[2015; 2014; 2013>

 


 

 

 

 

Lubelskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych i Galeria Labirynt
oraz
Instytut Historii Sztuki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Miejska Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie

zapraszają na piąty wykład z cyklu
Obraz w kolekcji nowoczesnej - modernizm i jego paradygmaty


Aleksandra Skrabek
Fotograficzne dokumentacje histerii w szpitalu Salpêtrière. Dziewiętnastowieczna mania katalogowania

 


Odkąd fotografia pozwoliła na utrwalanie niewielkich nawet zmian rzeczywistości, niezwykle popularnym sposobem systematyzowania i katalogowania wiedzy stały się atlasy fotograficzne. Atlasy pozwalały na archiwizowanie i inwentaryzowanie zbiorów obrazów, ale także na ich porównywanie i unifikowanie, ustalanie norm i prawidłowości rządzących badanym wycinkiem wiedzy. Katalogi fotograficzne tworzyli podróżnicy, naukowcy, kryminolodzy i lekarze. Histeria w Salpêtrière została zilustrowana przez Désiré-Magloire’a Bourneville’a i Paula Régnarda w wielotomowej dokumentacji Iconographie photographique de la Salpêtrière, której pierwszy tom został wydany w 1875 roku. Atlas Charcota był próbą sformułowania i skatalogowania stanów histerii, był zatem atlasem rozumianym jako system konkretnej wiedzy o świecie i wpisującym się doskonale w XIX-wieczną manię katalogowania
.


16 grudnia 2014 (wtorek), godz. 17.00
Galeria Labirynt, Lublin, ul. Ks. J. Popiełuszki 5

____________________

Obraz w kolekcji nowoczesnej - modernizm i jego paradygmatyTegoroczna edycja otwartych wykładów z historii sztuki poświęcona jest szeroko rozumianemu kolekcjonowaniu sztuki. Zapraszamy do wspólnego przemyślenia rozmaitych sposobów prezentacji zbiorów sztuki, jak też zagadnień towarzyszących kolekcjonowaniu. Przyjrzymy się między innymi postaci konesera – znawcy sztuki, zadaniom kolekcji, ich rewolucyjnym przemianom w dobie nowoczesności czy dylematom archiwizowania i dokumentowania efemerycznych form sztuki współczesnej.


Wstęp wolny. Zapraszamy
!

_________________________

Pełny program wykładów dostępny jest na stronach: www.mbp.lublin.pl oraz www.zacheta.lublin.pl

__________________________________________________________________________________

Organizatorzy cyklu:
Lubelskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych,
Instytut Historii Sztuki Katolicki Uniwersytet Lubelski,
Miejska Biblioteka im. H. Łopacińskiego w Lublinie,
Galeria Labirynt

 
Patronat medialny: Radio Lublin


Zrealizowano przy pomocy finansowej Miasta Lublin 

 


 

 

 

Z przyjemnością informujemy Państwa,

że w dniach 19 – 20 marca 2015 w Krakowie

odbędzie się studencka i doktorancka Konferencja

„Rozpoznać przeszłość w teraźniejszości. Dziedzictwo wczoraj, dziś, jutro”

połączona

z I Ogólnopolskim Zjazdem Kół Ochrony Dóbr Kultury

organizowana przez

Akademickie Koło Studentów Ochrony Dóbr Kultury UJ.


Wydarzenie będzie mieć miejsce

w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 

Poruszana będzie problematyka szeroko rozumianej ochrony dziedzictwa kulturowego, propagandy i funkcji społecznych dziedzictwa, zaś zakres tematyczny określa 8 zasadniczych problemów, na których chcielibyśmy się skupić.

Tym samym ogłaszamy call for papers
Nabór abstraktów rozpoczyna się z dniem 5 grudnia 2014 roku i potrwa do 1 lutego 2015 roku. Abstrakty wystąpień (ok. 20-minutowych) o długości maksymalnie 1800 znaków wraz
ze słowami kluczowymi prosimy nadsyłać na adres mailowy konferencja.dziedzictwo@gmail.com wraz z imieniem i nazwiskiem, uczelnią (lub
w przypadku ukończenia studiów – jednostką, w której zostały one ukończone) oraz stopniem naukowym*.
*opcjonalnie

Proponowane obszary tematyczne**:
1. Historia sztuki a ochrona zabytków.
2. Ochrona dziedzictwa niematerialnego a nowe wyzwania.
3. Prawne aspekty ochrony dóbr kultury. Blaski i cienie.
4. Ochrona dziedzictwa archeologicznego – ogrom wyzwań, mnogość rozwiązań.
5. Doktryna czy mnogość doktryn? Współczesne dylematy konserwacji.
6. Ochrona dziedzictwa etnograficznego – czy jeszcze możliwa?
7. Ochrona dziedzictwa kulturowego w czasie konfliktów zbrojnych.
8. Konflikt czy współdziałanie? Międzynarodowe programy ochrony zabytków.
**Zastrzegamy możliwość modyfikacji

W razie wszelakich pytań prosimy o kontakt:
konferencja.dziedzictwo@gmail.com aksodkuj@gmail.com

 


 

Trzecia edycja Forum Dziedzictwa Europy Środkowej

odbędzie się w Krakowie w dniach 16-18 września 2015 r.

Jej tematem przewodnim będzie Miasto.

Prelegenci przyszłorocznego Forum

zostaną wyłonieni w procedurze call for papers,

dlatego serdecznie zapraszamy do nadesłania propozycji wystąpienia!

Na zgłoszenia czekamy do 20 lutego 2015 r.

Instytut Dziedzictwa Europejskiego
Email: heritageforum3@mck.krakow.pl

 


 

 

Serdecznie zapraszamy Państwa na dwa wydarzenia

organizowane w ramach obchodów

33. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego:Wykład

Jerzego Brukwickiego

Grafika "Solidarności" z lat 1980-1989

który odbędzie się 11 grudnia 2014 r., o godz. 13:00

w Domu Słów, ul. Żmigród 1.


Wernisaż wystawy

"Znaki Wolności. Plakaty "Solidarności" z lat 1980-1989"

który odbędzie się 11 grudnia 2014 r., o godz. 17:00 w

Domu Słów, ul. Żmigród 1.


Potwierdzenia należy nadsyłać na adres: monika.czapka@tnn.lublin.pl

Jerzy Brukwicki - urodził się w 1945 roku. Jest krytykiem sztuki, dziennikarzem, szefem warszawskiej Galerii Krytyków Pokaz. W latach 80-tych współtworzył ruch kultury niezależnej. Do ważniejszych jego  wystaw należały: Czas smutku, czas nadziei; Polska Pieta; Plastycy stoczniowcom; Obecność. Ponadto był wydawcą i redaktorem pozacezuralnego pisma poświęconego sprawom kultury "Wybór", redaktorem tygodnika "PWA. Przegląd Wiadomości Agencyjnych" oraz współpracownikiem takich wydawnictw jak NOWA, Przedświt, Pokolenie. Współpracuje z Instytutem Adama Mickiewicza i redakcją magazynu LOT Kaleidoscope. Był kuratorem wielu wystaw w kraju i za granicą m.in.: Magdaleny Abakanowicz, Jana Młodożeńca, Józefa Szajny, Andrzeja Wajdy, plakatów i grafiki "Solidarności".

 


 

 

/FOLDER PDF/

 


 

 

Lubelskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych i Galeria Labirynt
oraz
Instytut Historii Sztuki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Miejska Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie

zapraszają na czwarty wykład z cyklu
Obraz w kolekcji nowoczesnej - modernizm i jego paradygmaty

Piotr Majewski
Dzieła polskich artystów w kolekcji Centre Pompidou w Paryżu


Centrum Pompidou jest jedną z największych na świecie instytucji poświęconych sztuce nowoczesnej i współczesnej. Mieszczą się tam galerie wystaw czasowych, ogromna biblioteka, instytut badań akustycznych i muzyki eksperymentalnej, centrum wzornictwa przemysłowego, a przede wszystkim słynna międzynarodowa kolekcja sztuki. Często zmieniana ekspozycja obejmuje podstawowy kanon sztuki XX w. złożony z dzieł kilkuset artystów z całego świata. Czy są wśród nich artyści polscy? Jak wygląda sztuka polska z perspektywy „muzeum globalnego”? Jakich artystów kolekcja uwzględnia, a jakich pomija i dlaczego? Podczas wykładu zaprezentowany zostanie przegląd zbiorów Centrum Pompidou w celu odpowiedzi na te zasadnicze pytania.


2 grudnia 2014 (wtorek), godz. 17.00
Galeria Labirynt, Lublin, ul. Ks. J. Popiełuszki 5

_________________________

Obraz w kolekcji nowoczesnej - modernizm i jego paradygmaty


Tegoroczna edycja otwartych wykładów z historii sztuki poświęcona jest szeroko rozumianemu kolekcjonowaniu sztuki. Zapraszamy do wspólnego przemyślenia rozmaitych sposobów prezentacji zbiorów sztuki, jak też zagadnień towarzyszących kolekcjonowaniu. Przyjrzymy się między innymi postaci konesera – znawcy sztuki, zadaniom kolekcji, ich rewolucyjnym przemianom w dobie nowoczesności czy dylematom archiwizowania i dokumentowania efemerycznych form sztuki współczesnej.


Wstęp wolny. Zapraszamy
! 

 


 

 

W dniu 5 XII 2014 r. (piątek) o godz. 11.00

odbędzie się zebranie

Komitetu Nauk o Sztuce PAN

w Instytucie Sztuki PAN

(Warszawa, ul Długa 26/28),

w Sali im. Juliusza Starzyńskiego na I piętrze).
W ramach otwartej części zebrania referat wygłosi

 

prof. dr hab. IWONA SZMELTER

(Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP w Warszawie)

WYNIKI WIELODYSCYPLINARNYCH BADAŃ NAD TRYPTYKIEM SĄD OSTATECZNY Z MUZEUM NARODOWEGO W GDAŃSKU

Przewidziana jest dyskusja z udziałem członków Komitetu i zaproszonych gości.

 


 

 

 

Serdecznie zapraszamy na konferencję

"Nowosielski w Małopolsce"

poświęconą sakralnym realizacjom Jerzego Nowosielskiego

w przestrzeni małopolskich zabytków.

Podczas konferencji zaprezentowanych zostanie kilka oryginalnych dzieł artysty ze zbiorów Opactwa Benedyktynów w Tyńcu i SS. Oblatek w Tyńcu

Konferencja odbędzie się 2 grudnia 2014 (wtorek),

w godz. 11.00-17.00

w Opactwie Benedyktynów w Tyńcu,

Sala Petrus w Wielkiej Ruinie.

 

/PDF/

 


 

 

Serdecznie zapraszam na dni refleksji i modlitwy

Kościoły Wschodnie Pogranicza: Białoruś, Polska, Ukraina.

w dniach 22-23 listopada 2014 r.

 

Sobota,

22 listopada 2014 r. godz. 16.00


Prezentacja najnowszej książki o Metropolii Kijowskiej
Instytut Europy Środkowo-Wschodniej,

ul. Niecała 5, Lublin, Sala konferencyjna
„Kościoły Wschodnie w państwie Polsko-Litewskim w procesie przemian i adaptacji:Metropolii Kijowskiej w latach 1458-1795”.
wprowadzenie – ks. dr Stefan Batruch
prezentacja wydania z udziałem autorów: prof. Andrzej Gil(IEŚW, Lublin) i prof. Ihor Skoczylas(UKU, Lwów)
godz. 18.00
Uroczyste nieszpory w cerkwi Narodzenia NMP, Al. Warszawska 82

 

Niedziela,

23 listopada 2014 r.


Dzień pamięci św. Jozafat abp Połockiego
godz. 10.00
Boska Liturgia pod przewodnictwem o. archimandryty Sergiusza Gajka Wizytatora Apostolskiego Białoruskiej Cerkwi Greckokatolickiej
cerkiew Narodzenia NMP, Al. Warszawska 82


ks. Stefan Batruch

 


 

 

/PROGRAM/

 

 


 

 

Zapraszamy na oprowadzanie kuratorskie

po instalacjach artystycznych projektu

„Grodzka 5”

Kiedy: 20 listopada 2014, godz. 18.00
Gdzie: Warsztaty Kultury w Lublinie
WSTĘP BEZPŁATNY

Na oprowadzanie obowiązują zapisy

pod nr tel. 81 533 08 18 (od poniedziałku do piątku) w godz. 9.30-16.30

Prace, które będzie można zobaczyć podczas oprowadzania kuratorskiego:

- „Lornetka” Moniki Drożyńskiej
- „Na pamięć” Zuzanny Janin
- „16/8/2014 – 6/9/2014” Borisa Oichermana
- „Zmienny horyzont” Katarzyny Krakowiak
- „W tym domu mieszkała Rysia…” Anki Leśniak
- „Poste restante” Pawła Laufra
- "Obraza" Karoliny Breguły 

 

UWAGA! Podczas wydarzenia będzie obecna także Anna Leśniak, autorka jednej z instalacji.

