wieku.

W związku z tym, iż ostatnie konwersatorium z 3 czerwca zostało odpracowane – na prośbę uczęszczających na nie uczestników – w ubiegłym tygodniu (10 czerwca, zgodnie z regulaminem organizacyjnym uniwersytetu, obowiązuje plan czwartkowy), w sprawach związanych z zaliczeniem proszę o kontakt mailowy lub bezpośredni na konsultacjach we wtorki (16.00-16.30 i 18.00-19.00). O zmianach w terminach konsultacji w czasie sesji egzaminacyjnej będę Państwa informować na bieżąco.
                            
                                    Elżbieta Błotnicka-Mazur
 

 
Katedra Literatury Współczesnej
oraz Doktoranci Wydziału Nauk Humanistycznych
serdecznie zapraszają na sesję naukową pt.

Biblia w literaturze i sztuce XX w.,

która odbędzie się
8 czerwca 2013 r. o godz. 10.30
w sali GG-248.
 

 
Czasem lubię bawić się flamasterm albo długopisem -
spontaniczna sztuka artystów najmłodszego pokolenia
Lubelskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknychzaprasza na wystawę pt.

Czasem lubię bawić się flamasterm albo długopisem - spontaniczna sztuka artystów najmłodszego pokolenia

-Tosia Widelska, Helenka Widelska, Filipek Koziara, Franio Koziara.

Otwarcie: 1 czerwca br. (sobota), godz. 18.00,
Galeria Lipowa 13, budynek CH Plaza,
wejście od ul. Obrońców Pokoju.
 

 
Zapraszam na promocję albumu 

Renesans lubelski 

ze zdjęciami

Adama Bujaka  i Marcina Bujaka,

23 maja o godz.17.30,
w klasztorze Dominikanów w Lublinie.
 
 

 
Katedra Metodologii Filozofii
oraz DKPE
serdecznie zaprasza na cykl wykładów prof. Poela,
które odbędą się w KUL
w dniach 22-24 maja.
 

PROF. IBO VAN DE POEL

(UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W DELFT, HOLANDIA)
wygłosi wykłady z cyklu

SOCIAL RESPONSIBILITY AND SCIENCE IN INNOVATION ECONOMY

 
na temat
 
"ETHICS AND RESPONSIBILITY IN ENGINEERING DESIGN AND R&D".
 
Ibo van de Poel jest profesorem tytularnym Anthonie van Leeuwenhoek w katedrze Etyki i Technologii na Wydziale Technologii, Polityki i Zarządzania Uniwersytetu Technologicznego w Delft, Holandia. Jego publikacje obejmują zagadnienia z zakresu etyki, moralnej akceptowalności ryzyka technologicznego, wartości i projektowania inżynieryjnego, moralnej odpowiedzialności w sieciach badawczych oraz etyki nowych technologii (nanotechnologia). Obecnie prowadzi badania nad nowymi technologiami w zakresie eksperymentów społecznych oraz warunkami moralnie odpowiedzialnych eksperymentów.
 
Miejsce: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Termin i godziny:
22.05.2013 r., godz. 15.30-19.00, C-01B
23.05.2013 r., godz. 09.00-15.00, GG-107
24.05.2013 r., godz. 09.00-11.30, CI-204
 
Program (szczegółowy program w załączeniu:
1) The role of (moral) values in engineering design and the notion of Design for Values.
2) Moral responsibility in Research & Development (R&D) networks.
3) Ethical issues raised by new and emerging technology.
4) Ethical aspects of upscaling an innovative water treatment technology.
 
