logo_cptiod

CENTRUM PRAWA TECHNOLOGII INFORMACYJNYCH I OCHRONY DANYCH

Centrum jest jednostką badawczo – dydaktyczną, której aktywność skoncentrowana jest na szeroko rozumianej problematyce prawa technologii informacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem prawa ochrony danych osobowych. [+ więcej +]

 Centrum Prawa Amerykańskiego

CENTRUM PRAWA AMERYKAŃSKIEGO (Center for American Law) działa na Wydziale od 1998 roku i odgrywa istotną rolę w rozwoju współpracy naukowej i dydaktycznej pracowników Wydziału z profesorami reprezentującymi ośrodki naukowe USA. Powstanie CPA było możliwe dzięki współpracy z Amerykańskim Stowarzyszeniem Prawników. [+ więcej +]

  

logo_centrum_ADR_mini.jpg

CENTRUM BADAŃ ADR -

"PRAWO I GOSPODARKA"

Centrum Badań ADR - "Prawo i Gospodarka" propaguje polubowne metody rozwiązywania sporów organizując w tym zakresie kursy i szkolenia oraz prowadząc "klinikę mediacji". W ramach Centrum działa m.in. Rada Biznesu skupiająca przedsiębiorców zaangażowanych w popularyzację idei ADR. [+ więcej +]


 

 

LUBELSKIE

CENTRUM ARBITRAŻU I MEDIACJI facebook

Centrum Arbitrażu i Mediacji (CAM) funkcjonujące na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, jest jednym z sześciu Centrów, działających w całej Polsce i jedynym w regionie południowo-wschodniej Polski, utworzonym we współpracy z Ministerstwem Gospodarki. [+więcej+]


 

4602_64972

4602_64970

KONSORCJUM "BEZPIECZEŃSTWO GOSPODARCZE POLSKI"

Celem Konsorcjum jest zbudowanie platformy współpracy między nauką a przedsiębiorcami wraz z Instytucjami Otoczenia Biznesu, poprzez inicjowanie i prowadzenie wspólnych badań, komercjalizację wyników prac oraz podnoszenie konkurencyjności polskiej gospodarki. [+więcej+]

 
 

CENTRUM BADAŃ NAD EUROPEJSKIM PRAWEM I POLITYKĄ MIGRACYJNĄ

Centrum jest prowadzone przy Instytucie Europeistyki i ma charakter interdyscyplinarny. Jego misją jest prowadzenie badań poświęconych europejskiemu prawu migracyjnemu i szeroko pojętej polityce migracyjnej. [+więcej+

  

SZKOŁA PRAWA UKRAIŃSKIEGO

SZKOŁA PRAWA UKRAIŃSKIEGO   facebook

Celem Szkoły jest przekazywanie wiedzy na temat systemu prawnego Ukrainy, a także zapoznawanie z rozwojem gospodarczym i kulturalnym tego kraju. W przyszłości powinno to zaowocować wzmocnieniem wzajemnych kontaktów i współpracą pomiędzy KUL i ośrodkami naukowymi na Ukrainie. [+ więcej +]

  

OŚRODEK DOSKONALENIA UMIEJĘTNOŚCI PRAWNICZYCH (The Center for Advancing Legal Skills - CALS) powstał na Wydziale Prawa KUL w celu propagowania rozwoju umiejętności prawniczych wśród studentów i praktyków prawa. Realizując swoje cele Ośrodek od kilku lat organizuje Konkurs Symulacji Procesu Amerykańskiego oraz prowadzi program „Street Law – Prawo na co dzień”. [+więcej+]

  

UNIWERSYTECKA PORADNIA PRAWNA Idea uniwersyteckich poradni prawnych (tzw. klinik prawa) powstała w Stanach Zjednoczonych. Jej celem jest przede wszystkim zwiększenie dostępności do bezpłatnej pomocy prawnej osobom najuboższym. Z punktu widzenia studentów prawa, którzy świadczą pomoc pod nadzorem merytorycznym pracowników naukowych Uniwersytetu, uczestnictwo w poradni uczy praktycznej aplikacji zdobytych na zajęciach informacji oraz propaguje postawy działalności pro bono. [+ więcej +]

  
sad_ostat.jpg

PUNKT KONSULTACYJNY W SPRAWACH KANONIZACYJNYCH

Działa przy Katedrze Prawa Kanonizacyjnego, której pracownicy udzielają porad w zakresie prowadzenia spraw kanonizacyjnych  [+ więcej +]

  
  
logo_sawp_kul

STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW I PRZYJACIÓŁ WYDZIAŁU PRAWA KUL   facebook.jpg

(Societas Alumnorum et Amicorum Facultatis Iuris Catholicae Universitatis Lublinensis) rozpoczęło działalność w 2006 r. Do celów Stowarzyszenia należy przed wszystkim: integrowanie i promowanie absolwentów wszystkich kierunków studiów Wydziału Prawa oraz wszechstronne wspieranie Wydziału. Stowarzyszenie Absolwentów realizuje również cele edukacyjne, naukowe, informacyjne i popularyzacyjne zgodnie z zasadą „Deo et Patriae”. [+więcej+]

   
Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 20.11.2019, godz. 10:55 - Grzegorz Tutak