Dziekan i Rada Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II podają do wiadomości terminy publicznych dyskusji nad rozprawami doktorskimi:

Więcej...

 

 

 

 

 

 

Zgodnie z § 7 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. (Dz.U. z 2016 r., poz. 1586), w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora, uprzejmie informuję, iż w dniu:

25 lutego 2019 roku o godz. 10.00

w sali nr CI-204 Collegium Iuridicum ul. Spokojna 1 odbędzie się:

 

 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiejmgra Radosława Wiśniewskiego

na temat:Nazwisko w europejskim systemie ochrony praw człowieka

 

 

 

Promotor: ks. dr hab. Krzysztof Orzeszyna, prof. KUL

Recenzenci: prof. dr hab. Elżbieta Dynia (URz)

prof. dr hab. Sławomir Dudzik (UJ)

 

 

 

Praca wyłożona jest do wglądu w Bibliotece Głównej

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jan Pawła II, 20-049 Lublin, ul. Chopina 27

 

 


 

 

 

Zgodnie z § 7 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. (Dz.U. z 2016 r., poz. 1586), w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora, uprzejmie informuję, iż w dniu:

26 lutego 2019 roku o godz. 10.00

w sali nr CI-204 Collegium Iuridicum ul. Spokojna 1 odbędzie się:

 

 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiejmgra Marka Dąbrowskiego

na temat:Mediacja w świetle przepisów kodeksu postępowania cywilnego

 

 

 

Promotor: ks. dr hab. Włodzimierz Broński, prof. KUL

dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska, prof. USz

dr hab. Małgorzata Manowska, prof. Uczelni Łazarskiego

 

 

 

Praca wyłożona jest do wglądu w Bibliotece Głównej

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jan Pawła II, 20-049 Lublin, ul. Chopina 27

 


 

 

 

Zgodnie z § 7 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. (Dz.U. z 2016 r., poz. 1586), w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora, uprzejmie informuję, iż w dniu:

 

26 lutego 2019 roku o godz. 14.00

w sali nr CI-204 Collegium Iuridicum ul. Spokojna 1 odbędzie się:

 

 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiejmgr lic. Mary Van Scott

na temat: 

Obedience in the Various Forms of Consecrated Life

 

 

 

Promotor: ks. dr hab. Ambroży Skorupa, prof. KUL

Recenzenci: ks. dr hab. Arkadiusz Domaszk, prof. UKSW

ks. dr hab. Piotr Kroczek (UPJPII Kraków)

 

 

 

Praca wyłożona jest do wglądu w Bibliotece Głównej

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jan Pawła II, 20-049 Lublin, ul. Chopina 27

 

 


 

 

 

D z i e k a n

Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji

 

Dr hab. Andrzej Herbet, prof. KUL

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 12.02.2019, godz. 13:26 - Adam Jankowski