WYKŁADY BĘDĄ PROWADZONE W JĘZYKU ANGIELSKIM Uczestnicy wykładów otrzymają certyfikaty potwierdzające udział w projekcie (karta zgłoszeniowa: PROGRAM).
Wykłady są realizowane w ramach projektu "Najlepsze praktyki" w strategicznej transformacji KUL współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 
 

Wschodnia Fundacja Kultury „Akcent”,

Pracownia Literatury Polsko-Żydowskiej KUL

oraz Międzynarodowy Ośrodek Badań

nad Historią i Dziedzictwem Kulturowym

Żydów Europy Środkowej i Wschodniej KUL

 

serdecznie zapraszają na spotkanie z cyklu

„Wernisaże literackie”

z dr Anną Frajlich,

autorką opublikowanego niedawno przez wydawnictwo „Forma” zbioru wierszy „Łodzią jest i jest przystanią” (2013). O twórczości Anny Frajlich mówić będą dr Bogusław Wróblewski i prof. Sławomir Jacek Żurek.

 

Spotkanie odbędzie się 20 maja (poniedziałek)

o godz. 17:00 w sali 208

Collegium Norwidianum.

 


Międzynarodowa konferencja

"Badania architektoniczne -

historia i perspektywy rozwoju"

19-21.09.2013 TORUŃ

 

     Zakład Konserwatorstwa UMK w Toruniu organizuje w dniach 19-21 września 2013 r. międzynarodową konferencję na temat: „Badania architektoniczne – historia i perspektywy rozwoju”.  Liczne przypadki lekceważenia bądź pomijania w praktyce konserwatorskiej etapu rozpoznania, a wraz z tym – identyfikacji wartości tkwiących w zabytkowej architekturze, potwierdzają potrzebę omówienia tego zagadnienia. Różne aspekty badań zabytków architektury wymagają zaangażowania wielu dyscyplin badawczych, zarówno historycznych, jak i technicznych, czy chemio-fizycznych. Rola badań architektonicznych jest bardzo istotna dla historii architektury jak i w prawidłowo programowanym procesie ochrony dziedzictwa architektonicznego.

W programie konferencji, zaplanowanej w pięciu sekcjach, przewiduje się przedstawienie przez zaproszonych referentów: genezy i rozwoju badań na historycznych przykładach, metody i formy dokumentacji wyników współcześnie prowadzonych badań, wkład interdyscyplinarnych metod wspomagających, wykorzystanie wyników badań architektonicznych w działalności naukowej i praktyce architektoniczno-konserwatorskiej oraz akademickie kształcenie w zakresie badań architektonicznych w kraju i zagranicą. Celem konferencji będzie podsumowanie wiedzy o stosowanych metodach, ich praktykowaniu w przedsięwzięciach konserwatorskich, jak również pytanie o perspektywy badań architektonicznych w kontekście nowych możliwości technologicznych.

Mamy nadzieję, że program ten, wzbogacony warsztatami terenowymi na obszarze Toruńskiej Starówki, pozwoli na merytoryczną wymianę doświadczeń, niezbędną dla skutecznej ochrony spuścizny architektonicznej. O zrozumieniu potrzeby profesjonalnej dyskusji na temat badań architektonicznych świadczy patronat honorowy konferencji, który został potwierdzony przez Generalnego Konserwatora Zabytków, Prezydenta Miasta Torunia, Polski Komitet Narodowy ICOMOS, JM Rektora UMK oraz udział w niej także autorytetów z ośrodków zagranicznych.

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych (m. in. pracowników urzędów konserwatorskich, architektów, historyków architektury i sztuki, konserwatorów i restauratorów dzieł sztuki, muzealników, ale także koniecznie właścicieli i użytkowników zabytkowej architektury) do udziału w konferencji organizowanej w mieście, którego serce wpisane zostało na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Szczegółowy program konferencji oraz informacja na temat uczestnictwa przesłana zostanie do Państwa w przeciągu najbliższego miesiąca.

