ARTYKUŁY


Ks. Paweł Cieślik. Obrzędy święceń prezbiterów w dawnej liturgii rzymskiej. s. 5-18.

 

Ks. Zbigniew Głowacki. Paralelizm liturgii i katechezy s. 19-31.


Ks. Zdzisław Janiec. Kult Maryi w polskiej muzyce sakralnej s. 33-41.


Ks. Czesław Krakowiak. Koncelebracja Mszy świętej 50 lat po Sacrosanctum Concilium s. 43-55.

 

Ks. Piotr Kulbacki. Liturgia błogosławieństw w służbie rodziny s. 57-77.


Ks. Łukasz Kutrowski. Kultura muzyczna cystersów w Krzeszowie w XVIII wieku. Wybrane zagadnienia s. 79-95.


Ks. Bogusław Migut. Główne zadania homilii w ujęciu teologii liturgicznej s. 97-108.

 

Waldemar Płęcki MSF. Proklamacja słowa Bożego podczas celebracji błogosławieństw według toruńskiego Libellus Benedictionum z 1691 roku s. 109-131.


Ks. Krzysztof Porosło. Wpływ teologii liturgii Jeana Corbona na sekcję Liturgiczną Katechizmu Kościoła Katolickiego s. 133-152.

 

Ireneusz Słoma. Zwyczajna i nadzwyczajna forma rytu rzymskiego wzajemnym ubogaceniem s. 153-162.


RECENZJE


Scott Hahn. Uczta Baranka. Eucharystia – niebo na ziemi (Ks. Zbigniew Głowacki) s. 163-165.

 

Ks. Zbigniew Michał Głowacki. Księdza Adama Ludwika Szafrańskiego teologia liturgii (Joanna Łastowska). s. 165-166.


Ks. Dominik Ostrowski. Uświęcenie i kult. Liturgia Godzin w perspektywie soborowej definicji liturgii (Sebastian Natoniewski) s. 167-169.


Teologia liturgiczna. W poszukiwaniu syntezy w teologii. Red. Bogusław
Migut (Ireneusz Słoma). s. 170-172.


Ks. Czesław Krakowiak. Msze święte z udziałem dzieci (Helena Słotwińska) s. 173-

 

BIBLIOGRAFIE


Ireneusz Słoma. Przegląd bibliografii liturgicznej z wybranych polskich czasopism teologicznych w 2011 roku s. 177-184.


Ks. Paweł Nocko. Przegląd bibliografii liturgicznej z wybranych polskich czasopism teologicznych w 2012 roku s. 185-191.


Ks. Czesław Krakowiak. Przegląd bibliografii z wybranych zagranicznych czasopism liturgicznych z 2013 roku s. 193-202.

 

Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 23.07.2015, godz. 11:05 - Zbigniew Głowacki