Dziekan i Rada Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II podają do wiadomości terminy publicznych dyskusji nad rozprawami doktorskimi:

Więcej...

 

Zgodnie z § 7 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. (Dz.U. z 2016 r., poz. 1586), w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora, uprzejmie informuję, iż w dniu 9 stycznia 2018 roku o godz. 10.00 w sali CI-204 Collegium Iuridicum, ul. Spokojna 1, 20-074 Lublin, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej:

mgr lic. Agaty Warmuz

na temat:

Akty zwyczajnego i nadzwyczajnego zarządzania dobrami doczesnymi

Kościoła katolickiego w Polsce

 

Promotor: ks. dr hab. Stanisław Dubiel (KUL)

Promotor pomocniczy: dr Paweł Kaleta

Recenzenci: ks. abp dr hab. Andrzej Dzięga, prof. WSAP

                    ks. dr hab. dr h. c. Leszek Adamowicz (KUL)

 

 

 

                                  Rozprawa wyłożona do wglądu w Bibliotece Głównej

      Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 20-049 Lublin, ul. Chopina 27

 

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 14.12.2017, godz. 12:28 - Małgorzata Kamińska