Kamienica Grodzka 5 to w gruncie rzeczy konglomerat dwóch budynków, przy Grodzkiej 5 i Grodzkiej 5a (łączy się z nimi także i kamienica przy Grodzkiej 3). Obserwując ich zawikłaną, labiryntową strukturę, można dostrzec niezwykłą wielowarstwowość historii. Po wojnie Grodzka 5 pełniła funkcję domu stowarzyszeń twórczych, przechodząc na własność miasta i stając się siedzibą wielu ważnych, nie tylko lokalnie, instytucji. Do końca 2012 roku mieściła się tutaj Galeria Labirynt i Biuro Wystaw Artystycznych (BWA). Do dzisiaj znajdują się tu m.in. biura i galeria Ośrodka Praktyk Teatralnych „Gardzienice”, siedziba redakcji kwartalnika literackiego „Akcent”, biura oddziałów Stowarzyszenia Architektów Polskich (SARP) i Związku Polskich Artystów Plastyków (ZPAP), Muzeum Apteka Cefarm. Obecnie zaś wprowadziła się tu nowa instytucja – Warsztaty Kultury.

Projekt Grodzka 5 poświęcony jest historii kamienicy mieszczącej się pod takim właśnie adresem na Starym Mieście w Lublinie. Historia jest tutaj przedmiotem niekończącego się poszukiwania, tropienia, odgadywania, śledzenia, a wraz z tymi czynnościami – odtwarzania i rekonstruowania z zachowanych fragmentów. Impulsem staje się bogata pamięć budynku, którą będą odsłaniały opowieści pojedynczych osób – dawnych mieszkańców, bywalców lub pracowników mieszczących się w kamienicy instytucji. Na kształt wspomnień mają wpływ marzenia, ambicje, lecz i frustracje czy zawiedzione ludzkie nadzieje. Indywidualne interpretacje, w których prawda miesza się z fikcją, rodzą setki możliwych wariantów historii.

Celem projektu „Grodzka 5” jest uzmysłowienie aktualności i bliskości historii, twórcze przepracowanie dziejów staromiejskiej kamienicy, danie głosu tym, którzy zostali zapomniani. Z zaproszonymi gośćmi i z mieszkańcami Starego Miasta stworzymy wielowątkową opowieść o domu, na bazie miejskich legend czy historii kryminalnych, w której zatarte przez czas wspomnienia będą modyfikowane przez sferę marzeń, pragnień, niespełnienia i szaleństwa.

 

Kuratorka: Magdalena Ujma
Koordynatorka: Anna Gładysz
Asystentka: Joanna Mądra
Organizator: Warsztaty Kultury w Lublin

 


 

 

roberturbanskimandala2014fragment

 

Sekcja Sztuki Nowoczesnej SHS OK

serdecznie zaprasza na wernisaż prac

Roberta Urbańskiego

„Mandale od wszelkiego wypadku”.

Wystawa została zorganizowana w ramach sesji jubileuszowej Stowarzyszenia Historyków Sztuki, które świętuje swoje 80-lecie.

Sesja pt "Ornament i dekoracja dzieła sztuki"

odbędzie się w Krakowie w dniach 20-22 XI.

www.ornament-shs.pl


ROBERT URBAŃSKI - artysta, działający obecnie w Zakopanem, pokaże obrazy, które charakterem bardzo dobrze korespondują z tematyką sesji. Jego "Mandale" powstają od dwóch lat. Zaczął je malować w roku 2013 w Liverpoolu i kontynuuje ten pomysł po powrocie do kraju. Urbański nawiązuje do archetypicznej formy mandali, ale traktuje ją indywidualnie i rozwija w niezliczonych wariantach. Swoje barwne i dekoracyjne kompozycje maluje akrylem na płótnie.


Artysta - urodzony w roku 1962 na krakowskim Salwatorze - tak o sobie napisał:

"Urodziłem się z ojca i matki, co nie jest oryginalne... za to na stole w mieszkaniu prywatnym, w roku pierwszych sukcesów zespołu The Beatles. Ukończyłem Akademię Loretańską (technikum energetyczne) i nic więcej; wykształcenie mam więc zdecydowanie średnie. Pracowałem jako antykwariusz, roznosiciel mleka, dekorator witryn sklepowych, technolog, dyrektor kreatywny, "handyman". Malowałem fasady kamienic i wnętrza krakowskich kawiarń, projektowałem logo dla firm a potem długo fotografowałem jako freelancer m.in dla "Elle", "Przekroju", "Tygodnika Powszechnego", "Domu i Wnętrza" , amerykańskiego "Sculpture". Zajmowałem się też fotografią artystyczna i reporterską. W czasie wojny na Bałkanach kilkakrotnie uczestniczyłem w konwojach pomocy humanitarnej do Sarajewa jako wolontariusz i dziennikarz.
Owoce swej pracy i twórczości pokazałem na kilkunastu wystawach w Krakowie i Warszawie.
Od niedawna (maj 2013) maluję mandale na płótnach - i nie tylko, bo są też kolaże, obiekty ready-made, szkice ołówkiem, ale seria akryli na płótnie jest najważniejsza.
Życie swoje traktuję jako ciągłą podróż, zresztą cały czas wędruję i tułam się po świecie. A formę mandali i proces jej tworzenia traktuję jak podróż w inny wymiar, w głąb siebie..."

Sponsorami wystawy i wernisażu są:
firma „Pod Chochołami Cafe & Catering Barbara Lampart Hobrzyk, Zakopane-info.pl i Helpdesk Kawowy.

Wystawę można oglądać w godzinach otwarcia lokalu:
pon-pt 10:00-14:00, środa 10:00-18:00.

6 grudnia (sobota) o g. 17.00 zapraszamy na jej finisaż.

 


 

 

 

 

Zapraszamy na wernisaż wystawy rzeźby

Jarosława Pajka

"Dialog"

do Galerii Gardzienice!
Wernisaż wystawy już 27 listopada, o godz. 18.00 .W sztuce temat Drogi Krzyżowej funkcjonuje od dwóch tysięcy lat, podejmowało go wielu artystów na całym
świecie. Zamiarem Jarosława Pajka było ukazanie tematu Drogi Krzyżowej w taki sposób, aby poprzez możliwie prostą formę uwaga widza została skupiona na doznaniach duchowych i prowokowała do refleksji. Artysta ukazał
przedstawienie wybranych stacji w sposób niekonwencjonalny, a zarazem sięgający po tradycyjny rzeźbiarski. Wszystkie prace zostały wykonane w granicie. Rzeźby są próbą konfrontacji z powszechnie znaną ikonografią Drogi Krzyżowej. Jest to również propozycja odejścia od schematów na rzecz przemyślanego symbolu-znaku, będącego osobistym kodem zawartych w nim treści.

Twórczość rzeźbiarska Jarosława Pajka dzieje się równolegle do jego obowiązków zawodowych. Będąc od lat osadzonym w środowisku rzeźby i jej twórców, z którymi obcuje na co dzień, realizuje on własną wizję artystyczną z podziwu godną konsekwencją.
Niewątpliwie wynika ona jednak z osobnych źródeł i jest rezultatem poważnej motywacji wewnętrznej ekspresji, a nie tylko potrzebą konfrontacji z dziełami prezentowanymi w galeriach Centrum.
Jarosław Pajek jest twórcą dojrzałym i samodzielnym. Nie ulega sezonowym modom i tendencjom. Wydaje się, że ma już pełną świadomość swoich poszukiwań artystycznych zorientowanych na kondycję egzystencjalną człowieka, którą postrzega przez pryzmat
historii rzeźby ale także zabarwia własnymi emocjami i przemyśleniami. Jego prace cechuje pogłębiona refleksja, której podporządkowane są środki formalne o nie przesadnej ekspresji, raczej powściągliwe, co zaświadcza o zdolności empatii i autentyczności narracji. Tematy
znajduje w samej historii sztuki – która stanowi najistotniejsze źródło inspiracji, ale także odnajduje we współczesności ich aktualną, nieprzemijającą obecność. Tym samym jego postawa i samoświadomość artystyczna zorientowana jest na uniwersalny, ponadczasowy wymiar przekraczający indywidualny przypadek i umiejscowienie w czasie. Jest to więc rodzaj modyfikowania dialektu rzeźbiarskiego, który uaktualnia odwieczne problemy, niekoniecznie poprzez modernizację formy, a raczej poprzez jej archetypową ważność. Większość realizacji to formy kameralne. Bardzo osobiste, niekiedy intymne. Ujawniają niebywały respekt wobec materiału, który dla artysty stanowi wartość samą w sobie. Obca im jest eksperymentalna prowokacja, która daje pusty efekt, czy sprowadza się do popisu kunsztu, chociaż walory warsztatu są nie do przecenienia. Ich poetyka ciąży w
kierunku metafory, chociaż niektóre prace wchodzą w obszar symboliczny i mimo niewielkiej skali monumentalizują sferę semantyczną. Chociaż wykonane są z materii, która opiera się działaniu czasu, poprzez subtelne modulacje i syntetyczne transformacje,nie robią jednak wysublimowanych poematów o efemeryczności naszej obecności w świecie, jego postrzeganiu i nieuchronności spraw eschatologicznych. Jest to więc w jakimś stopniu sztuka zorientowana na sacrum. I niezależnie od tego czy odwołuje się do tradycji mitologicznej, czy
ikonografii religijnej, jej podmiot prowadzi zawsze swój osobisty dialog z absolutem.

Mariusz Knorowski

 


 

 

Lubelskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych i Galeria Labirynt
zapraszają na


Spotkanie z Jankiem Simonem
w cyklu Artyści Lubelskiej Kolekcji,
które poprowadzi Łukasz Gorczyca


18 listopada 2014 (wtorek), godz. 18.00
Galeria Labirynt, Lublin, ul. Ks. J. Popiełuszki 5 (sala Akwarium)
____________


ARTYŚCI LUBELSKIEJ KOLEKCJI - cykl rozmów z artystami, których prace znajdują się w kolekcji sztuki współczesnej tworzonej przez Lubelskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych. Cykl zainicjowany został w 2006 roku, dotychczas odbyło się ponad dwadzieścia spotkań, m. in. z Mirosławem Bałką, Jerzym Beresiem, Tomaszem Ciecierskim, Zofią Kulik, Grzegorzem Kowalskim, Tomaszem Kozakiem, Teresą Murak, Włodzimierzem Pawlakiem, Józefem Robakowskim, Mikołajem Smoczyńskim, Zbigniewem Warpechowskim. W ramach edycji 2014 zostały zorganizowane dwa spotkania, obecne, z Jankiem Simonem prowadzone przez Łukasza Gorczycę oraz z Henrykiem Kusiem prowadzone przez Krzysztofa Jureckiego, które odbędzie się 27 listopada 2014r.

_________________

Spotkania Artyści Lubelskiej Kolekcji - edycja 2014 organizowane są przez Lubelskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych, we współpracy z Galerią Labirynt.
Zrealizowano przy pomocy finansowej Miasta Lublin 

 

Lubelskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych i Galeria Labirynt
oraz
Instytut Historii Sztuki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Miejska Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie

zapraszają na trzeci wykład z cyklu
Obraz w kolekcji nowoczesnej - modernizm i jego paradygmaty

Paulina Zarębska-Denysiuk
Kunstkammera - obraz świata. Na przykładzie drezdeńskiej kolekcji


Kunstkammery i wunderkammery były poprzednikami muzeów. Te niezwykłe zbiory łączące przeróżne przedmioty – artystyczne, naturalne i przyrządy naukowe, były nie tylko skupiskiem kuriozów cieszących oko władcy, ale także źródłem wiedzy i wyobrażeń na temat świata, innych kontynentów, czy świadectwem przeobrażeń kulturowych i społecznych w Europie od XVI do XVIII w. Jedną z zachowanych w dobrym stanie, europejskich kolekcji jest kolekcja prezentowana w drezdeńskim zamku.

 

18 listopada 2014 (wtorek), godz. 17.00
Galeria Labirynt, Lublin, ul. Ks. J. Popiełuszki 5

Obraz w kolekcji nowoczesnej - modernizm i jego paradygmaty


Tegoroczna edycja otwartych wykładów z historii sztuki poświęcona jest szeroko rozumianemu kolekcjonowaniu sztuki. Zapraszamy do wspólnego przemyślenia rozmaitych sposobów prezentacji zbiorów sztuki, jak też zagadnień towarzyszących kolekcjonowaniu. Przyjrzymy się między innymi postaci konesera – znawcy sztuki, zadaniom kolekcji, ich rewolucyjnym przemianom w dobie nowoczesności czy dylematom archiwizowania i dokumentowania efemerycznych form sztuki współczesnej.

