ARTYKUŁY

 

 

Félix María Arocena Solano, Ryt hiszpańsko-mozarabski

The hispanic mozarabic rite (Sum.)

Stanisław Dyk, Orędzie homilijne w okresie zwykłym w ciągu roku cyklu B

The homily message in the ordinary time during the cycle b liturgical year (Sum.); (Art.)

 

David W. Fagerberg. What is the subject matter of liturgical theology?

Co jest przedmiotem teologii liturgicznej? (Sum.); (Art.)

Władysław Głowa. Miejsce posługi słowa w kapłańskiej drodze do świętości

The place of the ministry of the word in the priest’s way to holiness (Sum.)

 

Zdzisław Janiec. Maryja Orędowniczką w świetle formularza „Najświętsza Maryja Panna Wspomożycielka Wiernych”

Mary as an intercessor in the light of the missal form “Virgin Mary the Helper of the Faithful” (Sum.)

 

Ignacy Kosmana, Starożytne źródła homilii katechetycznej

Ancient sources of catechetical homily (Sum.)

 

Czesław Krakowiak, Komunia Święta wiernych świeckich pod obiema postaciami od konstytucji Sacrosanctum Concilium do instrukcji Redemptionis Sacramentum)

The Holy Communion of lay faithful under both kinds from the constitution Sacrosanctum Concilium to the instruction Redemptionis Sacramentum (Sum.)

 

Andrzej Krasowski, Jakość homilii

The quality of homily (Sum.); (Art.)

 

Piotr Kulbacki, Modlitwa powszechna jako modlitwa wiernych

Common prayer as the prayer of the faithful (Sum.)

 

Bogusław Migut, Misteryjna natura liturgii

The mystery nature of liturgy (Sum.)

 

Waldemar Pałęcki, Wokół sporu o Paschę w teologii misteriów

Around the dispute for passover in the theology of mysteries (Sum.); (Art.)

 

Leszek Pintal, Kult Najświętszej Eucharystii

The Cult of the Holy Eucharist (Sum.)

 

Andrzej Rutkowski, Eucharystyczno-paschalna tożsamość roku liturgicznego

The eucharistic-paschal identity of the liturgical year (Sum.)

 

Helena Słotwińska, Biblijne wzory osobowe w katechezie

Biblical personal models in the catechesis (Sum.)

 

Piotr Towarek, Pneumatologiczny wymiar obrzędów egzorcyzmów

The pneumatological dimension of the rites of exorcisms (Sum.)

 

 początek strony

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 20.01.2012, godz. 14:28 - Zbigniew Głowacki