Projekt „Skuteczne kierowanie spraw gospodarczych do mediacji” został przygotowany przez Panią dr Anetę Biały z Instytutu Prawa (Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL) we współpracy z Sekcją Projektów Międzynarodowych DOBRU KUL – Panią dr Urszulą Czyżewską i Panią mgr Ewą Sweklej. Jest to projekt współfinansowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości (Departament Strategii i Funduszy Europejskich) w ramach PO WER 2014-2020 (Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości).

 

Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji pracowników wymiaru sprawiedliwości w zakresie prawa cywilnego i gospodarczego, tj. wiedzy i umiejętności niezbędnych do efektywnegokierowania spraw gospodarczych do mediacji, a w dłuższej perspektywie – wzrost spraw gospodarczych kierowanych do mediacji.

Główne zadania projektu obejmują:

- opracowanieprogramu szkolenia i materiałów szkoleniowych. Program będzie uwzględniać polskie doświadczenia w zakresie mediacji gospodarczej, jak również dorobek innych, wybranych krajów europejskich oraz USA i Kanady (aspekt porównawczy, prezentacja dobrych praktyk);

- przeprowadzenie pilotażowych szkoleń z zakresu metod i narzędzi niezbędnych do skutecznego kierowania spraw gospodarczych do mediacji dla 684 uczestników, przedstawicieli kadr sądów powszechnych (tj. sądów rejonowych, okręgowych i apelacyjnych) z całej Polski;

- opracowanie poradnika dotyczącego metod i narzędzi niezbędnych do skutecznego kierowania spraw gospodarczych do mediacji będącego wynikiem międzynarodowej konferencji naukowej.

 

Projekt będzie realizowany we współpracy z Katedrą Negocjacji i Mediacji KUL w okresie lipiec 2017 - styczeń 2019. Wartość całego projektu wynosi 325 858,75 zł.

 

 

 

Autorkom projektu serdecznie gratulujemy!

Autor: Adam Jankowski
Ostatnia aktualizacja: 02.03.2018, godz. 08:33 - Adam Jankowski