Wstęp wolny. Zapraszamy!

Pełny program wykładów dostępny jest na stronach: www.mbp.lublin.pl oraz www.zacheta.lublin.pl

 

_____________


Organizatorzy cyklu:
Lubelskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych,
Instytut Historii Sztuki Katolicki Uniwersytet Lubelski,
Miejska Biblioteka im. H. Łopacińskiego w Lublinie,
Galeria Labirynt

 
Patronat medialny: Radio Lublin

 


 

Lubelskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych i Galeria Labirynt
zapraszają na


Spotkanie z Henrykiem Kusiem
w cyklu Artyści Lubelskiej Kolekcji,
które poprowadzi Krzysztof Jurecki


27 listopada 2014 (czwartek), godz. 18.00
Galeria Labirynt, Lublin, ul. Ks. J. Popiełuszki 5 (sala Akwarium)
_________________________

 

ARTYŚCI LUBELSKIEJ KOLEKCJI - cykl rozmów z artystami, których prace znajdują się w kolekcji sztuki współczesnej tworzonej przez Lubelskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych. Cykl zainicjowany został w 2006 roku, dotychczas odbyło się ponad dwadzieścia spotkań, m. in. z Mirosławem Bałką, Jerzym Beresiem, Tomaszem Ciecierskim, Zofią Kulik, Grzegorzem Kowalskim, Tomaszem Kozakiem, Teresą Murak, Włodzimierzem Pawlakiem, Józefem Robakowskim, Mikołajem Smoczyńskim, Zbigniewem Warpechowskim. W ramach edycji 2014 zostały zorganizowane dwa spotkania, z Jankiem Simonem prowadzone przez Łukasza Gorczycę oraz obecne z Henrykiem Kusiem prowadzone przez Krzysztofa Jureckiego.

__________________

Spotkania Artyści Lubelskiej Kolekcji - edycja 2014 organizowane są przez Lubelskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych, we współpracy z Galerią Labirynt.
Zrealizowano przy pomocy finansowej Miasta Lublin

 


 

 

 Muzeum Mazowieckie w Płocku

pragnie serdecznie zaprosić do udziału

w 6. ogólnopolskiej sesji naukowej

Polskie art déco

Sesja zaplanowana została na maj-czerwiec 2015 roku.

Tematem przewodnim będą  Wnętrza mieszkalne art déco.

Szczegółowe informacje znajdują się w załącznikach.

 

VI sesja info. MMP

 


 

 

Mistrzowie tradycji z Roztocza - wykład


Opowieść o dawnych muzykach z okolic Frampola: Radzięcina, Jędrzejówki, Komodzianki i innych miejscowości.

Prezentacja archiwalnych nagrań i fotografii: usłyszymy wydobyte z archiwów głosy i grę muzyków urodzonych w XIX wieku - przodków wielu dzisiejszych mieszkańców okolic Frampola

sobota 15 XI godz 18.30
Koncert "Roztocze Kolberga"

W programie:
- pieśni i melodie "od Frampola, Dzwoli, Radecznicy, Turobina", spisane w latach 50. i 60. XIX wieku przez Oskara Kolberga
- melodie nagrane w 1950 roku Radzięcinie, Kocudzy, Jędrzejówce, Podlesiu
- pieśni weselne i oberki nauczone od roztoczańskich mistrzów

Wykonawcy to młodzi muzycy z Lublina, Warszawy i Krakowa - uczniowie współczesnych wiejskich śpiewaków i skrzypków m.in z zachodniego Roztocza
Maniucha Bikont
Ewa Grochowska
Michał Maziarz
Agnieszka Szokaluk
Agata Turczyn

 


 

 

Katedra Prawa Wyznaniowego

Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL

oraz

Polski Instytut Katolicki "Sursum Corda"

serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej

 

"Obecność krzyża w przestrzeni publicznej państw europejskich"

która odbędzie się

w dniach 12-13 listopada 2014 r.
Miejsce obrad: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II,

Al. Racławickie 14,

Aula Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

 

Obrady będą tłumaczone symultanicznie (osoby chcące korzystać z odbiorników umożliwiających słuchanie tłumaczeń proszone są o dokonanie zgłoszenia swojego uczestnictwa w terminie do 10 listopada br. poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy).
Program, formularz zgłoszeniowy oraz szczegółowe informacje zamieszczone są na stronie internetowej: www.kul.pl/sursum.corda

 


 

 

Państwowe Muzeum na Majdanku
zaprasza na promocję 26. tomu

„Zeszytów Majdanka"

Odbędzie się ona 12 LISTOPADA O GODZ. 17.00

w BIBLIOTECE UNIWERSYTECKIEJ KUL

przy ul. Chopina 27 w Lublinie.Spotkanie poprowadzi dr hab. Dariusz Libionka, kierownik Działu Naukowego PMM i redaktor 26. tomu „Zeszytów Majdanka", a jego zawartość omówi dr Adam Kopciowski z Zakładu Kultury i Historii Żydów UMCS. W dyskusji wezmą udział autorzy artykułów naukowych zamieszczonych na łamach bieżącego numeru „Zeszytów" - Wojciech Lenarczyk i Marta Grudzińska.


W najnowszej edycji „Zeszytów Majdanka" znalazły się studia poświęcone charakterystyce społeczności więźniarskiej KL Lublin oraz wyniki badań nad dziejami dwóch innych obozów funkcjonujących na Lubelszczyźnie w okresie okupacji niemieckiej - obozu pracy przy ul. Wrońskiej w Lublinie i obozu zagłady w Sobiborze. To drugie studium jest ostatnim artykułem autorstwa zmarłego nagle historyka PMM Roberta Kuwałka, któremu zadedykowano ten tom czasopisma. Na uwagę zasługuje także publikowana po raz pierwszy po polsku relacja z pobytu na Majdanku słowackiego Żyda Dionyza Lenarda czy omówienie 70-letniej działalności wystawienniczej PMM.

 

Więcej informacji na:
www.majdanek.eu/news.php?nid=662 [1] i www.facebook.com/PanstwoweMuzeumNaMajdanku?fref=ts [2]


 

 

Wystawa fotografii

Czesława Czaplińskiego

HORTUS CONCLUSUS

poświęcona pamięci

Ks. Jana Twardowskiego

 

 


 

 

Ogólnopolska konferencja naukowa

"ORNAMENT I DEKORACJA DZIEŁA SZTUKI"

której organizatorem jest

Stowarzyszenie Historyków Sztuki,

Instytut Historii Sztuki UJ,

Instytut Historii Sztuki i Kultury UP JP II

 

 

/PROGRAM/

 


 

 

 

Dobiega już końca wystawa

"Fragile?"

kto był, wie, że jest to wystawa wyjątkowa, wystawa, którą koniecznie trzeba zobaczyć.
Dlatego też serdecznie zapraszamy na jej finisaż
7 listopada, o godz. 18.00 do Galerii Gardzienice.
To ostatni moment, żeby jeszcze raz, lub tez po raz pierwszy i jednocześnie ostatni, ją zobaczyć.
Serdecznie zapraszamy w imieniu kuratorki wystawy - Oliwii Beszczyńskiej.

 


 

 

Komisja Historii Sztuki Polskiej Akademii Umiejętności

uprzejmie zaprasza na zebranie naukowe, które odbędzie się

w czwartek, 13 listopada 2014 o godz. 17.30

w Małej Auli PAU przy ul. Sławkowskiej 17 w Krakowie,

na którym Dr Agnieszka Gronek wygłosi odczyt

Analiza stylistyczna malowideł w cerkwi Św. Onufrego w Posadzie Rybotyckiej.


 

Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu

organizuje w dniu 27 lutego konferencję

SZTUKA NA ŚLĄSKU PO 1945 ROKU

Propozycje 20 minutowych wystąpień (abstrakt max. 1000 znaków) wraz z krótkim biogramem prelegenta należy wysyłaćdo 31.12.2014 na email sztuka@muzeum.opole.pl (organizator dr Joanna Filipczyk). Konferencja jest otwarta, nie przewiduje się opłat, jak również nie są zapewniane noclegi..

 


 


STOWARZYSZENIE FESTIWAL BRUNONA SCHULZA
zaprasza na wydarzenia

BRUNO4EVER 2014 Dni Brunona Schulza 

a szczególnie na:
Poniedziałek, 3 listopada godz. 13,

Instytut Filologii Polskiej KUL, Collegium JP II s. 220, al. Racławickie 14

 

SPOTKANIE Z WIERĄ MENIOK,

dyrektorem Międzynarodowego Festiwalu Brunona Schulza w Drohobyczu:

Festiwal w Drohobyczu jako ośrodek schulzologiczny. Prezentacja dorobku naukowego, kulturalnego wydawniczego.

 

 

BRUNO4EVER 2014. Dni Brunona Schulza

 

STOWARZYSZENIE FESTIWAL BRUNONA SCHULZA ZAPRASZA

 

Poniedziałek, 3 listopada

 

GODZ. 13, Instytut Filologii Polskiej KUL, Collegium JP II s. 220, al. Racławickie 14

SPOTKANIE Z WIERĄ MENIOK, dyrektorem Międzynarodowego Festiwalu Brunona Schulza w Drohobyczu: „Festiwal w Drohobyczu jako ośrodek schulzologiczny. Prezentacja dorobku naukowego, kulturalnego wydawniczego”.

GODZ. 19, Hades Szeroka, ul, Grodzka 21

WYPOMINKI. W 10. rocznicę śmierci Władysława Panasa (28.03.1947 -24.01.2005). Wspomnienia, fotografie, filmy.

 

Wtorek, 4 listopada

 

GODZ. 17, Czytelnia Naukowa Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie, ul. Narutowicza 4

SPOTKANIE AUTORSKIE Z JANEM GONDOWICZEM, krytykiem, tłumaczem, eseisą, poświęcone jego najnowszej książce "Trans-Autentyk. Nie-czyste formy Brunona Schulza" (PIW 2014), już uhonorowanej sierpniową Nagrodą Warszawskiej Premiery Literackiej. Prowadzą: Wiera Meniok (Drohobycz) i Ewa Hadrian (Lublin).

GODZ. 18.30, Sala wystawowa WBP:

WERNISAŻ ZBIOROWEJ WYSTAWY "MIĘDZY ILUSTRACJĄ A SZTUKĄ 5", przedstawiającej cykle prac z schulzowskim kontekstem artystów: Mariusz Drzewiński (Lublin), Włodzimierz Finke (Łódź), Piotr Łucjan (Lublin), Bartłomiej Michałowski (Lublin), Stanisław Ożóg (Rzeszów), Wojciech Walkiewicz (Warszawa), Sławomir Wójtowicz (Warszawa), Alina Skiba (Kraków). Kurator: Grzegorz Józefczuk.

 

Środa, 5 listopada

 

GODZ. 17.15, Hades Szeroka, Grodzka 21

O DROHOBYCZU. Co nowego w mieście Schulz? Wspomnienia, relacje, antycypacje. Rozmowy i filmy.

GODZ. 19.15, Hades Szeroka, Grodzka 21

KONCERT Z SCHULZOWSKIM CYTATEM. Jakub Niedoborek (gitara) & Patryk Hofman (gitara i śpiew): „Dżango-Bango”.

 

 


 Problematyka konserwatorska zabytkowych mebli - warsztat tematyczny

Muzeum Okręgowe w Toruniu

Ratusz Staromiejski, Rynek Staromiejski 1

Sala kinowa – 27-28 listopada 2014

 

 

Wśród wyrobów stolarskich meble stanowią ważną cześć składową wnętrz, a dzięki swoim walorom użytkowym wywierają duży wpływ na życie człowieka. Meble towarzyszyły człowiekowi od najdawniejszych czasów. Każda z epok pozostawiła nam w spuściźnie swe własne oryginalne dzieła, które podlegają takiemu samemu procesowi niszczenia jak zabytki z innych dziedzin sztuki. Celem proponowanych przez nas warsztatów jest przedstawienie złożoności procesu konserwatorskiego oraz zwrócenie uwagi na problemy występujące w trakcie prac konserwatorsko - restauratorskich.

 

 


 

 

Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata

zaprasza na zebranie naukowe połączone z promocją książki autorstwa

Dominika Ziarkowskiego

"Zamki na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej. Problemy konserwacji i udostępniania dla turystyki"

Spotkanie odbędzie się

w dniu 27 października 2014 roku o godz. 17.00,

w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie,

Rynek Główny 25, sala seminaryjna na 4. piętrze.

 


 

Nagroda Waltera Koschazky'ego 2015

dla artystów sztuk pięknych.

