ARTYKUŁY

 

 

 

LITURGIKA

 

  

 • Zbigniew Michał Głowacki, RELACJA KULTU DO UŚWIĘCENIA W LITURGII, s. 7-19.
  (RELATION BETWEEN CULT AND SANCTIFICATION IN LITURGY) (Sum)
 • Czesław Krakowiak, DIE KATECHUMENATSMETHODE IN DER VORBEREITUNG AUF DIE FIRMUNG, s. 21-30
  (THE USE OF THE CATECHUMENAL METHOD IN PREPARATION FOR THE SACRAMENT OF CONFIRMATION (THE CATECHUMENATE IN THE NARROW AND BROAD SENSE OF THE WORD AFTER THE SECOND VATICAN COUNCIL)) (Sum)
 • Piotr Kulbacki, LITURGIA TRIDUUM PASCHALNEGO - CHRYSTUSA UKRZYŻOWANEGO, POGRZEBANEGO I WSKRZESZONEGO, s. 31-48
  (THE LITURGY OF THE PASCHAL TRIDUUM - OF THE CRUCIFIED, BURIED AND RISEN CHRIST) (Sum)
 • Karol Litawa, PAPIESKI „RYT RESURREXIT” CELEBROWANY W PORANEK WIELKANOCNY, s. 49-61
  (THE PAPAL “RITE OF THE RESURREXIT” CELEBRATED IN THE EASTER MORNING) (Sum)
 • Adam Matyszewski, HISTORYCZNA RZECZYWISTOŚĆ PIEŚNI RELIGIJNEJ – OD STAROŻYTNOŚCI DO ŚREDNIOWIECZA, s. 63-78
  (THE HISTORICAL REALITY OF RELIGIOUS SONGS - FROM ANTIQUITY TO THE MIDDLE AGES) (Sum)
 • Bogusław Migut, DUCHOWOŚĆ EUCHARYSTYCZNA JAKO DUCHOWOŚĆ KOMUNII, s. 81-90
  (EUCHARISTIC SPIRITUALITY AS SPIRITUALITY OF COMMUNION) (Sum)
 • Włodzimierz Mocydlarz, ZWIĄZEK TREŚCI TEOLOGICZNYCH FORMUŁ ZAWARTYCH W „CREDO” I EUCHOLOGII MSZAŁU RZYMSKIEGO 2002, s. 91-113
  (CONNECTION OF THE THEOLOGICAL FORMULAS OF “CREED” AND THE EUCHOLOGY OF THE ROMAN MISSAL) 2002 (Sum)
 • Dominik Ostrowski, MISTAGOGIA KOŃCA IV WIEKU JAKO TEOLOGIA W UJĘCIU ENRICO MAZZY, s. 115-126
  (MYSTAGOGY OF THE END OF THE FOURTH CENTURY AS A THEOLOGY IN ENRICO MAZZA’S TERMS) (Sum)
 • Waldemar Pałęcki, NADUŻYCIA WOBEC EUCHARYSTII W ŚWIETLE ŚREDNIOWIECZNYCH KSIĄG POKUTNYCH „LIBRI POENITENTIALES”, s. 127-155
  (MISUSES OF THE EUCHARIST IN THE LIGHT OF MEDIEVAL PENITENTIAL BOOKS (“LIBRI POENITENTIALES”)) (Sum)
 • Maciej Zachara, ROZWÓJ OBRZĘDU BIERZMOWANIA I JEGO ZWIĄZEK Z LITURGIĄ CHRZCIELNĄ W RYCIE RZYMSKIM OD VIII DO X WIEKU NA PODSTAWIE ŹRÓDEŁ LITURGICZNYCH, s. 157-171
  (THE DEVELOPMENT OF THE RITE OF BAPTISM AND ITS CONNECTION WITH THE BAPTISMAL LITURGY IN THE ROMAN RITE FROM THE 8TH TO THE 9TH CENTURY ON THE BASIS OF LITURGICAL SOURCES) (Sum)

 

HOMILETYKA

 

 

 • Władysław Głowa, FUNKCJE LEKTORA W LITURGII I JEGO FORMACJA, s. 173-190
  (THE FUNCTIONS OF THE LECTOR IN LITURGY, AND HIS FORMATION) (Sum)
 • Andrzej Krasowski, PATRIARCHA JAKUB W PRZEPOWIADANIU HOMILIJNYM, s. 191-210
  (THE PATRIARCH JACOB IN HOMILY PREACHING) (Sum)
 • Leszek Pintal, W PRZESTRZENI KAZNODZIEJSKIEJ TOŻSAMOŚCI, s. 211-225
  (IN THE SPACE OF THE PREACHER’S IDENTITY) (Sum)
 • Maciej Radej, DZIEŃ I PORA GŁOSZENIA KAZANIA – PANORAMA HISTORYCZNA, s. 226-239
  (DAY AND TIME OF PREACHING - HISTORICAL VIEW) (Sum)
 • Michał Wyrostkiewicz, Joanna Suszko, ŚWIADECTWO DOJRZAŁOŚCI KS. MIECZYSŁAWA BRZOZOWSKIEGO STUDIUM EDYTORSKIE, s. 241-251
  (REV. MIECZYSŁAW BRZOZOWSKI’S SCHOOL-LEAVING EXAMINATION CERTIFICATE AN EDITORIAL STUDY) (Sum)

 

 

 

RECENZJE, MATERIAY I SPRAWOZDANIA

 

 • Leszek Pintal. Sprawozdanie z działalnoci naukowo-dydaktycznej Instytutu Liturgiki i Homiletyki w roku akademickim 2011/2012, s. 273
 • Dawid Mielnik. Debata studencka na temat kary śmierci zorganizowana przez Koło Naukowe Teologów. Lublin, KUL, 19 marca 2012 roku, s. 283
 • Leszek Pintal. Debata „Polityka na ambonie – dogrywka”. Katowice, 15 października 2012 roku, s. 287
 • Michał Wyrostkiewicz. Solidarność w dobie kryzysu. Sympozjum „Solidarität in der Krise. Auf der Suche nach neuer Wegen” [Solidarność w kryzysie. W poszukiwaniu nowych dróg]. Wiedeń 28-30 kwietnia 2011 roku, s. 290
 • Oleksandr Savelyev, ks. Paweł Bartoszewski. ks. Leszek Borysiuk, ks. Piotr Pękul. Przegląd bibliografii liturgicznej w wybranych polskich czasopismach teologicznych w 2010 roku, s. 293

 

 

 

 

 

 

 początek strony

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Zbigniew Głowacki
Ostatnia aktualizacja: 03.07.2013, godz. 14:28 - Zbigniew Głowacki