Rozmowa kwalifikacyjna dla kandydatów zamierzających rozpocząć studia doktoranckie na WPPKiA KUL w roku akademickim 2018/2019 odbędzie się w dniu 17 września 2018 roku (poniedziałek) o godzinie 10.00 w sali C-723.

 

Wymagane dokumenty należy złożyć w Dziekanacie, pokój C-740, do dnia 13 września 2018 roku (czwartek).

Autor: Magdalena Sawa
Ostatnia aktualizacja: 29.08.2018, godz. 14:53 - Magdalena Sawa