Termin składania aplikacji (wyłącznie on-line):  31. stycznia 2015  

 
Tematyka prac jest dowolna.
Prace zgłaszać można w dowolnej technice.
Prace powinny być wykonane na papierze w formacie maks. 100x140cm.

Wyłączone z konkursu są fotografie surowe, nieobrobione graficznie ani cyfrowo.
Uczestniczki i uczestnicy mogą zgłaszać na konkurs do trzech prac.   
Do udziału w konkursie zaproszone są artystki i artyści, którzy do 1 czerwca 2015 roku nie ukończyli 35-go roku życia.  
Trzy pierwsze wyróżnione prace (nagrody w wys. 6.000 €, 4.000 € i 2.500 €) zostaną zakupione za dodatkowo 1.000 € i włączone do kolekcji Rotary Club Wien-Albertina.
Organizatorzy i sponsorzy planują dalsze zakupy dzieł na kwotę 5.000,- €.
 
Szczegółowe informacje wraz z formularzem zgłoszeniowym znajdują się pod linkiem: http://www.koschatzkykunstpreis.at/2015/index.php/de
lub (w języku angielskim) pod linkiem:

http://www.koschatzkykunstpreis.at/2015/index.php/en

 


 

Sztuka Europy Wschodniej widziana z globalnych perspektyw: przeszłość i teraźniejszość

Galeria Labirynt, Lublin, Polska

24-27 Października 2014

Celem konferencji jest podjęcie interdyscyplinarnej dyskusji dotyczącej roli sztuki naszej części Europy widzianej w perspektywie globalnej. Przedmiotem namysłu będą procesy historyczne, dokonujące się na przestrzeni kilku ostatnich stuleci, ale przede wszystkim zmiany zachodzące współcześnie, których skutki dostrzegalne są w zmieniających się kulturze i sztuce. Teoretycznym zapleczem konferencji będą szeroko pojęte studia nad rozmaitymi formami kolonializmu i kolonialności, których kolejne etapy to kultura kolonializmu klasycznego, od architektury kontrreformacji, przez import metropolitalnych instytucji w postaci akademii artystycznych, aż po sztukę awangardy obecną na wszystkich niemal kontynentach. Innym istotnym problemem poruszonym na konferencji będzie neo-kolonializm, czyli z próba narzucenia hegemonii kulturalnej przez supermocarstwa w czasie zimnej wojny. Do udziału w konferencji zaprosiliśmy specjalistów zajmujących się sztuką i kulturą Europy Środkowo-Wschodniej z ważnych ośrodków badawczych na świecie. Konferencja będzie więc okazją do wglądu w zasadnicze kwestie kulturowe Europy Środkowej i Wschodniej.

Diagnoza tych przemian przyczyni się do lepszego zrozumienia naszej tożsamości w skali europejskiej i globalnej, ale także pomoże zintensyfikować dalsze badania i współpracę w obszarze kultury, nauki i edukacji.

 

/Sztuka Europy Wschodniej widziana z globalnych perspektyw przeszlosc i terazniejszosc pdf/

 


 

 

 

Galeria Labirynt
(ul. ks. J. Popiełuszki 5, 20-052 Lublin)

zaprasza do udziału w konkursie

pt. "Obraz miejski"

Jego efektem będzie wystawa dzieł eksponowanych na billboardach reklamowych.

Konkurs skierowany jest do artystów oraz studentów uczelni artystycznych.

Termin składania zgłoszeń upływa 10 listopada 2014.

Można zgłosić maksymalnie 3 projekty,wykonane w dowolnej technice.

Autorzy wybranych prac otrzymają honorarium autorskie
w wysokości 800 zł.

Więcej informacji:
http://labirynt.com/konkurs-na-prace-w-przestrzeni-publicznej/

 


 

II Ogólnopolski Kongres Studentów i Doktorantów Historii Sztuki

Gdańsk, 6-9 listopada 2014

 

/PROGRAM pdf/

 


 

Otwarcie wystawy rzeźby i fotografii - Roman Gąska i Kuba Szymański

24 października o godzinie 18:00
Dom Kultury im. księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Kocku
ul. Apteczna 4, 21-150 Kock

 

Przez ostatnie dwa lata jeździłem, spotykałem się i fotografowałem codzienne życie niezwykłego i nietuzinkowego człowieka, rzeźbiarza, poety, malarza i rolnika w jednej osobie – Romana Gąski.
„Konsekwencją spotkania fotografa i rzeźbiarza stała się zgoda na zaimpregnowanie [na czas i przemijanie] fragmentu nieprzeciętnej osobowości twórcy i jego dzieła.“ K. Nalezińska, kuratorka wystawy.
„Jak trudno zajrzeć zimnym okiem obiektywu w duszę człowieka wie ten, kto choć raz miał w ręku aparat fotograficzny. Z pewnością to, co udało się zarejestrować fotoreporterskim okiem, to niezwykle ciepła opowieść, wręcz esej o człowieku.”

 

D. Hankiewicz, kurator wystawy.

 

 


 

 

 

 


 

 

 


 

Lubelskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych

zaprasza na pierwszy wykład z cyklu

„Obraz w kolekcji nowoczesnej – modernizm i jego paradygmaty”

 

Ryszard Kasperowicz,

Bernard Berenson: modernizm dla wszystkich

Galeria Labirynt, ul. Popiełuszki 5, 20-052 Lublin,

9 października 2014 (czwartek), godz. 17.00

 

Zaproszenie na wyklad

 


 

 

Obraz w kolekcji nowoczesnej – modernizm i jego paradygmaty

Szósta edycja otwartych wykładów z historii sztuki 2014/2015

Terminy i miejsca prezentacji wykładów:

Środy o godz. 17.00 – Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego, w Filia nr 2 przy ul. Peowiaków 12 (Centrum Kultury)

Wtorki o godz. 17.00 – Galeria Labirynt przy ul. Popiełuszki 5.

 

Tegoroczna edycja otwartych wykładów z historii sztuki poświęcona jest szeroko rozumianemu kolekcjonowaniu sztuki. Zapraszamy do wspólnego przemyślenia rozmaitych sposobów prezentacji zbiorów sztuki, jak też zagadnień towarzyszących kolekcjonowaniu. Przyjrzymy się między innymi postaci konesera – znawcy sztuki, zadaniom kolekcji, ich rewolucyjnym przemianom w dobie nowoczesności czy dylematom archiwizowania i dokumentowania efemerycznych form sztuki współczesnej. Jak co roku wykłady poprowadzą badacze sztuki z ośrodków akademickich i wystawienniczych – Instytutów Historii Sztuki KUL i UW, Instytutu Sztuk Pięknych UMCS, Muzeum Lubelskiego i Lubelskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych.

ulotka pdf

 

wyklady - plakat pdf

 

 


 

 

 

1 października - 16 listopada
Muzeum Stylu Zakopiańskiego w willi Koliba

Proces. Rzecz o odkrywaniu

to wystawa fotografii, która mówi o rzeźbiarzu i przybliża nam warsztat jego pracy.

Opowiada o poszukiwaniu, odkrywaniu i nadawaniu formy.

O dostrzeganiu tego co ukryte.

O akcie twórczym, w wyniku którego powstaje dzieło.

Jest to również opowieść o artyście i jego sztuce. Ostatecznie jest efektem współpracy dwóch artystów – rzeźbiarza i fotografa.

 

WIĘCEJ NA: www.muzeumtatrzanskie.pl

 


 

 

Serdecznie zapraszamy na uroczyste otwarcie wystawy:

KIELICHY ZE SKARBCA BAZYLIKI MARIACKIEJ

w obiektywie Pawła Gąsiora

Wystawę otworzy J.E. ksiądz kardynał Stanisław Dziwisz w dniu
13 października 2014 r. (poniedziałek) o godz. 12.00
w Pałacu Arcybiskupów (ul. Franciszkańska 3, I piętro)

Wystawa będzie czynna w dniach: od 13.10.2014 do 27.10.2014

 

 


 

 

Lubelskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych i Galeria Labirynt
oraz
Instytut Historii Sztuki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Miejska Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie

zapraszają na pierwszy wykład z cyklu
Obraz w kolekcji nowoczesnej - modernizm i jego paradygmaty


Ryszard Kasperowicz
Bernard Berenson: modernizm dla wszystkich

 

Bernard Berenson należał do grona najświetniejszych znawców malarstwa włoskiego renesansu. Był autorem niezliczonych atrybucji, powszechnie uznanym autorytetem, i jednocześnie postacią bardzo popularną dzięki swoim książkom o sztuce oraz esejom i wspomnieniom. Berenson stał się także jedną z najważniejszych postaci w handlu dziełami sztuki w pierwszej połowie XX wieku – liczne muzea i kolekcje amerykańskie szczycą się dziś obrazami czy rzeźbami, w zakupie których pośredniczył Berenson.
W swoich esejach o sztuce, sięgając do kategorii wypracowanych przez psychologię sztuki i estetykę, Berenson zdołał przekuć określone pojęcia teoretyczne modernizmu na zasób kryteriów niezbędnych, jak mniemał, do właściwego przeżywania sztuki. Dzięki takiej popularnej wersji modernistycznych założeń Berenson przebudował kanon malarstwa włoskiego renesansu, włączając doń mistrzów, którzy wcześniej byli znani właściwie tylko specjalistom. W ten sposób Berenson zdefiniował modernistyczny sposób obcowania z dziełami sztuki dawnej, dając szerokiej publiczności możliwość (może złudną) obcowania z zawsze ważnymi, autonomicznymi wartościami obrazowymi, które modernizm cenił sobie niezwykle wysoko.


9 października 2014 (czwartek), godz. 17.00
Galeria Labirynt, Lublin, ul. Popiełuszki 5

Obraz w kolekcji nowoczesnej - modernizm i jego paradygmaty


Tegoroczna edycja otwartych wykładów z historii sztuki poświęcona jest szeroko rozumianemu kolekcjonowaniu sztuki. Zapraszamy do wspólnego przemyślenia rozmaitych sposobów prezentacji zbiorów sztuki, jak też zagadnień towarzyszących kolekcjonowaniu. Przyjrzymy się między innymi postaci konesera – znawcy sztuki, zadaniom kolekcji, ich rewolucyjnym przemianom w dobie nowoczesności czy dylematom archiwizowania i dokumentowania efemerycznych form sztuki współczesnej.


Wstęp wolny. Zapraszamy
!

Pełny program wykładów dostępny jest na stronach: www.mbp.lublin.pl oraz www.zacheta.lublin.pl

 


 

Wielkomiejscy inwestorzy, mecenasi i filantropi

Kurorty w Europie środkowej na przełomie XIX i XX wieku

planowana w dniach

16-17 października 2014 roku

w Sopocie.


Celem konferencji jest prezentacja zagadnień związanych z zakładaniem i organizacją miejscowości uzdrowiskowych i kąpielisk, których szczególnie intensywny rozwój zauważamy na przełomie XIX i XX wieku. Dla wielkomiejskiej burżuazji był to czas coraz większej potrzeby wyjazdu z przeludnionych i uprzemysłowionych miast zarówno do uzdrowisk tradycyjnie umiejscowionych na południu Europy, czy u podnóży Alp, jak i do znacznie bliżej usytuowanych kurortów i badów środkowoeuropejskich, często niemalże podmiejskich. Interesują nas uwarunkowania ekonomiczne na tle prądów intelektualno-społecznych, także względy zdrowotne, towarzyskie etc, które skłaniały wielkomiejską finansjerę i arystokrację, a niekiedy organizacje czy fundacje publiczne i prywatne, do zaangażowania się w rozwój, prowadzenie czy utrzymanie coraz modniejszych uzdrowisk. Pragniemy skoncentrować się na ich rozwoju urbanistycznym. W razie pytań prosimy o kontakt: Małgorzata Buchholz-Todoroska (todoroska@sopot.pl) oraz Justyna Gibbs (gibbs@muzeumsopotu.pl) 81-724 Sopot, ul. Poniatowskiego 8, tel. 58 551 22 66, 58 551 50 31 – Muzeum Sopotu. Opłata konferencyjna wynosi 250 zł. W ramach opłaty proponujemy uczestnictwo w konferencji, uroczystą kolację, catering oraz program kulturalny. Uczestnicy pokrywają koszty dojazdu i zakwaterowania. Referenci zwolnieni będą z opłaty konferencyjnej oraz kosztów zakwaterowania t.j. dwóch noclegów z 15/16 i z 16/17 października 2014 roku. Konferencja odbędzie się w siedzibie Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego w Sopocie przy ul. Armii Krajowej 119/121.  

 


 

 

Polski Komitet do spraw UNESCO

zaprasza na debatę na temat

„Społeczny wymiar krajobrazu kulturowo-przyrodniczego"

która odbędzie się w dniu

29 września 2014 roku

w Sali Wielkiej Zamku Królewskiego w Warszawie.