 

 
Dr Marcin Wołoszyn
(Instytut Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego),

"Znaczenie Grodów Czerwieńskich wczoraj i dziś"

prowadzenie: Marcin Piotrowski
(Instytut Archeologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
 
Pałac Biskupa Erazma Ciołka,
Oddział Muzeum Narodowego w Krakowie,
ul. Kanonicza 17
KRAKÓW
18 czerwca 2013 r., godz. 18:00
 


Muzeum Narodowe w Krakowie i Ormiańskie Towarzystwo Kulturalne
zapraszają
5 maja do Pałacu Biskupa Erazma Ciołka
 

na Wielkanoc Różnych Kultur

 
Oddział Muzeum Narodowego w Krakowie,
ul. Kanonicza 17
 
 

 
Szanowni Państwo
14. marca br. Komisja Europejska ogłosiła ostatnie konkursy
na granty indywidualne

Marie Curie,

adresowane do naukowców posiadających miniumum 4 lata doświadczenia w prowadzeniu badań (liczone od momentu uzyskania dyplomu magistra) lub stopień doktora: 
 


 

Wielce Sznaowni Państwo,

 

 

proszę o rozważenie możliwości wzięcia udziału

w sugerowanym ogólnopolskim przedsięwzięciu konferencyjnym

 

 

pt. "Miłość w kulturze polskiej"

 

(projekt w PDF).

Ufam głęboko, że proponowane sugetie zainteresują Pańtwa

i zechcecie wzbogacić konferencyjne spotkanie swymi refleksjami

i przemyśleniami związanymi z tak określonym obszarem polskiej kultury.

 

Z poważaniem

prof. dr hab. Wojciech Łysiak

 


 img
Edycja Nagród Naukowych POLITYKI
Fundacja Tygodnika POLITYKA
zapraszamy młodych naukowców do konkursu o pięć stypendiów
w wysokości 30 tys. zł każde.
Formularz oraz więcej informacji znajduje się na stronie:
www.polityka.pl/stypendia
 

W imieniu Pani Profesor Agnieszki Bender

przesyłam zaproszenie na obronę doktoratu

Pana mgr Witalija Bohatyrewicza,

pt. „Meble od XVIII do połowy XX wieku na terenie obecnej Białorusi.

Zbiory mebli w muzeach i kolekcjach białoruskich.”

Obrona doktoratu będzie miała miejsce:
26 kwietnia o godz. 14.00
 

Pragniemy zaprosić Państwa do uczestnictwa

w cyklicznych spotkaniach otwartych

pt. „Wykłady z psychologii”,
w ramach których kolejne referaty dotyczące

zagadnień psychologii i powiązanych z nią dziedzin
przedstawią profesorowie

Instytutu Psychologii KUL
oraz zaproszeni goście.

Drugi z serii wykład

pt. Wybitne zdolności, geniusz i twórczość jako przedmiot badań psychologicznych

wygłosi
prof. dr hab. Andrzej Sękowski.


Wykład odbędzie się

 

 

25.04.2013 o godz. 16.00 w sali C-605.

 

Serdecznie zapraszamy pracowników i studentów KUL oraz wszystkich zainteresowanych.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie

https://www.kul.pl/wyklady-z-psychologii,art_42821.html

 


Warsztaty i konferencje dla muzealników

Zapraszamy do udziału w:

 

1. WARSZTATACH - PROCEDURY I WARUNKI ODBIORU WYSTAWY I PRZEKAZANIA JEJ DO UDOSTĘPNIENIA PUBLICZNEGO

 

informacje i formularz zgłoszeniowy

http://cpi.sztuka.edu.pl

 

2. XV edycja seminarium w cyklu

NOWOCZESNE MUZEA I GALERIE WYBRANE PROBLEMY PRAWNE ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM MUZEÓW I GALERII

 

informacje i formularz zgłoszeniowy

http://cpi.sztuka.edu.pl/seminarium


Jeszcze raz zapraszam na

Retrospektywę Festiwalu Filmów Dokumentalnych

"Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci".

Zapraszam również na stronę Retrospektywy
 
Pozdrawiam
Przemysław Jaśkiewicz
 

Katedra Historii Historiografii i Metodologii Historii
oraz Katedra Dziejów Systemów Totalitarnych KUL
i Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie
w ramach cyklu

„Seminaria otwarte z historii Polski XX wieku”

zapraszają we wtorek
16 kwietnia 2013 r.,
o godzinie  16:00,
w sali CN 004,
na spotkanie z dr Pawłem Sowińskim, autorem książki

"Zakazana książka. Uczestnicy drugiego obiegu 1977 - 1989".


