ZAPRASZAMY NA STUDIA OD SEMESTRU LETNIEGO

W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016

 

 

GOSPODARKA PRZESTRZENNA

(studia stacjonarne II stopnia)

 

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie jest ukończenie studiów inżynierskich I stopnia na jednym z wymienionych kierunków: architektura krajobrazu, architektura, ogrodnictwo, gospodarka przestrzenna.

W przypadku kandydatów, którzy ukończyli studia I stopnia oparte na Krajowych Ramach Kwalifikacji, warunkiem ubiegania się o przyjęcie jest posiadanie kwalifikacji inżynierskich oraz zrealizowanie efektów kształcenia z obszaru nauk przyrodniczych lub technicznych.

Kwalifikacja na podstawie konkursu ocen na dyplomie.

 

ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU

(studia stacjonarne II stopnia)

 

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie jest ukończenie studiów inżynierskich na kierunku gospodarka przestrzenna lub architektura krajobrazu.

W przypadku kandydatów, którzy ukończyli studia oparte na Krajowych Ramach Kwalifikacji, warunkiem ubiegania się o przyjęcie jest posiadanie kwalifikacji inżynierskich oraz zrealizowanie efektów kształcenia obszaru nauk przyrodniczych lub technicznych.

Kwalifikacja na podstawie konkursu ocen na dyplomie.

 

Do 7 marca 2016 r. została przedłużona rekrutacja zimowa na studia II stopnia na kierunkach: architektura krajobrazu i gospodarka przestrzenna.

 

Szczegóły rekrutacji zimowej 2015/2016

Kontakt do Biura rekrutacji

 

 

Oferta dydaktyczna Wydziału Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu KUL na rok akademicki 2015/2016

Autor: Ewa Pajdowska
Ostatnia aktualizacja: 22.02.2016, godz. 12:00 - Ewa Pajdowska