 

Tematem debaty organizowanej pod honorowym patronatem Prezydenta RP, Bronisława Komorowskiego jest znaczenie ochrony krajobrazu kulturowo-przyrodniczego dla społeczeństwa. Współorganizatorami konferencji są: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Zamek Królewski w Warszawie - Muzeum oraz Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej i Towarzystwo Opieki nad Zabytkami. O ważnej roli społeczeństwa w ochronie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego mówią ratyfikowane przez Polskę konwencje UNESCO oraz zalecenia, w tym zwłaszcza Zalecenie UNESCO w sprawie historycznego krajobrazu miejskiego z 2011 roku. W debacie zostaną przywołane również konwencje europejskie, Europejska Konwencja Krajobrazowa i jeszcze nie ratyfikowana Konwencja z Faro z 2005 roku, poświęcona w całości znaczeniu dziedzictwa kulturowego dla społeczeństwa.

            Licząc na Państwa zainteresowanie uczestnictwem w debacie, załączamy jej wstępny program. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc uprzejmie prosimy o potwierdzenie udziału do dnia 19 września br. drogą elektroniczną (a.waclawczyk@unesco.pl) lub telefonicznie (tel. 22 620 33 55, 22 620 33 62).

 


 

 

Zakład Historii Sztuk Wydziału Artystycznego UMCS

zaprasza do wzięcia udziału w konferencji naukowej

Ciało, strój, biżuteria w kontekście przemian kulturowych, społecznych i politycznych XIX wieku

która odbędzie się

w dniach 20 – 21 października 2014 roku.

Konferencja związana jestz obchodami siedemdziesięciolecia powstania

Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

 


 

 

W dn. 2 – 3 października 2014 r.

odbędzie się SESJA POPULARNO-NAUKOWA

Z Jarosławia w świat...

Prace konserwatorskie Józefa Stecińskiego w Indiach, Kambodży, Wietnamie, Ukrainie, Łotwie, Białorusi, Polsce i w Jarosławiu

Jarosławskie Opactwo

ul. Benedyktyńska 5, 37-500 Jarosław

 

PROGRAM

 

Czwartek, 2 października

15,00 – 15,30  - powitanie: Dyrektor OKiFCh. ks. Marek Pieńkowski

15,30 – 16,00  - Zbigniew Jucha – Prace konserwatorskie Józefa Stecińskiego na Podkarpaciu

16,00 – 16,30  - Tomasz Dziurawiec – Działalność na Ukrainie

16,30 – 17,00  - Wojciech Walczak – Krasław na Łotwie

17,00 – 17,30  - Solida Lim - Kambodża

 18,00 – 20,30 - odwiedzenie miejsca spoczynku artysty na Starym Cmentarzu w Jarosławiu oraz zwiedzanie Parku Kulturowego w Jarosławiu „Śladami działalności konserwatorskiej Józefa Stecińskiego” /Bazylika NMP, kościół oo. Reformatów, kościół pw. Ducha Świętego, budynek Miejskiego Ośrodka Kultury – rzeźba Ikara, pomnik Wenzla /?/, Kolegiata/.

 20,30 – spotkanie w „Kawiarni Benedyktyńskiej” na terenie Opactwa.

 

Piątek, 3 października

 

 7,00 – nabożeństwo w kościele pw. Św. Św. Mikołaja i Stanisława

 8,30 – 9,30    - zwiedzanie Jarosławskiego Opactwa

 9,30 – 10,00  - Mirosław Olbryś – Kambodża i Wietnam

10,30 – 11,00 - Iza Malczewska – Indie - wprowadzenie

11,00 – 11,30 - przerwa kawa, herbata

11,30 – 12,30 - projekcja fragmentu filmu Roberta Ćwiklińskiego „Stefan Norblin”

12,30 – 13,30 - Dorota Janiszewska-Jakubiak Podsumowanie sesji i działalności Józefa Stecińskiego

 

INFORMACJE DODATKOWE

Udział w sesji jest bezpłatny.Organizatorzy zaproszonym gościom umożliwiają nocleg w podstawowym standardzie w terminie 2/3 październik 2014 r., a także wcześniej i później.Wyżywienie to obiad, kolacja, śniadanie, obiad, kawa, herbata w przerwach sesji. Poza tym przejazd na początek trasy zwiedzania Jarosławia /dalsze zwiedzanie odbędzie się pieszo/.

 


 

 

 

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na inaugurujący nowy sezon turystyczny 2014/2015

POLESKI RAJD ROWEROWY „SKPB NA ROWERY!”

Termin: sobota 27.09.2014 r.

Dojazd/powrót: do/z miejscowości Urszulin:
busy „Transmar”/”Vikibus” (odjazd ul. Ruska, stanowisko 13/13a; koszt 10zł w jedną stronę),

Urszulin-PPN: wypożyczalnia rowerów w siedzibie PPN w Urszulinie (koszt: 15zł ulgowy/25 normalny za dobę)

Liczba miejsc: 15 (bilety wstępu do parku: 7 zł ulgowy; 14 normalny)http://www.poleskipn.pl/images/stories/PDF/2014/cennik-udostepnianie_parku.pdf

Trasa rowerowa: ścieżki przyrodniczo-dydaktyczne PPN: „Spławy”, „Dąb Dominik” oraz „Obóz Powstańczy” (w sumie ok. 43-45 km).

 

Prowadząca: Katarzyna Kuter, tel. 661 865 440

 


 

 

 

Galeria Gardzienice
serdecznie zaprasza na wernisaż wystawy

Michała Minora
"Niż Obywatelski"
16.10.2014r., godz. 18.00
Lublin, ul Grodzka 5a.
Sala czarna. Wstęp na wernisaż i wystawę jest wolny.
opieka kuratorska: Zuzanna Zubek-Gańska

 

 

Michał Minor Urodził się w Zabrzu na Górnym Śląsku. W 2005r. obronił dyplom w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. W 2009r. uzyskał tytuł doktora sztuki. Zajmuje się malowaniem obrazów, odbijaniem grafik, projektowaniem plakatów. Od 2000r. wziął udział w ponad 150 wystawach w kraju i za granicą oraz zrealizował 15 pokazów indywidualnych. Prace w zbiorach instytucjonalnych i prywatnych.

 


 

 

Zapraszamy do udziału w kolejnej konferencji

"Stare i nowe dziedzictwo Torunia"

organizowanej wspólnie przez

Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy

oraz

Wydział Sztuk Pięknych UMK

Konferencja odbędzie się w dniach 6-7 lutego 2015 r.

 

/PDF/

 

 


 

 

Kasaty klasztorów pod zaborem rosyjskim 1864-1905

- konferencja w dniach 25-27 IX 2014 r.

w Mąchocicach Kapitulnych koło Kielc

(hotel Przedwiośnie, Mąchocice Kapitulne 178).

 

/Machocice_Kapitulne_-_Program/

 


 

 

Lubelskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych
zaprasza na kolejne wydarzenia realizowane w ramach projektu
„Mała Akademia Dizajnu - Rok Jana Gehla"

Mój plac

Prowadzenie Paulina Zarębska-Denysiuk i Anna Wojewódka

20 września 2014 (sobota), godz. 11.00
Lublin, Plac Kochanowskiego

 


Proponowany warsztat rodzinny będzie poświęcony zagadnieniu miejskich placów. Uczestnicy za pomocą dostępnych środków zmienią projekt Placu Kochanowskiego, a także poznają jego historię oraz otaczających go zabytków. Przy okazji dowiedzą się, jak można oswoić wybrane place.

Wielowarstwowość miast
Oprowadza Paulina Zarębska-Denysiuk

21 września 2014 (niedziela), godz. 16.00
Lublin,
Stare Miasto - Trybunał Koronny


Miasta posiadają wielowarstwową strukturę. Kolejne wieki, jak farby na ścianach zostawiają swoje ślady i trudno je całkowicie zatrzeć. Czasem w najmniej oczekiwanych momentach wydostają się i zaskakują. Kolejny spacer będzie odkrywaniem owych śladów, poznawaniem miasta niewidzialnego i widzialnego zapisanego w poszczególnych typach budowli Starego Miasta. Ważna będzie umiejętność czytania miasta i poznanie bogatej tkanki kulturowo-historycznej. Dbanie o dziedzictwo jest także jednym z postulatów Jana Gehla.

_______

Zrealizowano przy pomocy finansowej Miasta Lublin

_______


Wydarzenia objęte Patronatem Honorowym Prezydenta Miasta Lublin - Krzysztofa Żuka
i Przewodniczącego Rady Miasta Lublin - Piotra Kowalczyka
_______

Partner: MPK w Lublinie

 

 


 

 

 

/FOLDER/

 

/INFO/

 


 

 

Lubelskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych
zaprasza na wykład
Marcin Skrzypek
Myślenie Gehlem


11 września 2014 (czwartek), godz. 16.00
Trybunał Koronny, Lublin, Rynek 1


Wykład będzie wprowadzeniem do projektu Rok Jana Gehla w Lublinie. Marcin Skrzypek wyjaśni, czym jest „myślenie Gehlem” na przykładzie wybranych fragmentów Lublina, zestawionych z koncepcjami genialnego urbanisty. Wykład jest organizowany przez Lubelskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych w ramach projektu Mała Akademia Dizajnu - Rok Jana Gehla. Po wykładzie zapraszamy na poczęstunek w jednej z sal Trybunału Koronnego, zorganizowany przez Trybunalską.

 

Zrealizowano przy pomocy finansowej Miasta Lublin
Wydarzenie objęte Patronatem Honorowym Prezydenta Miasta Lublin - Krzysztofa Żuka  i Przewodniczącego Rady Miasta Lublin - Piotra Kowalczyka
 
Partner: MPK w Lublinie

 


 

 

 

Program konferencji konserwatorskiej

dedykowanej pamięci Barbary Tondos i Jerzego Tura

zatytułowanej

DROGI I BEZDROŻA OCHRONY ZABYTKÓW

W POLSCE POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ PO 1945 ROKU

 


 

 

Lubelskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych i Galeria Labirynt
zapraszają na wystawę


NIEPOKÓJ


prezentowane dzieła pochodzą z Kolekcji Lubelskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych

Galeria Labirynt, Lublin, ul. Ks. J. Popiełuszki 5
otwarcie: 18 lipca 2014 (piątek), godz. 19.00
wystawa czynna do 3 sierpnia 2014, od wtorku do niedzieli w godz. 12.00-19.00

kuratorzy: Paulina Zarębska-Denysiuk, Ernest Malik

 

***


„Nowy surrealizm" to nurt, którego zapowiedzi pojawiły kilka lat temu. Jego dość szybka recepcja, może być reakcją na racjonalne lub upolitycznione dyskursy obecne w sztuce ostatnich dwóch dziesięcioleciach – m. in. w obrębie nurtu sztuki krytycznej, ale może też wynikać z neoromantycznej tęsknoty za niesamowitością, za tym co drzemie w szczelinach rzeczywistości, za tym co niedookreślone, co pojawia się pod przymkniętymi powiekami, tym co oniryczne, zamazane. Wydaje się nawet, że surrealizm nie utonął w wielości nurtów, kierunków i stylistyk. Dziś pobrzmiewa dość wyraźnie w sztuce współczesnych artystów korzystających swobodnie i eklektycznie z awangardowej i neoawangardowej spuścizny.
W kolekcji Lubelskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych znalazło się wiele prac artystów współtworzących ową nieformalną, płynną, trudną do jasnego wyodrębnienia z rwącego nurtu sztuki aktualnej, falę nowego surrealizmu. Nawet jeśli wielu z tych prac nie sposób łatwo wpisać w jego umowne ramy – pewne jest to, że są one formą i niepokojącą treścią bliskiego temu co „uncanny" – a każde zetknięcie z niesamowitym rodzi niepokój.
Przekonanie o tym, że są takie chwile, kiedy współczesnemu artyście coraz częściej towarzyszy niepokój i „wszystko wydaje mu się nie tak znów prostym i jasnym", stało się osią obecnej wystawy.

 


 

 

ORNAMENT I DEKORACJA DZIEŁA SZTUKI.

LVIII OGÓLNOPOLSKA SESJA STOWARZYSZENIA HISTORYKÓW SZTUKI

KRAKÓW 20-22 LISTOPADA 2014

 

 

Pierwszego dnia konferencji wystąpią: Wojciech Bałus (Instytut Historii Sztuki UJ), Marcin Pastwa (Instytut Historii Sztuki KUL), Piotr Krasny (Instytut Historii Sztuki UJ), Marta Leśniakowska (Instytut Sztuki PAN), Aleksandra Lipińska (Technische Universitat Berlin), Krzysztof Lipka (Uniwersytet Muzyczny im. Fryderyka Chopina), Jolanta Talbierska (BUW), Michał Woźniak (Muzeum Okręgowe w Bydgoszczy), Stanisław Mossakowski (Instytut Sztuki PAN), Teresa Grzybkowska (Warszawa), Anna Oleńska (Instytut Sztuki PAN). 

