Dziekan i Rada Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II podają do wiadomości terminy publicznych dyskusji nad rozprawami doktorskimi:

Więcej...

 

 

 

 

 


 


 

 

Zgodnie z § 7 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. (Dz.U. z 2016 r., poz. 1586), w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora, uprzejmie informuję, iż w dniu:

 

20 czerwca 2018 roku o godz. 13.00

w sali nr CI-204 Collegium Iuridicum ul. Spokojna 1 odbędzie się:

 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej

 

mgra Stanisława Dziwisza

na temat:

 

Ochrona uczuć religijnych w polskim prawie karnym

 

 

Promotor: dr hab. Krzysztof Wiak, prof. KUL

Recenzenci: prof. dr hab. Barbara Kunicka-Michalska

prof. dr hab. Andrzej Zoll - WSPA Rzeszów

 

 

 

 

Praca wyłożona jest do wglądu w Bibliotece Głównej

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jan Pawła II, 20-049 Lublin, ul. Chopina 27

 


 

 

Zgodnie z § 7 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. (Dz.U. z 2016 r., poz. 1586), w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora, uprzejmie informuję, iż w dniu:

 

22 czerwca 2018 roku o godz. 10.00

w sali nr CI-204 Collegium Iuridicum ul. Spokojna 1 odbędzie się:

 

 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej

 

mgra Adriana Sypnickiego

na temat:

 

Zasada Proporcjonalności w lokalnym planowaniu przestrzennym

 

 

Promotor: dr hab. Jan Izdebski

Recenzenci: prof. dr hab. Zygmunt Newiadomski (SGH)

dr hab. Waldemar Hoff, prof. ALK

 

 

 

 

Praca wyłożona jest do wglądu w Bibliotece Głównej

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jan Pawła II, 20-049 Lublin, ul. Chopina 27

 

 


 

Zgodnie z § 7 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. (Dz.U. z 2016 r., poz. 1586), w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora, uprzejmie informuję, iż w dniu:

 

26 czerwca 2018 roku

o godz. 14.00

w sali nr CI-204 Collegium Iuridicum ul. Spokojna 1 odbędzie się:

 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej


mgr Kingi Dróżdż

na temat:


Status prawny osób trzecich w cywilnym postępowaniu procesowym


 

Promotor: dr hab. Joanna Misztal-Konecka, prof. KUL

Recenzenci: dr hab. Małgorzata Manowska, prof. Uczelni Łazarskiego

prof. dr hab. Andrzej Marciniak (UŁ)

 

 

 

 

Praca wyłożona jest do wglądu w Bibliotece Głównej

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jan Pawła II, 20-049 Lublin, ul. Chopina 27

 


 

Zgodnie z § 7 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. (Dz.U. z 2016 r., poz. 1586), w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora, uprzejmie informuję, iż w dniu:

 

26 czerwca 2018 roku

o godz. 10.00

w sali nr CI-204 Collegium Iuridicum ul. Spokojna 1 odbędzie się:

 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej


mgr Pauliny Woś

na temat:


Zakład ubezpieczeń jako interwenient uboczny w procesie cywilnym


 

Promotor: dr hab. Joanna Misztal-Konecka, prof. KUL

Recenzenci: dr hab. Joanna Mucha (UAM-Poznań)

dr hab. Ireneusz Kunicki, prof. UŁ

 

 

 

 

Praca wyłożona jest do wglądu w Bibliotece Głównej

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jan Pawła II, 20-049 Lublin, ul. Chopina 27

 

 


 

D z i e k a n

Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji

 

 

Dr hab. Krzysztof Wiak, prof. KUL

 

 

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 14.06.2018, godz. 08:03 - Adam Jankowski