Uprzejmie informujemy, że Eksperci Index Copernicus w procesie oceny w bazie ICI JOURNALS MASTER LIST 2017, wyznaczyli dla czasopism wskaźnik Index Copernicus Value za rok 2017 na poziomie:

Studia z Prawa Wyznaniowego – 95.62

Kościół i Prawo – 92.90

Review of Comparative Law – 86.04

Roczniki Nauk Prawnych – 58.85

Serdecznie zapraszamy Państwa do publikowania na łamach naszych czasopism.

Uprzejmie informujemy, że dnia 13 listopada 2018 r. Pan dr hab. Andrzej Herbet, prof. KUL, został wybrany na stanowisko dziekana Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Jednocześnie w imieniu ustępującego dziekana Pana dr hab. Krzysztofa Wiaka, prof. KUL informujemy, że złożył rezygnację z pełnionej funkcji w związku z wyborem na sędziego Sądu Najwyższego.

W dniu 8 listopada 2018 roku Pani dr hab. Małgorzata Wąsek-Wiaderek, prof. KUL, kierownik Katedry Postępowania Karnego KUL otrzymała z rąk Prezydenta RP Andrzeja Dudy nominację na stanowisko sędziego Sądu Najwyższego.

Katedra Praw Człowieka zaprasza studentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II do udziału w Jubileuszowym Konkursie Wiedzy pt. „25 lat Rzeczypospolitej Polskiej w systemie Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności”. Partnerem Konkursu jest Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Celem konkursu jest rozpowszechnienie wśród studentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II wiedzy na temat Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, jej stosowania i znaczenia w polskim porządku prawnym.

czytaj więcej

W dniu 10 października 2018 roku Prezydent RP pan Andrzej Duda powołał nowych sędziów Sądu Najwyższego.

Wśród 19 sędziów powołanych  do Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych

znaleźli się Pracownicy WPPKiA KUL

 

pan dr hab. Marek Dobrowolski,

pan dr hab. Krzysztof Wiak, prof. KUL

oraz  pan dr hab. Jacek Widło, prof. KUL

 

Wśród sędziów powołanych do  Izby Cywilnej jest

 

 Pani dr hab. Joanna Misztal – Konecka, prof. KUL