 


 

 

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie

zaprasza na otwarcie wystawy

 

 

Wernisaż 4 lipca 2014 r., godz. 18.00

Galeria Biblioteki Lublin, ul. Narutowicza 4

Wystawa będzie czynna do 14 sierpnia 2014 r. w godzinach pracy Biblioteki

Patronat honorowy

Krzysztof Hetman Marszałek Województwa Lubelskiego

 

PDF

 

JANUSZ TOWPIK (1934–1981) – artysta plastyk, ilustrator książek i atlasów przyrodniczych, animalista.Urodził się 18 lipca 1934 roku w Cieszynie, całe życie był jednak związany z Warszawą. W 1959 r. uzyskał dyplom na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej. Malarstwo studiował jako wolny słuchacz w warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych pod kierunkiem prof. Michała Byliny. W 1962 r. na podstawie złożonych prac został przyjęty do Związku Polskich Artystów Plastyków. Od tego roku przez blisko 15 lat był asystentem, a następnie wykładowcą w Katedrze Rysunku, Malarstwa i Rzeźby na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej. W latach 70. współpracował z warszawskim Ogrodem Zoologicznym, gdzie stworzył archiwum ikonograficzne, a także prowadził koło plastyczne dla dzieci, jedno z pierwszych tego typu w Europie.Od początku lat 60. ilustrował książki popularnonaukowe, podręczniki i atlasy przyrodnicze, ale przede wszystkim był autorem ilustracji do około 30 książek dla dzieci i młodzieży oraz kilkunastu bajek na diaskop. Współpracował z takimi czasopismami jak „Łowca Polski”, „Płomyk” czy „Przyroda Polska”.Projektował także małe formy graficzne, m.in. znaczki pocztowe, pocztówki, exlibrisy, logotypy czy etykiety zapałczane. Był autorem niezliczonej ilości szkicówi rysunków, dla których nieustającym źródłem inspiracji była polska przyroda. Był znawcą i miłośnikiem koni.Brał udział w licznych konkursach i wystawach. Jego ostatnimi pracami był cykl nagrodzonych projektów gobelinów o tematyce myśliwskiej oraz zaprojektowana w oparciu o podobne motywy seria intarsji.

 


 

Wernisaż:

LAUREACI XII BIENNALE RZEŹBY NIEPROFESJONALNEJ IM. ANTONIEGO RZĄSY W RZESZOWIE

24 czerwca o 18:00

 

Już od ponad 20 lat, co drugi rok w lutym Marcin jeździ do Rzeszowa jako juror konkursu imienia swojego Ojca. Spotyka tam ludzi z niesamowitą pasją i wielkim talentem. Już dwunasty raz w naszej Galerii prezentujemy laureatów konkursu. W tegorocznym zestawie są zarówno prace "weteranów", których gościmy prawie przy każdej edycji konkursu, ale są też bardzo ciekawe debiuty. Zapraszamy!

 


 

 

Sekcja Sztuki Nowoczesnej SHS OK

zaprasza na wykład

mgr Marty Świetlik

"CIAŁO W CIAŁO Z MIASTEM. O FILMIE JOANNY RAJKOWSKIEJ "BORN IN BERLIN"

17 czerwca 2014, 18:00 - 20:00

Stowarzyszenie Historyków Sztuki - Oddz. Krakowski,

ul. Starowiślna 29-31 (druga brama, domofon 80, w oficynie),

MARTA ŚWIETLIK – absolwentka historii sztuki oraz studentka trzeciego roku kulturoznawstwa UJ. Ex-prezeska największego w kraju Koła Naukowego Studentów Historii Sztuki. Współorganizatorka i uczestniczka wielu konferencji naukowych, ogólnopolskich i międzynarodowych. Twórczyni i redaktorka czasopisma naukowego „Kunszt”. Krytyczka sztuki, publikująca m.in. w "Obiegu", „Dekadzie Literackiej”, „Polisemii”, „Popmodernie” i „E-splocie”. Stypendystka Programu Erasmus na Wolnym Uniwerstytecie Berlina. Krytyczka, animatorka, feministka.

Projekt Joanny Rajkowskiej składa się z dwóch części: 20-minutowego filmu, w którym artystka udokumentowała ostatnie miesiące ciąży, narodziny i pierwsze tygodnie życia swojej córeczki oraz wystawy "A Letter to Rosa", stanowiącej zbiór ponad stu rysunków i kolaży, „rodzaj bardzo intymnego listu napisanego do córki, który przeczyta, gdy będzie dorosła”.

Rajkowska usiłuje „przekazać Berlin” córce za pośrednictwem swojego ciała i wytworzyć obraz miasta w jej nienarodzonym ciele. Wybiera się do miejsc bolesnych, newralgicznych i doświadcza ich cieleśnie. Dziecko swoim niewykształconym ciałkiem również przeżywa: słyszy dźwięki, wyczuwa emocje matki, jej ruchy i reakcje. Zdaje się, że ciężarny brzuch „widzi” to, co pokazuje mu Rajkowska. Artystka wdrukowuje w swoje „podwójne” ciało obraz traumy nazizmu, najpierw odwiedzając miejsca osobiście, takie jak basen olimpijski, gdzie pływa nago; potem poprzez dosłowne naświetlanie brzucha obrazami. Cały projekt nabiera kolejnego wymiaru znaczeń w momencie zaskakującego epilogu: córka Joanny Rajkowskiej urodziła się z wadą genetyczną i zdiagnozowano u niej nowotwór oczu.

Interpretując projekt zarówno w świetle teorii antropologii obrazu Beltinga, etnografii wierzeń ludowych, a także badań neuropsychologicznych można wsnuć jeden wspólny wniosek: doświadczenia zmysłowe i wywoływane przez nie emocje wpływają na ciało, także ciało dziecka. Rajkowska jest w pełni świadoma tego oddziaływania, a mimo to, zdaje się łamać zasady unikania „tego-co-złe”. Można by uznać, że przesądy faktycznie zadziałały i „złe” obrazy projektowane na nienarodzone dziecko zaowocowały jego chorobą, prowadzącą do uszkodzenia, a być może utraty wzroku.

 


 

 

Zapraszamy do zgłaszania referatów na kolejną konferencję programu MARGEC (o nim por. http://margec.huma-num.fr/):

The Material Running of the Mendicant Friaries in Central Europe (II.):
Everyday poverty (ca. 1220 – ca. 1550)

University of Wrocław (Poland)
21–23 May 2015

La vie matérielle des couvents mendiants en Europe centrale (II) :
La pauvreté au quotidien (v. 1220 – v. 1550)

Université de Wrocław (Pologne)
21–23 mai 2015

Funkcjonowanie materialne klasztorów mendykanckich w Europie Środkowej (II):
Codzienność życia w ubóstwie (ok. 1220 – ok. 1550)

Uniwersytet Wrocławski
21–23 maja 2015 r.

Tematy referatów (20 min.) i komunikatów (10 min.) proszę przesyłać do 1 września 2014 r, najlepiej na adres: derwich@gmail.com.

Językami konferencji (w tym referatów) są: angielski i francuski, a także niemiecki.
Organizatorzy zapewniają zakwaterowanie i wyżywienie oraz zwracają koszty przejazdu.
Materiały będą wydane drukiem (por. materiały z drugiej konferencji MARGEC wydane w „Hereditas Monasteriorum", 3, 2013, s. 17–140).

Komitet naukowy:
prof. Marie-Madeleine de Cevins (CERHIO, Université de Rennes), e-mail: marie-madeleine@decevins.fr
prof. Marek Derwich (Uniwersytet Wrocławski), e-mail: derwich@gmail.com
prof. Ludovic Viallet (CHEC, Université Blaise-Pascal, Clermont-Ferrand), e-mail: viallet.ludovic@wanadoo.fr

Współorganizatorami ze strony polskiej są:
Wrocławskie Towarzystwo Miłosników Historii, oddził Polskiego Towarzystwa Historycznego oraz Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego

Patronat naukowy ze strony polskiej: Projekt Dziedzictwo kulturowe po klasztorach skasowanych na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej oraz na Śląsku w XVIII i XIX w.: losy, znaczenie, inwentaryzacja w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki" w latach 2012–2016

 


 

 

Wydział Artystyczny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
zaprasza w dniach 20 - 21 października 2014
na ogólnopolską interdyscyplinarną konferencję naukową

Ciało, strój, biżuteria  w kontekście przemian kulturowych, społecznych  i politycznych XIX wieku

związaną z obchodami
siedemdziesięciolecia powstania Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej


Ciało, strój, biżuteria:
• jako przekaźnik sygnałów definiujących osobę i czas,
• jako kod z zapisem wyrażającym idee, światopogląd, mody,
• jako system znaków określających tożsamość polityczną, społeczną, kulturową.

Problem trzech odrębnych zagadnień: ciała, stroju, biżuterii połączyliśmy razem aby na tle przemian kulturowych, społecznych i politycznych burzliwego wieku XIX, śledzić nie tylko ich wygląd ale też zachodzące między nimi relacje, nadawane im znaczenia, wywołane skutki, pełnione funkcje w życiu prywatnym pojedynczych osób ale też w życiu zbiorowości.
Projektowany plan konferencji obejmuje panel otwierający
oraz trzy panele szczegółowe poświęcone trzem tytułowy zagadnieniom:
ciała, stroju, biżuterii.

Serdecznie zapraszamy zainteresowanych tą problematyką do prezentacji wyników badań,
wymiany myśli i dyskusji.
Sekretarz konferencji: Przewodnicząca konferencji
dr Barbara Niścior dr hab. Ewa Letkiewicz

• Zainteresowanych udziałem w konferencji prosimy o wypełnienie karty zgłoszenia
i odesłanie jej do dnia 30 lipca 2014 roku na adres: ewaletkiewicz@wp.pl
• Razem z kartą zgłoszenia prosimy przesyłać krótkie streszczenie wystąpienia (około 1200 znaków). Wystąpienia Prelegentów przewidywane są na 20 minut.
• Opłata konferencyjna wynosi 200 zł. Mieści się w niej druk materiałów z konferencji, poczęstunek w trakcie przerw, kolacja w pierwszym dniu obrad. Opłatę prosimy przesyłać na konto:
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
95 1140 1094 0000 2905 1600 1129 - mBANK S.A. O/Lublin
z dopiskiem "Ciało, strój, biżuteria".

• Szczegółowy program konferencji oraz dalsze informacje zostaną przesłane Prelegentom we wrześniu.

 


 

 

Komisja Historii Sztuki Polskiej Akademii Umiejętności

uprzejmie zaprasza na zebranie naukowe, które odbędzie się

w czwartek, 12 czerwca 2014 o godz. 17.30

w Małej Auli PAU przy ul. Sławkowskiej 17 w Krakowie,

na którym

mgr Zoltán Gyalókay

wygłosi referat pt.:

"Małopolsko-spiskie rzeźby Marii z Dzieciątkiem z pierwszej połowy XIV wieku".

 


 

Nadbałtyckie Centrum Kultury

zaprasza do uczestnictwa w konferencji

„Świątynia – wieczne sacrum?",

odbywającej się w Gdańsku, w dniach 12–13 września 2014 r.

 

Konferencja jest częścią projektu „NY ARV /Nowe dziedzictwo", realizowanego przez NCK we współpracy z Kirkelig Kulturverksted w Oslo. Projekt zrodził się z potrzeby wymiany doświadczeń związanych z funkcjonowaniem organizacji kulturalnych mieszczących się w dawnych budynkach sakralnych, a inspiracją było zaadaptowanie przez NCK i przekształcenie w centrum kultury zrujnowanego gotyckiego kościoła św. Jana.
Tematyka planowanego spotkania skupia się na zagadnieniach związanych z potencjałem kulturotwórczym zabytkowych budynków sakralnych, wadami i zaletami funkcjonowania w nietypowych wnętrzach, trudnościami technicznymi wiążącymi się z ich eksploatacją, aspektem konserwatorskim oraz możliwościami, jakie daje wprowadzanie nowoczesnych technologii.
W ramach konferencji zaplanowane zostały panele o następującej tematyce:
• prezentacja przykładów adaptacji budynków sakralnych na instytucje kulturalne;
• wyzwania adaptacyjne, wymogi konserwatorskie;
• świeckie życie dawnych świątyń;
• kwestie etyczne: czy istnieją granice wykorzystania wnętrz sakralnych?
– moderowany panel dyskusyjny
• nowe funkcje – nowe możliwości (techniczne i technologiczne);
• perspektywa powstania sieci (międzyinstytucjonalna współpraca międzynarodowa);
Konferencji towarzyszyć będzie koncert trójmiejskiego zespołu w Centrum św. Jana, zorganizowany w celu zaprezentowania możliwości technicznych nowoczesnego wyposażenia i walorów akustycznych wnętrza.
Spotkania odbędą się w Centrum św. Jana oraz w Ratuszu Staromiejskim w Gdańsku – siedzibie Nadbałtyckiego Centrum Kultury. Językami konferencji są angielski i polski.

