Zasięg sieci eduroam

Sieć eduroam  pokrywa swym zasięgiem prawie wszystkie budynku KUL-u. Ze względu na specyfikę budynków, sieć eduroam ma najlepszy zasięg na korytarzach i w holach. 

 

Dokładna lista budynków  objętych zasięgiem sieci eduroam na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II znajduje się na stronie: https://www.eduroam.pl/

 

Dodatkowo sieć eduroam w Lublinie dostępna jest na Politechnice LubelskiejUniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej

 

Można się również zapoznać z listą uczelni w Polsce, które przystąpiły do projektu eduroam: eduroam Polska


WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona
ikona