W Instytucie Socjologii przygotowano kadry do utworzonego w 2008 r. Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, którym kierował o. prof. Leon Dyczewski oraz do Instytutu Politologii (obecnie: Instytut Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych), powołanego w 2009 roku.

 

 

Rok 2012, w którym ukazuje się jubileuszowy, 40 tom „Roczników”, także obfitował w zmiany. Najważniejsza z nich to zmiana częstotliwości wydawniczej czasopisma. Utrzymując tytuł zakorzeniony w tradycji zapoczątkowanej w 1949 roku, Komitet Redakcyjny zdecydował o przejściu czasopisma na kwartalnik. Od 2012 roku każdy tom „Roczników Nauk Społecznych” będzie się ukazywał w czterech, wychodzących co kwartał, numerach.

 

 

Socjologia w KUL nabrała nowego oblicza, starając się wyjść naprzeciw wyzwaniom wynikającym z badania współczesnego świata. Aktualnie Instytut Socjologii prowadzi – oprócz Socjologii I stopnia z czterema specjalnościami do wyboru i II stopnia z trzema specjalnościami oraz studiami doktoranckimi  – nowy kierunek studiów licencjackich: Doradztwo kariery i doradztwo personalne, a od nowego roku akademickiego także trzeci kierunek studiów – Ekonomia Społeczna i Praca Socjalna jako studia II stopnia z dwoma specjalnościami: Diagnoza społeczna i budowanie strategii oraz Opieka nad dzieckiem i rodziną.

 

 

Cyklicznie organizowane są konferencje i spotkania naukowe, takie jak:

- Dni Praw Człowieka - od 1980 r. organizowane corocznie przez Katedrę Socjologii Prawa i Moralności

- Studia nad wiedzą – konferencje współorganizowane przez trzy katedry Instytutu (Katedrę Filozofii Społecznej, Katedrę Socjologii Wiedzy i Edukacji oraz katedrę Socjologii Makrostruktur i Ruchów Społecznych)

- od 2003 r. – międzynarodowe konferencje poświęcone aktualnym zagadnieniom społeczno-gospodarczym organizowane w Nałęczowie przez Katedrę Mikrostruktur Społecznych i Współczesnych Teorii Socjologicznych

- Lubelskie Spotkania Antropologiczne – corocznie przygotowywane przez katedrę Socjologii Kultury i Religii

- Ogólnopolskie Sympozjum Doktorantów Socjologii

- Ogólnopolskie Seminarium Metodologiczne (nie tylko) dla Socjologów organizowane przed dr hab. Wiolettę Szymczak, prof. KUL

- Dni Społeczne – konferencja organizowana przez studentów z Koła Studentów Socjologii KUL

Autor: Tomasz Peciakowski
Ostatnia aktualizacja: 30.11.2018, godz. 12:22 - Tomasz Peciakowski