Zapraszamy Państwa do udziału w konferencji. Jeżeli są Państwo zainteresowani wystąpieniem w którymś z zaplanowanych paneli (ok. 20 min.), prosimy o nadesłanie propozycji tematu i krótkiego opisu wystąpienia do 6 czerwca 2014 r.
Więcej informacji na temat projektu znajdą Państwo pod adresem www.newheritage.pl. Wkrótce udostępnimy szczegółowy program konferencji. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości pozostajemy do Państwa dyspozycji pod e-mailem: klaudiusz.grabowski@nck.org.pl, tel. 58 326 10 31, katarzyna.wojtczak@nck.org.pl

 


 

 

 


 

 

STOWARZYSZENIE HISTORYKÓW SZTUKI ODDZIAŁ KRAKOWSKI SEKCJA SZTUKI NOWOCZESNEJ
i FUNDACJA PAŁAC W RYCZOWIE

zapraszają w dniu 9 maja 2014 (piątek) o godz. 19.00
do lokalu SHS OK, 31-038 Kraków, ul. Starowiślna 29-31 (w oficynie – nr domofonu 80), tel. 12 422 60 27

na spotkanie z MARTĄ TARABUŁĄ, prezesem Fundacji Pałac w Ryczowie
W programie:
Anna Baranowa: PAŁAC W DOLINIE KARPIA
Marta Tarabuła: VERMEER RUSTICO

Spotkanie z poprzedza trzecią edycję NOCY MUZEÓW W RYCZOWIE
(w niedzielę 18 maja); jednocześnie podsumowuje dotychczasową działalność Fundacji Pałac w Ryczowie oraz zapowiada obchody 150-lecia pałacu, przypadające w tym roku.

 


 

 

Komisja Historii Sztuki Polskiej Akademii Umiejętności

uprzejmie zaprasza na zebranie naukowe, które odbędzie się

w czwartek, 8 maja 2014 o godz. 17.30 w Małej Auli PAU przy ul. Sławkowskiej 17 w Krakowie.


Dr Paweł Dettloff

wystąpi z pracą pt.:

Nieznane dzieła XVIII-wiecznego malarza Jana Neinderffera w Krakowie 


 

 

Instytut Historyczny UW i SKNH UW
zapraszają na konferencję z okazji 250 rocznicy koronacji Stanisława Augusta:

Zmierzch i Świt. Stanisław August i Rzeczpospolita 1764-1795.


Zgłoszenia tematów przyjmujemy do 31 maja.

https://www.facebook.com/events/622892787792702/?fref=ts

Konferencja odbędzie się 28 listopada 2014 roku (piątek) w Sali Balowej Pałacu na Wyspie (Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie). W czasie jej trwania studenci, miłośnicy osiemnastego wieku przedstawią wyniki swoich najnowszych badań.

Prezentowane referaty będą dotyczyły polityki wewnętrznej Rzeczypospolitej, jej sytuacji międzynarodowej, społeczeństwa, kultury i gospodarki w czasach Stanisława Augusta. Zgłoszenia zawierające przybliżony temat referatu przyjmujemy do 31 maja 2014r. Od zakwalifikowanych referentów będziemy oczekiwać abstraktu (do 2000 znaków) i opisu wykorzystanej bazy źródłowej do dn. 15 października 2014r. Formularz dostępny pod linkiem:

 

https://docs.google.com/document/d/1Ds90oejlSAoSYCIEO4R7A4sq4pEGByJUZoVaiF56ENs/edit?pli=1

 

Uczestnicy konferencji będą mieli 20 minut na wygłoszenie swoich referatów. Do ich dyspozycji oddajemy komputer i rzutnik. Opłata konferencyjna wynosi 15 złotych. Organizatorzy deklarują pomoc w organizacji pobytu uczestników w Warszawie w czasie trwania konferencji. Wszelkie pytania i wątpliwości prosimy zgłaszać na adres: konferencjastanislawowska@gmail.com Konferencja została objęta patronatem Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie, Polskiego Towarzystwa Badań nad Wiekiem Osiemnastym i Zamku Królewskiego w Warszawie. Planowana jest publikacja wygłoszonych referatów.

 


 

Rzemiosło artystyczne na przestrzeni wieków

Ogólnopolska Konferencja Naukowa
pod patronatem
J.M Rektora UKSW ks. prof. dr hab. Stanisława Dziekońskiego

 

21-22 maja 2014 r.
ul. Wóycickiego 1/3 (bud. 23, sala 201)

 

Organizatorzy:

Katedra Kultury Artystycznej,

Instytut Historii Sztuki UKSW

 

Współpraca:

Koło Naukowe Studentów Historii Sztuki UKSW,

Stowarzyszenie Historyków Rzemiosła Artystycznego Artificium

 

/PROGRAM/

 


Konferencja

„Działalność fundacyjna biskupów krakowskich"

W Instytucie Historii Sztuki UJ trwa (do 26 kwietnia) międzynarodowa konferencja naukowa „Działalność fundacyjna biskupów krakowskich", zorganizowana w 650. rocznicę konsekracji gotyckiej katedry na wawelu oraz 650. rocznicę założenia Akademii Krakowskiej.

Celem konferencji jest nakreślenie zjawisk związanych z inicjatywami fundacyjnymi hierarchów Kościoła krakowskiego (biskupów ordynariuszy i sufraganów) od powstania diecezji do współczesności. Uczestnicy konferencji przedstawią wpływ biskupów na przemiany architektoniczne i artystyczne katedry krakowskiej, ich rolę w kształtowaniu artystycznego i kulturowego krajobrazu diecezji krakowskiej oraz ich stosunek do klasztorów w Małopolsce. W kolejnych blokach tematycznych omówione zostaną fundacje artystyczne hierarchów w średniowieczu, w okresie nowożytnym i w wieku XIX. Szczególna uwaga poświęcona zostanie także biskupim rezydencjom.

 

 

Serdecznie zapraszamy na Ogólnopolską Konferencją Naukową:

"Zespół zabytkowy Piotrawina – promocja dziedzictwa"

Piotrawin, 16–17 maja 2014 roku.

 

 

/Program PDF/

 


 

 

 


 

 

ULOTKA_520_a.jpg 

 

ULOTKA_520_b.jpg


 

 

NAJLEPSZE DYPLOMY INSTYTUTU SZTUK PIĘKNYCH UMCS W LUBLINIE 2010-2013

Otwarcie wystawy odbędzie się w dniu 7.03.2014, o godz. 19.00
Galeria Labirynt
ul. ks. J. Popiełuszki 5, Lublin


Jest to pierwsza tak obszerna prezentacja dorobku dydaktycznego Instytutu Sztuk Pięknych UMCS w Lublinie. Wystawa wpisuje się w ubiegłoroczny jubileusz 40-lecia kierunków artystycznych na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej oraz w obchody 70-lecia istnienia uczelni w roku bieżącym. Prace przedstawione na wystawie reprezentują wszystkie dyscypliny artystyczne obecne w ISP w formie kierunków, studiów, bądź specjalności, takie jak: malarstwo, grafika warsztatowa, projektowanie graficzne, rzeźba, ceramika, fotografia, intermedia, multimedia, film animowany oraz wideo.
Wystawa czynna do 30.03.2014.

 


 

 

Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora Cricoteka i
Stowarzyszenie Historyków Sztuki - Oddział Krakowski
zapraszają na prelekcję

Justyny Michalik

w ramach Sekcji Sztuki Nowoczesnej

„Wystarczy zrobić tylko pierwszy krok…
Happeningi i Teatr Happeningowy Tadeusza Kantora – opis i analiza krytyczna zjawiska”

28 lutego, godz. 19:00,
Archiwum Cricoteki, ul. Kanonicza 5

Spotkanie poprowadzi Anna Baranowa.

 


 

KOŚCIOŁY ROMAŃSKIE w POLSCE

Autorem prezentowanej publikacji jest

prof. dr hab. Jarosław Jarzewicz

wybitny znawca problematyki architektury i sztuki średniowiecznej

z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.

 

Autorem fotografii jest znany gnieźnieński artysta-fotografik

Jerzy Andrzejewski.

 

KLUB MIŁOŚNIKÓW KSIĄŻKI "TYCHY"

www.kmktychy.pl

Elżbiets Wróbel

tel.: 32 218-21-75

 


 

 

Archiwum Państwowe w Lublinie

zaprasza 25 lutego br.

na uroczystą inaugurację ogólnopolskiej akcji

Archiwa Rodzinne

- sala konferencyjna

Archiwum Państwowe w Lublinie, ul. Jezuicka 13, godz. 16.00.

 

Spotkanie otworzy Dyrektor Archiwum dr Piotr Dymmel, wystąpieniem zatytułowanym „Wszyscy jesteśmy archiwistami”. Następie Agnieszka Konstankiewicz przedstawi ideę i program akcji „Archiwa Rodzinne” w lubelskim Archiwum. Jako główni prelegenci wystąpią Marek Łoś i Piotr Glądała. Pierwszy z zaproszonych gości przedstawi problemy towarzyszące gromadzeniu rodzinnych archiwaliów, natomiast drugi opowie o swojej pasji genealogicznej. Wystąpieniom towarzyszyć będzie ekspozycja oryginalnych dokumentów, pochodzących z zespołu archiwalnego nr 80 - Archiwum Łosiów, przechowywanego w lubelskim Archiwum (przekazanego przez rodzinę Łosiów jako depozyt) oraz z archiwum domowego Piotra Glądały. Niniejsze spotkanie rozpocznie cykl comiesięcznych spotkań z twórcami i posiadaczami rodzinnych archiwów.

 

W ramach akcji „Archiwa Rodzinne” organizowane będą również comiesięczne warsztaty archiwalne. Pierwsze z nich odbędą się w dniu 27 lutego br., o godz. 16.30. Udział w warsztatach umożliwi uzyskanie informacji o zabezpieczaniu i przechowywaniu archiwaliów rodzinnych w domowych warunkach. Uczestnicy będą mogli również uzyskać poradę co zrobić z niechcianymi lub przypadkowo znalezionymi archiwaliami, aby nie zostały bezpowrotnie utracone. W ramach warsztatów zaprezentowane zostaną źródła i wydawnictwa niezbędne do poszukiwań genealogicznych i biograficznych. Na podstawie zgromadzonych dokumentów z naszego zasobu będzie można zapoznać się z technikami wyszukiwania informacji w poszczególnych typach źródeł oraz uzyskać informacje, w jaki sposób rozpocząć czy też kontynuować poszukiwania własnej rodziny w zasobie archiwalnym. Pokażemy także w jaki sposób prowadzić poszukiwania genealogiczne, wykorzystując zasoby i możliwości Internetu.

 

 

zaproszenie

 

zaproszenie

 

warsztaty_plakat

 

 


 

 

Galeria Gardzienice

ma zaszczyt zaprosić na wernisaż wystawy

"Fotografie" Pawła Żaka

Wernisaż wystawy: 06.03.2014r., godz. 18.00
Galeria Gardzienice, ul. Grodzka 5a, 20-112 Lublin
Wstęp na wernisaż i wystawę wolny.Wystawa w galerii "Gardzienice" prezentuje fragmenty rozpoczętego w 1998 roku i dotychczas kontynuowanego cyklu „bez tytułu”. Wspólnymi cechami prac z tego cyklu powstających na przestrzeni wielu lat jest naturalistyczne, nieinscenizujące podejścia do przedstawianych obiektów (głównie ze świata natury) i widoków, oraz specyficzna autorska metoda kopiowania dająca w efekcie odbitki unikatowe z elementami plastycznymi nieobecnymi w fotografowanej rzeczywistości, a widoczne w obrazie.