 

Szanowni Państwo!

 

Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w konferencji

 

pt. „Sztuka czy bluźnierstwo?

Wolność w sztuce a obraza uczuć religijnych”

 

Wśród prelegentów: prof. Henryk Kiereś, o. Aleksander Posacki, bp Artur Miziński, o. Cyprian Moryc, prof. Jarosław Majewski, prof. Wojciech Cieślak, sędzia SN Wiesław Kozielewicz i inni.

 

Piątek, 12 kwietnia, od godz. 10.00, s. C-1031

 

PROGRAM KONFERENCJI

 

Z wyrazami szacunku

dr Filip Ciepły

 


 
Wojewódzka Biblioteka Publiczna
im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie
Związek Polskich Artystów Fotografików
zapraszają na wystawę pokonkursową
Ziemia po kielecku
 
Wernisaż
12 kwietnia 2013 r., godz. 18.00
Galeria Biblioteki, Lublin, ul. Narutowicza 4
 
ziemia_po_kielecku.pdf


Galeria Sztuki Współczesnej w Przemyślu / The Gallery of Contemporary Art in Przemysl
Instytucja Kultury Województwa Podkarpackiego
 
T. Kościuszki 3, 37-700 Przemyśl / Poland
tel. +48 16 6783881; e-mail:galeria_przemysl@pro.onet.pl; 
www.bwaprzemysl.pl
dyrektor Janusz J. Cywicki
 

 
Grażyna Niezgoda / fotografka, antykwariuszka, galerzystka, krytyczka sztuki, biegła sądowa z zakresu sztuki i antyków. Zorganizowała około 20 wystaw indywidualnych fotografii, w 2007 roku odbyła się wystawa „Twarze między wierszami, książki ilustrowane fotografiami Grażyny Niezgody".  W roku 2010 wraz z Kazimierzem Wiśniakiem opublikowała album "Narodziny obrazu". Jej prace prezentowano m. in w albumach "Sztuka fotografii, " Fotografowie",  "Mistrzowie polskiego pejzażu".
 
Wieczorne rozmowy o sztuce / projekt cyklicznych spotkań krytyków, historyków sztuki i artystów z publicznością. Celem jest otwarta dyskusja o wybranych aspektach sztuki, analiza pojedynczego dzieła, twórczości artystów, przesłania, konstrukcji, materii czy warsztatu, promocja wydawnictw i wydarzeń artystycznych.  

Retrospektywa Festiwalu Filmów Dokumentalnych

"Niepokorni, Niezłomni Wyklęci"

organizowana przez
Fundację Niepodległości.
 
Będą tam prezentowane filmy dokumentalne nagrodzone na festiwalu
oraz filmy premierowe
"Niepodległy. Opowieść o Januszu Krupskim"
i absolutna nowość
"Kwatera Ł."
poruszający dokument o pracach ekshumacyjnych
na tzw Łączce na warszawskich Powązkach.
 

Szanowni Państwo,

w 2010 roku odbyła się w Krakowie konferencja pt.

Rome, Constantinople and Newly-Converted Europe.

Archaeological and Historical Evidence.

Z satysfakcją pragniemy poinformować, że proces wydania drukiem materiałów dobiega końca.

Szczęśliwym zbiegiem okoliczności, jakby w nawiązaniu do tematu konferencji, w latach 2010-2011 w Czermnie dokonano niezwykłych odkryć, które wstępnie opisane zostały w tomie II wspomnianej wyżej publikacji.

Zabytki te prezentuje także wystawa pt.

Czerwień – gród miedzy Wschodem a Zachodem,

otwarta  28 XI 2012 w Tomaszowie Lubelskim.

