Z satysfakcją informujemy, że Pan Rafał Podolak, za pracę magisterską pt. "Dopuszczalny zakres kontroli operacyjnej w systemie praw człowieka" został wyróżniony w VII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Szefa ABW na najlepszą pracę doktorską,  magisterską lub licencjacką z dziedziny bezpieczeństwa wewnętrznego państwa.

Praca została napisana na WPPKiA KUL pod kierunkiem ks. dr hab. Krzysztofa Orzeszyny, prof. KUL, kierownika Katedry Praw Człowieka KUL, recenzję przygotował dr Michał Skwarzyński.

 

Serdecznie gratulujemy!

Autor: Adam Jankowski
Ostatnia aktualizacja: 27.04.2018, godz. 07:48 - Adam Jankowski