O fotografiach z tego cyklu pisał m.in Bogdan Konopka:
"…Paweł Żak wywołuje swoje odbitki w wielogodzinnych cyklach, za każdym razem uzyskując niepowtarzalny, unikalny rezultat. Od strony czysto fotograficznej, a także chemicznej jest to działanie nielogiczne i destrukcyjne. Jednocześnie jednak w ten właśnie sposób Paweł wydobył nieznaną twarz czasu: wolną od naszej woli sumę wzrostu i zamierania, pod którą wystarczy miejsca dla każdego chętnego na stworzenie własnego świata…"


Paweł Żak
Zajmuje się głównie fotografią inscenizowaną o charakterze symbolicznym. Wiele jego prac powstało przy użyciu nietypowych technik kopiowania dających w rezultacie unikatowe odbitki.
Studiował nauki społeczne na Uniwersytecie
Warszawskim. Absolwent Wydziału Komunikacji Multimedialnej
Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu. Doktor fotografii.
Wykłada fotografię na Wydziale Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego i w Wyższym Studium Fotografii ZPAF. Członek Związku Polskich Artystów Fotografików od roku 1995.
Laureat m.in. Prix de la Lumierre w European Photography Contest- Vevey, Szwajcaria 1998.
Najbardziej znane serie jego prac to „Opowieści” i „Bez tytułu” – fotografie martwych natur i kwiatów. Szczególnie ważnym w twórczości artysty był cykl „Bliski znajomy” – cykl zdjęć autoportretowych. Najnowsze prace zebrane w cyklu wielkoformatowych powiększeń "Słodki poniedziałek i inne martwe natury" mają charakter symboliczny.
Od 1994 roku brał udział w kilkudziesięciu wystawach zbiorowych, miał kilkadziesiąt wystaw indywidualnych w kraju i za granicą, m.in na festiwalu w Arles w 2004 roku.

Jego prace znajdują się w kolekcjach: Bibliotheque Nationale w Paryżu,Muzeum Narodowego w Warszawie, Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie, Muzeum Sztuki w Łodzi oraz w kolekcjach prywatnych w Polsce, Francji, Norwegii, Danii, Holandii, Belgii, Niemczech, Brazylii, Wielkiej Brytanii i USA.

www.pawelzak.com

 


 

 

Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie

zaprasza na wernisaże i wystawy w Pałacu Sztuki.

 

  • Prof. Sławomir Karpowicz - wystawa z cyklu “Mistrzowie martwej natury” - wystawa czynna od 3.02.- 2.03.2014, Pałac Sztuki - Świetlica Wyspiańskiego
  • “Architektura - przestrzeń - forma”, Stanisław Deńko - architekt “Osobowość twórcza - paradygmaty”- spotkanie autorskie i prezentacja wystawy: 17 lutego br., godz. 18.00, wystawa czynna od 5.02.- 2.03.2014, Górny Pałac Sztuki
  • Trans-formacje lokalnej tożsamości FORUM - CRACOVIA - NOT. Interdyscyplinarne warsztaty studenckie - NOWA PRZESTRZEŃ 2013; wernisaż: 6 lutego br., godz. 17.15; wystawa czynna od 5.02.- 2.03.2014, Dolny Pałac Sztuki

 


 

 

77151_728707590474728_2140425641_n.jpg

 

26 stycznia (niedziela) w Lublinie

odbędzie się koncert charytatywny

Lubelski Euromajdan Kulturalny "LEK"

Na Placu przed Centrum Kultury w Lublinie od godz. 12.00 zagrają lubelscy artyści i nie tylko. 

Będzie to też okazja do zbierania leków, który zostaną przekazane na Majdan w Kijowie. 


Więcej inormacji

 


 

 

Szanowni Państwo,

Polska Misja Historyczna

we współpracy

z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu

oraz Uniwersytetem Juliusza Maksymiliana w Würzburgu

organizuje konferencję naukową pod tytułem:

Unterwegs auf Pilgerstraßen. Pilger aus dem polnischen und deutschen Raum im Spätmittelalter und der Frühen Neuzeit

[W podróży szlakami pątniczymi. Pielgrzymi z terenów polskich i niemieckich w późnym średniowieczu i nowożytności].

Konferencja odbędzie się w dniach 18 i 19 września 2014 roku.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji oraz do zgłaszania propozycji referatów.

W załączeniu przesyłam zaproszenie do udziału w tej sesji, w którym znajdą Państwo dalsze informacje na jej temat.

Uprzejmie proszę o przekazanie informacji o organizowanej konferencji wszystkim zainteresowanym.

 

Z wyrazami szacunku oraz pozdrowieniami

Renata Skowrońska

 

/ZAPROSZENIE pdf/

__________________________________

Dr. Renata Skowronska

Polska Misja Historyczna przy Uniwersytecie Juliusza Maksymiliana w Würzburgu

Polnische Historische Mission an der Julius-Maximilians-Universität Würzburg

Tel.: +49 931/31-81029

http://historicus.umk.pl/pmh/index.html

Adres / Anschrift: Polnische Historische Mission an der Universität Würzburg Am Hubland 97074 Würzburg

 

 

 


 

 

Szanowni Państwo,

Przesyłam w załącznikach informację dotyczącą konferencji

„Światy melancholii”,

która odbędzie się w Opolu w dn. 22-24.10.2014.

 

Serdecznie pozdrawiam,

 

Joanna Filipczyk

kierownik Działu Sztuki

Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu

św. Wojciecha 13

45-023 Opole

tel. 77/44 31 762

 

/ZAPROSZENIE_pdf/

/FORMULARZ_ZGLOSZENIOWY_doc/

 


 

 

Zakład Socjologii Zbiorowości Terytorialnych i Wirtualnych
Instytut Socjologii
Uniwersytet Rzeszowski
Stowarzyszenie Naukowe Przestrzeń Społeczna i Środowisko

zapraszają do udziału w interdyscyplinarnej konferencji naukowej
z cyklu 

Przestrzeń Społeczna,


"Estetyka w przestrzeni społecznej"

Konferencja odbędzie się w dniach 12-13 maja 2014 roku na Uniwersystecie Rzeszowskim i jest adresowana do przedstawicieli nauki i sztuki. Całość zamierzamy podsumować publikacją monograficzną.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 29 marca 2014.
Szczegółowe informacje są zawarte w załączniku oraz na stronie internetowej www.przestrzenspoleczna.pl
Pytania także można kierować na adresy e-mailowe:

kontakt@przestrzenspoleczna.pl

 lub 

dporczynski@gmail.com

 


 

 

Szanowni Państwo,
w imieniu Muzeum Sopotu organizatora konferencji “Z dziejów polskiego koloryzmu. Wokół Artura Nachta-Samborskiego i Szkoły Sopockiej”, jaką planujemy w dniach 5–6 marca 2014 r. mam przyjemność zaprosić do udziału w tym znaczącym dla naszego środowiska badaczy i miłośników sztuki wydarzeniu.
Tematyka konferencji szeroko zakreślona przez jej autorów, daje możliwość różnym interpretacjom, wielu wątkom dotyczącym samego artysty, jak i jego otoczenia. Podejmiemy problem wpływów Nachta na polskie malarstwo powojenne, także udział kapistów i kolorystów w  kształtowaniu polskiej sztuki tego okresu. Podejmiemy zagadnienia związane z organizacją PWSSP w Sopocie, a zatem z dziejami dzisiejszej ASP w Gdańsku i udziałem jej profesorów, studentów w życiu artystycznym Wybrzeża. Nie mniej ważne są dla nas związki Nachta z Krakowem, Poznaniem czy Warszawą – w każdym z tych miast artysta pozostawił po sobie trwały ślad.
Serdecznie zapraszam do udziału w konferencji, wszystkie informacje znajdą Państwo w załączonym piśmie.
 
Jako pomysłodawca i współautor konferencji Muzeum Sopotu z przykrością przekazuje informację o rezygnacji w naszych pracach Dziekana Wydziału Malarstwa  Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, o czym zostali Państwo wcześniej powiadomieni przez samego Pana Dziekana.
Organizację całości przejmie nasze muzeum.
 
Warunki organizacyjne i założenia merytoryczne  sesji pozostają bez zmian. Wszelkie pytania i sugestie proszę kierować na adres: todoroska@sopot.pl lub muzeum@sopot.pl.
 
Z serdecznymi pozdrowieniami i z wyrazami szacunku
Małgorzata Buchholz-Todoroska

 

Małgorzata Buchholz-Todoroska
Dyrektor Muzeum Sopotu
81-724 Sopot, ul. Poniatowskiego 8
tel. 58 5512266
fax 58 5517198
kom. 609680775
todoroska@sopot.pl
muzeum@sopot.pl
www.muzeumsopotu.pl

 


 

 

Stowarzyszenie Historyków Sztuki Oddział Krakowski

ul. Starowiślna 29-31, domofon 80 (w oficynie), tel. 12 422 60 27

na prelekcję

dr Agaty Wójcik

REMBRANDT, NORWID I „DRAMAT
W SERAJU“. NOWE SPOJRZENIE NA „DZIEWCZYNĘ W KĄPIELI“
PANTALEONA SZYNDLERA

19 stycznia 2014 (piątek), g. 19.00

 

 

dr AGATA WÓJCIK
historyk sztuki, stopień doktora uzyskała w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego na podstawie dysertacji Stanisław Chlebowski, "Nadworny Farbiarz Jego Sułtańskiej Mości". Życie i twórczość (2013). Pracuje na stanowisku adiunkta na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Zajmuje się malarstwem XIX i przełomu XIX i XX wieku.

Młoda badaczka przedstawi w nowym świetle dzieło Pantaleona Szyndlera "Dziewczyna w kąpieli", które zdobi Sukiennice od 120 lat. Będzie to swoista monografia jednego obrazu – począwszy od ustalenia datowania tej pracy, przez analizę formalną, po szerszy kontekst artystyczny i kulturowy.

 


 

 

Projekt I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej

 

pt. Miłość w kulturze polskiej

 

Szanowni Państwo,

 

wyobrażenie miłości, jej zrywy, przeżywanie oraz upadki wyzwalały w codziennych zachowaniach Polaków rozmaite reakcje i refleksje, było inspiracją malarzy, poetów, prozaików, muzyków. Miłość, jej manifestacje i symbole, wywołane nią stany uniesienia i traumy, obecne były we wszystkich środowiskach społecznych. Miłość zajęła trwałe miejsce w dziejach Polski, stanowiąc w znacznej mierze o wrażliwości mieszkańców na jej przyczyny, trwanie i skutki. Pozostawiła i pozostawia po sobie ogromne świadectwo w polskim materialnym i niematerialnym dziedzictwie kultury, którego oblicze niekiedy jest trudne do określenia i spenetrowania. Intencją organizatorów jest sprowokowanie badaczy do odpowiedzi na pytanie: po co nam miłość i czyja jest miłość? Nadto pragniemy zwrócić uwagę na takie pola jak:

- archeologiczne ślady miłości,

- kultura i społeczeństwo bez miłości,

- miłość w kulturze ludowej,

- miłość a zmiana,

- miłość w epokach literackich, jej inności, cienie i blaski,

- miłość, seks, prokreacja, tabu w różnych kulturach,

- miłość a gender,

- miłość a feminizm,

- miłość a racjonalność,

- miłość a twórczość plastyczna,

- miłość a folklor,

- miłość „dawna” – miłość „współczesna”,

- miłość pisarza oddana literacką fikcją,

- miłość emancypantki i feministki,

- miłość studencka – dawniej i dzisiaj,

- miłosne dewiacje w tekście literackim oraz plastycznym,

- medyczne aspekty miłości,

- prawne aspekty miłości,

- „słowa” i „rzeczy” o miłości.

 

Z tych, między innymi, powodów Uniwersytet Rzeszowski podjął próbę antropologicznego ogarnięcia rozmaitych, możliwie najszerszych, obszarów wiedzy programowo lub sporadycznie sięgających po kolorystykę miłości we wszelkich temporalnych płaszczyznach.

Zwracamy się zatem do uczonych wszelkich specjalności z prośbą o możliwość rozważenia udziału w I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. Miłość w kulturze polskiej. Nasza propozycja oferty udziału w Konferencji skierowana jest przede wszystkim do archeologów, historyków, historyków sztuki, etnologów, folklorystów, socjologów, muzykologów, literaturoznawców, językoznawców, prawników i lekarzy. Przewidujemy, że I Ogólnopolska Konferencja pt. Miłość w kulturze polskiej odbędzie się w dniach 16-17 maja 2014 roku w pensjonacie „Oblasówka”, Oblasy 190, 24 – 123 Janowiec, t. 501 102 962, e- mail: oblasowka@oblasowka.pl.

Wstępna kalkulacja przedsięwzięcia pozwala przypuszczać, iż opłata konferencyjna wahać się będzie w granicach 501 zł.

Zamknięcie terminu nadsyłania (zgłaszania) tematów wystąpień organizatorzy określają na 15 kwietnia 2014 roku. Ewentualną korespondencję proszę kierować na adres: e- mail: lysiakwojciech@univ.rzeszow.pl; t. 789 144 756.

 

Projektem Konferencji proszę zainteresować swoje otoczenie.

 

Z poważaniem

 

prof. dr hab. Wojciech Łysiak

 

Autor: Ireneusz Marciszuk
Ostatnia aktualizacja: 30.09.2015, godz. 13:03 - Ireneusz Marciszuk