Serdecznie zapraszamy do udziału w Światowym Zjeździe Absolwentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

 

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółami wydarzenia

Zapraszamy na wykład pt. "Environment law in state-union systems - insights from The United Sates and the EU", który poprowadzi prof. John Duff z University of Massachusetts w Bostonie.

 

zaproszenie na wykład

21.05.2018 - 25.05.2018

Wykłady prof. Giacomo Biagioni

Zapraszamy do wzięcia udziału w wykładach prof. Giacomo Biagioni z Università degli Studi di Cagliari:
22 maja
9.10-10.50 CTW 408 - EU judicial cooperation in civil matters
10.50-12.30 CTW 114 -  Introduction to the Italian legal system
 
Wykłady będą prowadzone w języku angielskim.
 

Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL, Komisja Prawnicza Polskiej Akademii Nauk Oddział w Lublinie, Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL, Stowarzyszenie Kanonistów Polskich oraz Wydział Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego KUL zapraszają do wzięcia udziału w VII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców”. Konferencja odbędzie się w dniu 26 maja 2018 r. (sobota) w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II.

 

Strona internetowa konferencji: www.kul.pl/kpk

 

PROGRAM KONFERENCJI

 

Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL zaprasza do udziału w płatnych stażach w ramach projektu "Staż dla studenta kierunku administracja KUL - start do dobrej pracy. II edycja" Prosimy o zapoznanie się ze szczegółami:

 

staz_dla_studentow_administracji_wppkia

www.kul.pl/stazeadministracjaII 

W dniach 18– 20 kwietnia br. studenci  Wydziału Prawa, Prawa
Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana
Pawła II wzięli udział w finale IV edycji Ogólnopolskiego Moot Court
z Arbitrażu Handlowego, organizowanego przez Europejskie Stowarzyszenie
Studentów Prawa ELSA Warszawa. Zespoły WPPKiA  były reprezentowane
przez dwie drużyny - "Bonum Commune" i "Ad Meritum". W skład drużyn
wchodzili studenci IV i V roku prawa oraz Międzyobszarowych
Indywidualnych Studiów Humanistyczno-Społecznych: Klaudia Mańka,
Filip Marcinkowski, Jakub Trubiłowicz (Bonum Commune) oraz Aleksandra
Kowalczyk, Ewelina Oleszek, Sylwia Mosio (Ad Meritum).
Opiekunami czuwającymi nad merytorycznym przygotowaniem drużyny "Bonum
Commune" byli dr hab. Joanna Misztal-Konecka, prof.KUL i dr Paweł
Wrzaszcz. Z kolei drużyna "Ad Meritum" przygotowywała się pod okiem
dr Piotra Sławickiego. Ponadto wsparcia studentom udzielił dr Dariusz
Bucior.
Do Konkursu zgłosiło się 40 drużyn z całego kraju. Pierwszy etap
stanowiło sporządzenie pism procesowych, których oceny dokonali
profesjonalni arbitrzy. Następnie autorzy najlepszych prac zmierzyli
się ze sobą w trakcie posiedzeń w Sądzie Arbitrażowym przy Krajowej
Izbie Gospodarczej w Warszawie. Ścisły finał odbył się w Sądzie
Najwyższym, a wyniki zostały ogłoszone na uroczystej gali.
Do etapu ustnego, a tym samym do wielkiego finału zakwalifikowało
się osiem drużyn, których pisma zostały ocenione najwyżej. Wśród
nich znalazły się obie drużyny reprezentujące Wydział Prawa, Prawa
Kanonicznego i Administracji KUL.

 

Finalistom składamy serdeczne gratulacje

Nuncjusz Apostolski, z upoważnienia Sekretarza Stanu Stolicy Apostolskiej, powołał nowy skład Kościelnej Komisji Konkordatowej, mianując jej przewodniczącym ks. bp. Artura Mizińskiego, sekretarza generalnego Konferencji Episkopatu Polski.

W imieniu społeczności Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL, wyrażając radość z mianowania,  składamy Czcigodnemu Księdzu Biskupowi serdeczne gratulacje i życzenia sukcesów na nowym stanowisku

Niezmiernie miło nam poinformować całą społeczność akademicką, że Studenci prawa KUL: Ewelina Oleszek i Ali Riza Öztürk zajęli VI miejsce w międzynarodowym konkursie International Client Consultation Competition, który odbywał się w tym roku Maastricht.

Nasi Studenci stanowią szóstą najlepszą drużynę świata!

Przedmiotem tegorocznego konkursu była problematyka prawa zobowiązań: Conracts: Mistakes and otherbases for performance. Konkurs prowadzony był w języku angielskim. Do sukcesu studentów KUL przyczynił się dr Delaine Swenson, prof. KUL, opiekun naukowy drużyny.

 

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!!!

 

ICCC_fot_1a ICCC_fot.2b

Instytut Europeistyki KUL, Koło Naukowe Studentów Europeistyki „EURO-KUL”

oraz Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych KUL

serdecznie zapraszają wszystkich studentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II do wzięcia udziału w
III edycji Konkursu European Public Speaking Competition

 

czytaj więcej

Katedra Historii Ustroju i Prawa Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL we współpracy z Fundacją Fundamenta mają zaszczyt i przyjemność zaprosić studentów, doktorantów oraz młodych pracowników naukowych do udziału w II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt.

„Z dziejów bankowości – historia monetarna Polski od X wieku do współczesności”.

Konferencja odbędzie się dnia 9 maja 2018 roku. Miejscem obrad będzie Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Centrum Transferu Wiedzy (CTW-113, 114).

 

czytaj więcej

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, Katedra Prawa Międzynarodowego i Amerykańskiego KUL
wspólnie z Wydziałem Prawa i Administracji oraz Centrum Nauczania i Certyfikacji Języków Obcych UMCS zapraszają studentów do udziału w VI Międzyuczelnianej Konferencji Prawniczej w języku angielskim na temat

CREATION AND EXTINCTION OF STATEHOOD IN INTERNATIONAL LAW

Konferencja odbędzie się dnia 17 maja 2018 roku na Wydziale Prawa i Administracji UMCS

 

czytaj więcej