Dziekan i Rada Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II podają do wiadomości terminy publicznych dyskusji nad rozprawami doktorskimi:

Więcej...

 

 

 

 

Zgodnie z § 7 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. (Dz.U. z 2016 r., poz. 1586), w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora, uprzejmie informuję, iż w dniu:

 

2 października 2018 roku o godz. 10.00

w sali nr CI-204 Collegium Iuridicum ul. Spokojna 1 odbędzie się:

 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiejmgra Krzysztofa Pytera

na temat:Prawne aspekty organizmów genetycznie modyfikowanych w Polsce 

Promotor: dr hab. Maciej Rudnicki, prof. KUL

Promotor pomocniczy: dr Jerzy Parchomiuk

Recenzenci: dr hab. Ewa Czech, prof. Uniwersytetu w Białymstoku

prof. dr hab. Jan Szreniawski UMCS

 

 

 

 

Praca wyłożona jest do wglądu w Bibliotece Głównej

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jan Pawła II, 20-049 Lublin, ul. Chopina 27

 

 


 

 

Zgodnie z § 7 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. (Dz.U. z 2016 r., poz. 1586), w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora, uprzejmie informuję, iż w dniu:

 

2 października 2018 roku o godz. 14.00

w sali nr CI-204 Collegium Iuridicum ul. Spokojna 1 odbędzie się:

 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiejmgr Katarzyny Sypnickiej

na temat:Model ochrony krajobrazu w świetle prawa zabudowy 

Promotor: dr hab. Maciej Rudnicki, prof. KUL

Promotor pomocniczy: dr Kamila Sobieraj

Recenzenci: dr hab. Ewa Czech, prof. Uniwersytetu w Białymstoku

prof. dr hab. Jerzy Stelmasiak UMCS

 

 

 

 

Praca wyłożona jest do wglądu w Bibliotece Głównej

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jan Pawła II, 20-049 Lublin, ul. Chopina 27

 


 

Zgodnie z § 7 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. (Dz.U. z 2016 r., poz. 1586), w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora, uprzejmie informuję, iż w dniu:

 

16 października 2018 roku o godz. 10.00

w sali nr CI-204 Collegium Iuridicum ul. Spokojna 1 odbędzie się:

 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiejmgr Eweliny Gębki

na temat:Zasada równości stron w postępowaniu administracyjnym 

Promotor: dr hab. Paweł Fajgielski, prof. KUL

Recenzenci: prof. dr hab. Marian Zdyb (UMCS)

dr hab. Joanna Smarż, prof. UTH

 

 

 

 

Praca wyłożona jest do wglądu w Bibliotece Głównej

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jan Pawła II, 20-049 Lublin, ul. Chopina 27

 

 


 

 

D z i e k a n

Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji

 

Dr hab. Krzysztof Wiak, prof. KUL

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 01.10.2018, godz. 12:28 - Adam Jankowski