Gospodarka przestrzenna (stacjonarne II stopnia)

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie jest ukończenie studiów inżynierskich na jednym z wymienionych kierunków: gospodarka przestrzenna, architektura krajobrazu, architektura, geodezja i kartografia. 

 

W przypadku kandydatów, którzy ukończyli studia I stopnia oparte na Krajowych Ramach Kwalifikacji, warunkiem ubiegania się o przyjęcie jest posiadanie kwalifikacji inżynierskich oraz zrealizowanie efektów kształcenia z obszaru nauk przyrodniczych lub technicznych. 

 

Kandydatom z innych kierunków niż gospodarka przestrzenna po przedstawieniu i porównaniu uzyskanych efektów kształcenia na studiach I stopnia mogą zostać wskazane przedmioty do uzupełnienia w celu wyrównania uzyskanych efektów kształcenia. Lista przedmiotów do uzupełnienia będzie wskazywana indywidualnie.

 

Architektura krajobrazu (stacjonarne II stopnia)

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie jest ukończenie studiów inżynierskich na jednym z wymienionych kierunków: architektura krajobrazu, architektura, ogrodnictwo, gospodarka przestrzenna.

 

W przypadku kandydatów, którzy ukończyli studia I stopnia oparte na Krajowych Ramach Kwalifikacji, warunkiem ubiegania się o przyjęcie jest posiadanie kwalifikacji inżynierskich oraz zrealizowanie efektów kształcenia z jednego z następujących obszarów nauk:
a) przyrodniczych,
b) technicznych,
c) rolniczych, leśnych i weterynaryjnych,
d) sztuki.

 

Kandydatom z innych kierunków niż architektura krajobrazu, po przedstawieniu i porównaniu uzyskanych efektów kształcenia na studiach I stopnia, mogą zostać wskazane przedmioty do uzupełnienia, w celu wyrównania uzyskanych efektów kształcenia. Lista przedmiotów do uzupełnienia będzie wskazywana indywidualnie.

 

Terminarz rekrutacji: 5 grudnia 2016 r. – 28 lutego 2017 r.

Niezbędne linki:

Dokumenty dla  kandydatów | Rekrutacja | Dokumenty dla przyjętych | Biuro rekrutacji

Autor: Anna Położyńska
Ostatnia aktualizacja: 09.12.2016, godz. 11:37 - Anna Położyńska