 

*

 

5 IV 2013 wystawa

Czerwień – gród miedzy Wschodem a Zachodem

zostanie zaprezentowana w Muzeum Narodowym w Krakowie.

 

Wydarzeniu temu towarzyszyć będzie prezentacja książki

Rome, Constantinople and Newly-Converted Europe.

Archaeological and Historical Evidence

 oraz

Katalog wystawy

 

Serdecznie zapraszamy

 

Redakcja książki oraz Organizatorzy wystawy

 

Czerwien_-_katalog.pdf

 


 WERNISAŻ WYSTAWY LUCJANA FURMAGI
23 marca 2013 r.'
godz. 18.00
Klub osiedlowy "ODEON", ul. Okrzei 4 w Lublinie.
 
zaproszenie_Lucjan_Furmaga_1v2.jpg
zaproszenie_Lucjan_Furmaga_v2str_2.jpg
 

 

Szanowni Państwo

 

Przesyłamy w załączeniu zaproszenie na konferencję naukową „Człowiek w przestrzeni sakralnej. Literatura. Liturgia. Sztuka”, organizowaną przez Centrum Dokumentacji Współczesnej Sztuki Sakralnej Uniwersytetu Rzeszowskiego we współpracy z Wydziałem Teologicznym, Sekcja w Tarnowie Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II.

Uprzejmie prosimy o przekazanie informacji na temat sympozjum wszystkim zainteresowanym.

 

Z poważaniem

Organizatorzy

 
--

UNIWERSYTET RZESZOWSKI 
WYDZIAŁ SZTUKI

Centrum Dokumentacji 
Współczesnej Sztuki Sakralnej

 
 

 
Zgodnie z zapowiedzią:
gorąco zapraszam do zgłaszania tematów referatów i komunikatów
na  konferencję zorganizowaną
z okazji 240. rocznicy likwidacji zakonu jezuitów
oraz powstania Komisji Edukacji Narodowej:
Losy dziedzictwa po klasztorach jezuickich
skasowanych na obszarze Rzeczypospolitej Obojga Narodów
oraz jego znaczenie dla powstania i działalności
Komisji Edukacji Narodowej,
11–14 lipca 2013 r.,
opactwo Benedyktynek w Jarosławiu
(zabudowania pojezuickie)

W załączniku: Zaproszenie_-_Jezuici_i_KEN_1_.doc oraz wykaz już zgłoszonych referatów Referaty_-_Jezuici_i_KEN.doc).

Pozdrawiam serdecznie
Marek Derwich
 
 

 
Szanowni Państwo,

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozesłanie zaproszenia na obrady ogólnopolskiej konferencji doktorantów i doktorów o fałszowaniu rzeczywistości w sztuce, literaturze i języku „JAKI PIĘKNY FAŁSZ” wszystkim zainteresowanym.
W załączniku przesyłamy program konferencji.
Z wyrazami szacunku,
--
Anna Jastrzębska, Paweł Drabarczyk, Karol Kwiatkowski
komitet organizacyjny
 
____________________________________________________
 
JAKI PIĘKNY FAŁSZ
 
Ogólnopolska konferencja doktorantów i doktorów o fałszowaniu rzeczywistości w sztuce, literaturze i języku

11-12 marca 2013
Warszawa
 

11 marca o godz. 18.00 odbędzie się - cytuję:
"Społeczność II LO im. Hetmana Jana Zamoyskiego
oraz Dyrekcja Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego
serdecznie zapraszają na prezentację projektu


"Bojowe Panny Powstania Styczniowego".

Wydarzenie odbędzie się w podcieniach Biblioteki
przy ul. Narutowicza 4 w Lublinie.

