Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL

Polskie Towarzystwo Studiów Europejskich – Oddział Lubelski

Sekcja Prawa i Instytucji Europejskich

oraz

Zachodnie Centrum Naukowe Narodowej Akademii Nauk Prawnych Ukrainy

Katedra Europeistyki – Wydział Stosunków Międzynarodowych

Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Iwana Franki

 

zapraszają na

 

Międzynarodową konferencję inaugurującą pracę

Sekcji Prawa i Instytucji Europejskich

Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich

 

Przeobrażenia instytucjonalno-ustrojowe Unii Europejskiej

oraz państw członkowskich

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

20 września 2018 r., godz. 16.00-20.00

Collegium Iuridicum
Lublin, ul. Spokojna 1, sala 204

Narodowy Uniwersytet im. Iwana Franki we Lwowie

22 września 2018 r., godz. 11.00

Lwów, ul. Strzelców Siczowych 19, sala 205

 

PROGRAM KONFERENCJI

Informujemy, że w dniach 23-26 września 2018 r. odbędzie się w Lublinie XXIII Zjazd Katedr Teorii i Filozofii Prawa. Temat przewodni konferencji koncentruje się wokół procesu tworzenia prawa i brzmi następująco: „Państwo – społeczeństwo – kultura: formalne i nieformalne źródła prawa”

 

zobacz więcej na stronie internetowej XIII Zjazdu

Burczak Krzysztof, Czepczyńska Emilia, Dyjakowska Marzena, Jońca Maciej, Kwiecień Sebastian (red.), 100 lat nauk prawnych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, Wydawnictwo KUL, Lublin 2018, ss. 501, ISBN 978-83-8061-560-1.

 

Spis treści

 

Poprzez tę publikację pracownicy naukowi Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL pragną ukazać pracę i dorobek naukowy, istotny wkład, który wnieśli ich poprzednicy do nauki polskiej i światowej w dziedzinie nauk prawnych. Proces badawczy i dydaktyczny ma charakter organiczny. Zwykle dzieje się tak, że następne pokolenia wchodzą w dorobek pokoleń poprzednich. Zadaniem każdego pokolenia jest ów dorobek uszanować, odnowić i przekazać następnym pokoleniom.

Natura prawa ma charakter dynamiczny. Tylko Bóg stanowi prawo jedno i niezmienne. Człowiek ma świadomość zasady ius sequitur vitam – prawo idzie za życiem. Rozwój społeczeństw ewokuje stanowienie nowych norm prawnych. Kompetentne organy Kościoła i państwa stanowią prawo, które staje się podstawą funkcjonowania społeczności, Kościoła i państwa.

Dyskurs naukowy nad procesami stanowienia prawa, jego wykładni i obowiązywania, prowadzony na uniwersytetach, służy nie tylko przekazywaniu wiedzy, lecz także kształtowaniu kultury prawnej. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, a w nim Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, przez sto lat wiernie i niezłomnie wypełniał tę misję. Można mieć nadzieję, że patrząc ufnie w przyszłość, będzie ją nadal wypełniał, wierny dewizie Deo et Patriae – Bogu i Ojczyźnie.

 

Ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński

  Rektor KUL

W dniach od 12 do 14 września 2018 roku Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II miał zaszczyt gościć dziekanów, prodziekanów, a także przedstawicieli wydziałów prawa i administracji 18 polskich uniwersytetów. Ogólnopolski Zjazd Dziekanów Wydziałów Prawa Uczelni Publicznych 2018 jest wydarzeniem wpisującym się w obchody 100- lecia jubileuszu naszej Uczelni. Początki studiów prawniczych na naszej Alma Mater sięgają 1918 roku i łączą się ściśle z powstaniem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Program Zjazdu, w tym szczególnym roku,  dotyczył problemów związanych z wejściem w życie Ustawy 2.0. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Panele dyskusyjne zostały poświęcone następującej problematyce:

 

  • Struktura i kompetencje organów uczelni w świetle ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (w tym usytuowanie dzisiejszych wydziałów); autonomia statutowa uczelni i jej zakres.
  • Pracownicy uczelni, ścieżki kariery naukowej (i dydaktycznej) oraz kształcenie doktorantów w świetle ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
  • Ewaluacja jakości działalności naukowej dyscyplin i przyznawanie kategorii naukowej w świetle ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki nauk humanistycznych i społecznych), lista wydawnictw i lista czasopism.
  • Zmiany w procedurze nadawania stopnia doktora, doktora habilitowanego oraz tytułu profesora w świetle ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

 

Zobacz fotorelację z wydarzenia

 

 

Ogólnopolski Zjazd Dziekanów Wydziałów Prawa Uczelni Publicznych został zorganizowany przy wsparciu finansowym Fundacji Potulickiej, KGHM Miedź Polska S. A., Union Investment TFI S.A., PGNiG, Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A., Suempol Sp. z o. o., Fabryka Cukierków „Pszczółka” Sp. z o. o.

Katedra Historii Ustroju i Prawa KUL zaprasza w imieniu Organizatorów do wzięcia udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „Polska nad Bałtykiem – implikacje prawne i gospodarcze w setną rocznicę odzyskania niepodległości”.

 

Konferencja odbędzie się dnia 9 października 2018 r. w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie.

 

Zob. więcej →

pacak

Student prawa kanonicznego

WPPKiA KUL

o. Marian Andrej Pacak

– biskupem w Kanadzie

 

 

 

 

Ojciec święty Franciszek w dniu 5 lipca 2018 roku mianował studenta prawa kanonicznego KUL o. Mariana Andreja Pacaka, CSsR, biskupem Eparchii Świętych Cyryla i Metodego w Toronto Kościoła słowackiego obrządku bizantyjskiego (greckokatolickiego).

O. Marian A. Pacak urodził się 24 kwietnia 1973 roku w Lewoczy (Słowacja) w rodzinie greckokatolickiej. Jest jednym z dwanaściorga rodzeństwa. Od 1991 roku jest członkiem Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela (Redemptoryści). Studiował teologię w Wyższym Seminarium Duchownym Warszawskiej Prowincji Redemptorystów w Tuchowie oraz w Rzymie. Dnia 12 lipca 1998 roku przyjął święcenia prezbiteratu.

Pracował jako m.in. wikariusz, a następnie jako proboszcz w Starej Lubowni, a od 2016 roku jest kapelanem Klasztoru Świętej Trójcy Mniszek Redemptorystek we Vranovie nad Toplą – Lomnicy (Słowacja).

Ukończył także specjalistyczne studia w zakresie teologii moralnej w Akademii Alfonsjańskiej w Rzymie (2003), a od 2016 roku podjął studia niestacjonarne na kierunku prawo kanoniczne w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II.

Gratulujemy!

Mnoho rokov, šťastných rokov, nech sa náš Pán daruje Vám!
Pokoj, zdravie, požehnanie, nech sa náš Pán daruje Vám!