• LITURGIKA

 

Ks. Stanisaw Araszczuk. Paradygmat liturgiczny w ujęciu ks. prof. Jerzego Józefa Kopcia CP. s. 7-20.
The Liturgical Paradigm according to Jerzy Józef Kopeć CP

Ks. Erwin Mateja. Krzyż i Maryja w badaniach Jerzego Józefa Kopcia CP. s. 21-32.
The Cross and Mother Mary as Researched by Jerzy Józef Kopeć CP

Ks. Piotr Kulbacki. Sakramenty w życiu młodzieży w nauczaniu Jerzego Józefa Kopcia CP s. 33-51.
Sacraments in the Life of Youth as Researched by Jerzy Józef Kopeć CP

Ks. Wacław Socha. Zwyczaje, obrzędy i wierzenia w nauczaniu Jerzego Józefa Kopcia CP. s. 53-60.
Customs, Rituals and Beliefs as Researched by Jerzy Józef Kopeć CP

Ks. Zdzisław Janiec. Przejawy kultu maryjnego w literaturze polskiej. s. 61-78.
Manifestation of the Marian Cult in Polish Literature

Ks. Czesław Krakowiak. Warunkowe udzielanie sakramentów? s. 79-96.
Conditional Administering of Sacraments?

Mons. Milan Lach S.J. Giovanniccio Bazilovič O.S.B.M. e la sua formazione monastica dei basiliani alla fine del XVIII e all’ inizio del XIX secolo nell’ eparchia di Mukačevo. s.
97-120.
Jerzy Jan Bazylowicz OSBM i jego formacja monastyczna bazylianów od końca XVIII do początków XIX wieku w eparchii mukaczewskiej
George John Bazylovitch OSBM and His Monastic Formation of the Basilians from the Late 18th until Early 19th Century in the Eparchy of Mukacheve

Ks. Bogusław Migut. Liturgia między teologią a polityką. s. 121-138.
Liturgy between Theology and Politics

Ks. Paweł Nocko. Tożsamość prezbitera w świetle wybranych homilii Benedykta XVI (2005-2011) s. 139-149.
Presbyter’s Identity in the Light of Selected Homilies by Benedict XVI (2005-2011)

Waldemar Pałęcki MSF. Monastic Profession according to the 12th-Century Pontifical of Pock and Its Sources in 10th-Century Romano-Germanic Pontifical s. 151-172.
Profesja zakonna według Pontyfikału płockiego z XII wieku i jego źródła w Pontyfikale rzymsko-germańskim z X wieku

Zbigniew Skóra CR. Rola XIX-wiecznych zmartwychwstańców w rodzącym się ruchu liturgicznym. s. 173-184.
The Role of the 19th Century Resurrectionists in the Arising Liturgical Movement

Ireneusz Słoma. Kult Serca Jezusowego w życiu kapłańskim według św. Józefa Sebastiana Pelczara. s. 185-192.
The Cult of the Sacred Heart of Jesus in Sacerdotal Life according to St. Józef
Sebastian Pelczar

 

  • HOMILETYKA

 

Ks. Stanisław Dyk. Wielkopostne itinerarium chrzcielne w przepowiadaniu homilijnym. s. 193-208.
The Lent Itinerary of Baptismal Rediscovery in Homiletic Preaching

Ks. Andrzej Krasowski. Józef Egipski – latorośl owocująca nad źródłem. Stary Testament na współczesnej ambonie s. . 209-226.
Joseph of Egypt - a Fruitful Vine above the Spring: The Old Testament in the Modern Pulpit

Ks. Leszek Pintal. Teksty biblijne źródłem przepowiadania słowa Bożego w liturgii sakramentu święceń. s. 227-245.
Biblical Texts as Sources of Preaching the Word of God in the Liturgy of the Sacrament of Holy Orders

Michał Wyrostkiewicz. Die Ökologie der heiligen Messe. s. 247-258.
Ekologia Mszy świętej

 

  • RECENZJE

Omnia transeunt – Caritas menet. Księga Jubileuszowa dedykowana Księdzu Profesorowi Władysławowi Głowie w siedemdziesiątą rocznicę urodzin. Red. Helena Słotwińska, Leszek Pintal, Michał Wyrostkiewicz (Maria Białonoga-Gosik i Ewelina Bal) s. 259.

Mensis Eucharisticus. [Tekst równoległy łacińsko-polski]. Redakcja tekstu łacińskiego ks. Giuseppe Santoro, kard. Giovanni Coppa. Przekład z języka włoskiego Wiesława Dzierża. Oprac. edytorskie Michał Wyrostkiewicz (Ewelina Bal i Maria Biaonoga-Gosik). s. 261.

Ks. Jerzy Grześkowiak. „Chwalcie Boga w waszym ciele!”. Cz I: Wierzyć wszystkimi zmysłami (Ks. Czesław Krakowiak) s. 262.Adam Matyszewski. Z pieśnią wielkopostną przez wieki (Ks. Tomasz Lisiecki) . s. 66.

Joseph Ratzinger. Głosiciele Słowa i słudzy Waszej radości. Teologia i duchowość sakramentu święceń. Przeł. Marzena Górecka, Monika Rodkiewicz; współpr. Joachim Kobienia, Dominik Petruk. Joseph Ratzinger. Opera omnia t. XII (Michał Wyrostkiewicz). s. 268.

  • SPRAWOZDANIA I MATERIAŁY


Ks. Leszek Pintal. „Omnia transeunt – Caritas manet”. Sprawozdanie z sympozjum zorganizowanego przez Sekcji Homiletyki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz uroczystości wręczenia Księgi Jubileuszowej poświęconej Księdzu Profesorowi Władysławowi Głowie. Lublin, 10 października 2012 r. s. 271.

Ks. Leszek Pintal. Sprawozdanie z działalności naukowo-dydaktycznej Instytutu Liturgiki i Homiletyki KUL w roku akademickim 2012/2013 s. 278.

Michał Wyrostkiewicz. Instytut Liturgiki i Homiletyki w Uniwersytecie Otwartym KUL s. 293.

 

  • BIBLIOGRAFIE

Ks. Czesław Krakowiak. Przegląd bibliografii z wybranych zagranicznych czasopism liturgicznych z lat 2011-2012 .s. 295.

Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 22.08.2014, godz. 12:54 - Zbigniew Głowacki