18.00 - prezentacja "żywych obrazów" Artura Grottgera

18.30 - inscenizacja procesji żałobnej , przejście pod pomnik Unii Lubelskiej

 

 

Wystawa fotografii Piotra Perczyńskiego

 
perczynski-400_001.jpg
perczynski-400_002.jpg
 

 
Ośrodek Praktyk Teatralnych „Gardzienice”
Galeria Gardzienice
Zapraszają na wernisaż wystawy
artystycznych, wielokulturowych wycinanek

"Wewnętrzny Pejzaż"

Elżbiety Majewskiej-Hernandez

16.03.2013r, godz. 19.00
Galeria Gardzienice, ul. Grodzka 5a, 20-112 Lublin

Wystawa będzie czynna do 28 marca 2013r. 
 

 
SEKCJA SZTUKI NOWOCZESNEJ
STOWARZYSZENIE HISTORYKÓW SZTUKI
ODDZIAŁ KRAKOWSKI
zaprasza na prelekcję DAWIDA DZIEDZICZAKA
 
POLSKA WE FRANCJI, FRANCJA W POLSCE -
DYREKTOR ARTYSTYCZNY ROMAN CIEŚLEWICZ

Dawid Dziedziczak (ur. 1986), historyk sztuki, współpracownik radiowej “Dwójki”. Studiował polonistykę i historię sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie w roku 2011 obronił pracę magisterską pt. Twórczość Romana Cieślewicza na łamach magazynów ilustrowanych “Ty i Ja” oraz “Elle”. Zajmuje się sztuką polską po roku 1945. Ostatnio opublikował obszerny artykuł o komiksach Jerzego Skarżyńskiego w pomnikowej publikacji pt. Mapy wyobraźni. Surrealne światy Jerzego Skarżyńskiego (Centrum Scenografii Polskiej, Katowice 2012).

Młody badacz opowie o twórczości Romana Cieślewicza jako autora koncepcji wizualnej dwóch słynnych magazynów: “Ty i Ja” (1959-1963) i “Elle” (1964-1969). Cieślewicz, który po wyjeździe na stałe do Francji w 1963 roku nie zaprzestał kontaktów z krajem, spowodował, że projekty w obu czasopismach, zarówno polskim i francuskim są do siebie stylistycznie zbliżone. Wielce interesujące jest to przenikanie form i warsztatu, pomimo “zimnej wojny” i “żelaznej kurtyny”.
 
SHS OK
 

 

Szanowni Państwo,

Uprzejmie przypominamy, że do 1 marca 2013 trwa nabór na wyjazdy studentów na wyjazdy na studia i praktyki w ramach programu LLP-Erasmus w roku 2013-14. Szczegółowe informacje oraz formularze zgłoszeniowe dostępne są na stronie www.kul.pl/Erasmus

Będziemy wdzięczni za przekazanie informacji studentom i doktorantom.

Z wyrazami szacunku,
 
Tomasz Kostecki
Koordynator Uczelniany Programu LLP-Erasmus
 

Katedra Historii Historiografii
i Metodologii Historii
oraz Katedra Dziejów Systemów Totalitarnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
i Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie

w ramach cyklu „Seminaria otwarte z historii Polski XX wieku”
zapraszają
we wtorek 26 lutego 2013 r.,
o godzinie 15:00,
w sali CN 208,

na spotkanie z Agnieszką Jaczyńską,
autorką książki 

"Sonderlaboratorium SS Zamojszczyzna.
Pierwszy obszar osiedleńczy w Generalnym Gubernatorstwie 1942 - 1943.

 

 

Studenckie Koło Naukowe Historyków im. K. Maleczyńskiego

wraz ze
Studenckim Kołem Naukowym Ochrony Dziedzictwa ..
Studenckim Kołem Naukowym Nowożytników
 
mają zaszczyt zaprosić do udziału
w I Ogólnopolskim Zjeździe Regionalistów Studentów.
Konferencja odbędzie w dniach 16-19 maja 2013 r.
w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego.
Będziemy wdzięczni za rozpowszechnienie informacji o konferencji.
 
Wszystkie informacje na temat Zjazdu znajdują się w załącznikach.
 
 
Autor: Ireneusz Marciszuk
Ostatnia aktualizacja: 11.12.2015, godz. 15:19 - Ireneusz Marciszuk