Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pana Józefa Jaskuły,

Taty Pani doktor Lidii Jaskuły.

Pani Doktor, całej Rodzinie i Bliskim Zmarłego

pragniemy złożyć najszczersze wyrazy współczucia.Społeczność Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i AdministracjiUroczystości pogrzebowe rozpoczną się Mszą św. w kościele pw. św. Marii Magdaleny w Pszczewie 12 stycznia o godz. 11.00.

W imieniu organizatorów: Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL oraz Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół WPPKiA KUL prosimy o zapoznanie się z informacją na temat kursu przygotowującego do egzaminów wstępnych na aplikacje prawnicze w 2019 roku. Kurs przeznaczony jest dla studentów V roku prawa KUL, Absolwentów i Przyjaciół WPPKiA KUL, a także studentów i absolwentów innych Uczelni.

 

zobacz informację o kursie

 

 

Pani Emilia Gągol z IV roku prawa zdobyła I miejsce w II Ogólnopolskim Studenckim Konkursie Wiedzy z Zakresu Prawa Wyznaniowego, który odbył się 7 grudnia 2018 r. w Opolu.
Organizatorami Konkursu są Polskie Towarzystwo Prawa Wyznaniowego oraz Uniwersytet Opolski (Zakład Prawa Konstytucyjnego i Wyznaniowego na Wydziale Prawa i Administracji UO). W tegorocznej edycji konkursu udział wzięli studenci z: Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Uniwersytetu Opolskiego. Hasło przewodnie tegorocznego konkursu brzmiało "Konkordat Polski 1993/1998". Opiekunem naukowym drużyny KUL był dr Michał Zawiślak z Katedry Prawa Wyznaniowego
Gratulujemy serdecznie!

Prosimy o zapoznanie się z decyzją ks. Prorektora ds. Studentów i Kontaktów Międzynarodowych ws. zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych na KUL w roku akademickim 2018/2019.

 

W imieniu ks. Prorektora ds. Studentów i Kontaktów Międzynarodowych zapraszamy doktorantów, którym przyznano wyżej wymienione strypendium na spotkanie w dniu 13 grudnia 2018 r., godz. 13.00, Aula Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

 

Obecność na spotkaniu jest obowiązkowa

 

stypendium projakościowe - ostateczna lista rankingowa, I rok

 

stypendium projakościowe - ostateczna lista rankingowa od II roku

 

 

Uprzejmie informujemy, że Eksperci Index Copernicus w procesie oceny w bazie ICI JOURNALS MASTER LIST 2017, wyznaczyli dla czasopism wskaźnik Index Copernicus Value za rok 2017 na poziomie:

Studia z Prawa Wyznaniowego – 95.62

Kościół i Prawo – 92.90

Review of Comparative Law – 86.04

Roczniki Nauk Prawnych – 58.85

Serdecznie zapraszamy Państwa do publikowania na łamach naszych czasopism.